Stroj je také jenom člověk!

Pojištění strojů

Se společností STILL se vyvarujete finančních překvapení při zvláštních událostech. Pojištění strojů chrání – podobně jako pojistka s plným krytím u osobních automobilů – před nebezpečími, která lze rozdělit do tří skupin:

  • „lidské selhání“
  • „technická nebezpečí“
  • „vyšší moc“

Konkrétně poskytuje pojištění ochranu m.j. před:

  • nehodou
  • chybným ovládáním
  • nedostatkem vody, oleje, maziv, zkratem, nadproudem nebo přepětím
  • selháním bezpečnostních zařízení
  • požárem, bleskem, explozí a vichřicí

Cookie Panel

Používáme cookies, abychom mohli lépe reagovat na Vaše přání a zlepšovat naše služby. Pokud s tím souhlasíte, pokračujte v návštěvě stránek, nebo si pro další informace zobrazte naše směrnice pro ochranu osobních údajů.