STILL má nový formátovací vůz

Dle některých zdrojů více než 80 % všech olověných akumulátorů končí svoji životnost právě kvůli sulfataci.

Přívěsný vozík je uzpůsoben pro převoz chemikálií a 12 nabíječů (formátovačů).

"Desulfataci je možné provést i po pětiletém provozu baterie." tvrdí Tomáš Benda, servisní technik pro oblast ZÁPAD společnosti STILL ČR.

Praha, květen 2019 – Společnost STILL ČR nabízí v rámci prodeje manipulační techniky komplexní služby. Do těchto služeb patří rovněž servis trakčních baterií zahrnující mimo jiné jejich formátování. K těmto účelům používají servisní technici firmy STILL ČR nové vozidlo vybavené formátovacím zařízením, nezbytnými komponenty a nářadím.

Každá trakční baterie prochází nabíjecími cykly, přičemž každé připojení k nabíjecímu zařízení představuje jeden nabíjecí cyklus. Po určité době (zpravidla po jednom roce) je baterie takzvaně vycyklovaná a zasulfátovaná, takže potřebuje regeneraci. K tomu slouží formátovací zařízení rozpouštějící sulfát z desek baterie zpět do elektrolytu. Baterie díky tomuto procesu, který se nazývá desulfatace, opět získává potřebnou kapacitu a životnost.

Formátování jedné baterie trvá dva dny

"Desulfataci je možné provést i po pětiletém provozu baterie. Pochopitelně záleží na tom, jak náročným provozem baterie prošla a jak kvalitně byla udržovaná," tvrdí Tomáš Benda, servisní technik pro oblast ZÁPAD společnosti STILL ČR, která vyvinula vozidlo vybavené potřebným nářadím a formátovacími přístroji značky FRONIUS sloužícími k provádění desulfatace baterií přímo v provozu zákazníka.

Pokud má zákazník o tuto službu zájem, kontaktuje dispečink STILL ČR a s dispečerem si domluví termín formátování. Přitom je pochopitelně nutné zohlednit vytíženost jednotlivých formátovacích přístrojů. Zákazník musí počítat s tím, že formátování jedné trakční baterie trvá dva dny, takže během této doby bude mít příslušnou baterii odstavenou z provozu. Poté ještě dochází k měření hustoty a napětí a ke kontrole článků baterie a jejích konektorů a kabeláže.

Životnost se prodlouží o tři až pět let

"Po příjezdu na místo nastavíme formátovací přístroje podle kapacity každé baterie a zahájíme formátování. Po dvou dnech změříme parametry baterie. Pokud neodpovídají požadavkům, je u baterie nutné provést servis,“ vysvětluje Tomáš Benda a podotýká, že zákazníci formátování velice oceňují, protože jim prodlužuje životnost baterií o tři až pět let.

Cookie Panel

Používáme cookies, abychom mohli lépe reagovat na Vaše přání a zlepšovat naše služby. Pokud s tím souhlasíte, pokračujte v návštěvě stránek, nebo si pro další informace zobrazte naše směrnice pro ochranu osobních údajů.