Spolupráce

Pro optimalizaci celého řetězce tvorby hodnot pracuje STILL s integrovaným subdodavatelským managementem. Důvodem je:

  • včasné napojení našich dodavatelů do fáze vývoje, aby se již v tomto stádiu zachytily a realizovaly rozpoznatelné potenciály.
  • vybudování dlouhodobých vztahů s dodavateli, kteří jako partner při vytváření hodnot nevyrábějí pouze jednotlivé díly, ale fungují více jako dodavatelé konstrukčních skupin nebo systémů.
  • v našem dispozičním chování nahrazení jednotlivých objednávek dodávkami synchronizovanými s výrobou.
  • přeměna kontroly kvality na systematické zajištění kvality s včasnými předběžnými informacemi při závadách.
  • konkurenceschopné ceny, popř. náklady, poměřováno s cenovou úrovní na světovém trhu.

Cookie Panel

Používáme cookies, abychom mohli lépe reagovat na Vaše přání a zlepšovat naše služby. Pokud s tím souhlasíte, pokračujte v návštěvě stránek, nebo si pro další informace zobrazte naše směrnice pro ochranu osobních údajů.