Fleet Data Services

Naše vozíky s námi komunikují

Firma STILL s produktem FleetDataServices učinila další krok směrem k transparentnosti, flexibilitě a individualizaci. FleetDataServices zajišťuje inteligentní evidenci, přípravu a on-line disponibilitu údajů o vozíku a řidiči. Tam, kde firma STILL již začala se systémy FleetManager STILLReport jako jednotlivými produkty, FleetDataServices pole softwarových produktů STILL shrnuje. Společným znakem všech produktů je, že jsou síťové a mají jednotné uživatelské rozhraní, které je snadno ovladatelné. Zákazník přistupuje k údajům o vozíku on-line a získává tak všechny informace rychle a vždy aktuálně. K FleetDataServices patří softwarové produkty FleetManager 4.x a STILLReport.

FleetManager 4.x

FleetManager 4.x nabízí každému zákazníkovi vlastnícímu vozíky STILL jejich kontrolované využití, řídicí správu a rozvoj řidičů a řízení údržby.
Pro kontrolu využívání vozíku může zákazník stanovit, kdo a pro jaké úkoly smí vysokozdvižný vozík používat.

více informací

STILLReport

STILLReport nabízí organizaci, analýzu a optimalizaci flotily manipulační techniky. STILL zákazníkovi tímto webovým softwarovým nástrojem umožňuje jednoduchý a rychlý přehled o celé flotile vozíků. STILLReport se dělí do tří stupňů: organizace, analýza a optimalizace.

více informací

Tyto dva produkty jsou ale jen začátkem. Na stejné bázi budou v budoucnu pod FleetDataServices nabízeny ještě další produkty, které pracují již dnes. Pole softwarových produktů a „komunikace“ s vozíky bude pro naše zákazníky v budoucnu stále důležitější a na budoucnost STILL myslí.

Cookie Panel

Používáme cookies, abychom mohli lépe reagovat na Vaše přání a zlepšovat naše služby. Pokud s tím souhlasíte, pokračujte v návštěvě stránek, nebo si pro další informace zobrazte naše směrnice pro ochranu osobních údajů.