Koncepce značky STILL

Jsme tady pro naše zákazníky. Naše jednání se řídí jejich spokojeností.

Naším úkolem je aktivně přispívat k úspěchu našich zákazníků. Plnění jejich aktuálních i budoucích potřeb nás žene kupředu.
Řešeními zhotovenými na míru si každý den znovu zasluhujeme důvěru našich zákazníků, jejichž spokojenost představuje základ pro náš udržitelný úspěch

Nabízíme dokonalá řešení a proměňujeme intralogistiku v konkurenční výhodu našich zákazníků.

Díky našim znalostem a inovační síle zvyšujeme produktivitu zákazníků. Pro udržení vedoucího postavení v rámci celého odvětví investujeme do zaměstnanců a technologií.
Směle postupujeme v oblastech inovací, jako je digitalizace a automatizace. Tím nacházíme odpovědi na otázky budoucnosti. Dbáme na kvalitu a dlouhou životnost. Díky nejvyšším požadavkům na ergonomický komfort a uživatelskou přívětivost jsou naše řešení jedinečná.

Přebíráme odpovědnost. Naší silnou stránkou je společný výkon.

Každý jednotlivec přebírá odpovědnost za naše podnikové cíle. Přitom požadujeme a umožňujeme samostatné jednání na vlastní odpovědnost. Naši spolupráci orientovanou na výkon charakterizuje partnerská sounáležitost.
Abychom se neustále zlepšovali, poskytujeme a očekáváme otevřenou a konstruktivní zpětnou vazbu. Podporujeme rozmanitost a schopnosti našich zaměstnanců a dbáme na slučitelnost práce a soukromého života.

Dbáme o naše životní prostředí a jednáme udržitelně.

Zachování neporušeného životního prostředí je základem naší existence. S přírodními zdroji zacházíme zodpovědně. Při vývoji nových výrobků včas zohledňujeme jejich vliv na životní prostředí.
Používáme recyklovatelné materiály a šetrné výrobní postupy. Naše pracoviště utváříme ekologicky. Dodavatele a spolupracující partnery zavazujeme k ekologickému jednání.

Jsme spolehliví, a kdekoli působíme, jednáme v souladu s předpisy a respektujeme společenskou a kulturní rozmanitost.

Jako podnik s mezinárodní působností jsme přítomni v různých zemích.
Dodržujeme právní předpisy a vnitropodnikové směrnice. Tímto způsobem trvale přispíváme k rozvoji společností.

Pro všechny, kteří jsou s námi spojeni, chceme být přínosem.

Naše silné stránky a schopnosti využíváme konstruktivně, se zaměřením na hledání řešení a kooperativně ve prospěch všech.
Jen ziskový podnik dokáže zajistit budoucnost pracovních míst. Podnikových cílů dosahujeme díky kompetencím a spolehlivosti. To se vyplácí našim zákazníkům, zaměstnancům, dodavatelům i akcionářům.

 

STILL - The Brand

Do you want to learn more about our philosophy and our brand? Than take a look into our Book "STILL - The Brand":

"STILL - The Brand (ePaper)

Cookie Panel

Používáme cookies, abychom mohli lépe reagovat na Vaše přání a zlepšovat naše služby. Pokud s tím souhlasíte, pokračujte v návštěvě stránek, nebo si pro další informace zobrazte naše směrnice pro ochranu osobních údajů.