Kronika

2000: Obnova - STILL se zařazuje mezi prémiové značky.

Trvalý růst v posledních desetiletích a expanze na nové trhy sice umožnily společnosti STILL dosažení hospodářských úspěchů, ale s tímto úspěchem byly spojeny také nové požadavky. Jako společnost působící na celém světě byl STILL stále více konfrontován s potřebami globalizovaného trhu. Proto se společnost STILL rozhodla eliminovat známé slabiny a rozvinout své silné stránky.

Na přelomu tisíciletí začala společnost STILL s několikamilionovým investičním programem s cílem optimalizovat výrobní struktury v hlavním závodě v Hamburku a vylepšit již tak silný sektor služeb. Paralelně s tím zvyšoval STILL cíleným přebíráním firem své mezinárodní výrobní a prodejní kapacity. Tyto aktivity byly doprovázeny interními programy na zajištění kvality i podporovaným vývojem vysoce moderních produktů a služeb. Vznikly nové stroje, které v oblasti hospodárnosti, kvality a výkonnosti stanovují nová měřítka. Kromě toho etanblovala společnost STILL koncepci služeb, která zákazníkům otevřela dosud nedosažitelnou paletu individuálních možností - Partnerský plán.

V rámci vnitřní obnovy se vyostřil profil společnosti také navenek. Stále více byl STILL vnímán jako celosvětově působící prémiová značka, která se vyznačuje nejen rozsáhlým programem vozíků, ale také výjimečně inovativními službami a řešením materiálových toků. Přeměnou z čistě výrobního závodu na poskytovatele kompletních intralogistických řešení si nakonec společnost STILL vydobyla vedoucí postavení v oblasti inteligentního řízení intralogistických procesů v Evropě.

Přes veškeré změny zůstal ovšem STILL sám sobě věrný. Zákazníci, dodavatelé, zaměstnanci a podílníci se proto mohou spolehnout na to, že základní hodnoty formulované v podnikových zásadách a záměry platí i v devátém desetiletí po založení firmy. Dnes i v budoucnosti se proto STILL hlásí k následující hlavní zásadě: „Chceme přinášet prospěch všem, kteří jsou s námi spojeni.“

Cookie Panel

Používáme cookies, abychom mohli lépe reagovat na Vaše přání a zlepšovat naše služby. Pokud s tím souhlasíte, pokračujte v návštěvě stránek, nebo si pro další informace zobrazte naše směrnice pro ochranu osobních údajů.