03.01.2011

Manipulační technika pro Mattoni

(Leden 2011) Společnost Karlovarské minerální vody se v roce 2009 rozhodla pro zásadní obměnu své flotily manipulační techniky spojenou se změnou dodavatele. O zákulisí tohoto poměrně velkého kontraktu a požadavcích výrobního podniku typu Karlovarských minerálních vod na dodavatele manipulační techniky jsme hovořili se zástupci objednatele i nového dodavatele, firmy STILL.

Karlovarské minerální vody, a.s., (dále jen K.M.V.) jsou největším výrobcem minerálních a pramenitých vod v České republice. Společnost založil v roce 1873 karlovarský rodák Heinrich Mattoni. Současnou podobu získala v 90. letech díky výrazným investicím nových majitelů. Karlovarské minerální vody v současnosti tvoří dva výrobní závody – v Kyselce u Karlových Varů, kde se stáčí minerální voda Mattoni a pramenitá voda Aquila, a v Mnichově u Mariánských Lázní, kde se stáčí minerální voda Magnesia. Produkce nápojů společnosti ale zahrnuje i široké portfolio ochucených vod a ochucených čajů. Společnost s 350 zaměstnanci vyváží své produkty do 20 zemí světa.

Zhruba před šesti lety společnost pocítila potřebu změnit původní model provozu manipulační techniky ve vlastní režii na jiný, který by umožnil nákup komplexních služeb bez nutnosti starat se o údržbu a opravy vozíků. Vývoj logistiky a potřeba manipulační techniky kopírovaly rozvoj výroby společnosti a postupem času se situace v oblasti oprav a údržby techniky stala neudržitelná, především z hlediska nákladů. Společnost proto vypsala výběrové řízení na provoz kompletní flotily manipulační techniky v obou výrobních závodech, které tehdy vyhrála firma Linde Material Handling. Po pěti letech spolupráce se Karlovarské minerální vody rozhodly posunout úroveň svého vozového parku a pokusit se získat ještě výhodnější podmínky užívání manipulační techniky. Hlavními plánovanými inovacemi měl být kvalitní fleetmanagement a omezení počtu plynových vozíků ve prospěch elektrických variant, především z důvodů nižších provozních nákladů. Firma tedy vypsala nové výběrové řízení, do kterého se přihlásilo celkem 6 firem. Vítězem tendru se stala společnost STILL.

Důkladný výběr dodavatele

Náročné výběrové řízení v této nápojářské firmě probíhá možná poněkud netypickým způsobem a je do něj zapojeno maximum zaměstnanců, kteří jsou uživateli manipulační techniky. Společnost tak chce dát svým lidem najevo, že i oni mají do určité míry možnost ovlivnit výběr svých pracovních nástrojů. Základním požadavkem firmy tak bylo dodání testovacích modelů všech zúčastněných výrobců přesně v požadovaných specifikacích. Již v této fázi výběrového řízení bylo možné podle K.M.V. vysledovat rozdíly v přístupu jednotlivých firem, kdy některé přes dané sliby nebyly schopné dodat požadované množství testovacích strojů požadované specifikace ve sjednanou dobu.

„Společnost od každého dodavatele požadovala celkem 5 testovacích strojů na 4 týdny. Jednalo se o dva plynové a dva elektrické čelní vysokozdvižné vozíky s dvojitými vidlicemi a různými nosnostmi a jeden ručně vedený vozík. Dalším požadavkem byl systém pro fleetmanagement, který není standardní součástí výbavy vozíků pronájemní flotily, a ovládání joystickem, takže požadované stroje jsme sháněli doslova po celé Evropě. Díky zázemí STILLu jsme ale požadavky dokázali splnit,“ říká Roman Schlenz, odborný manažer prodeje společnosti STILL ČR.

„Z provozních testů vyšly nejlépe značky Linde a STILL. Obecně lze říci, že mezi parametry testovaných strojů všech předních značek jsou jen minimální rozdíly. Větší rozdíly se projeví právě až při testování vozíků konkrétními uživateli v konkrétních provozech. Jedná se například o ergonomii jednotlivých strojů, která v našich podmínkách manipulace výrazně ovlivňuje komfortní a bezpečnou manipulaci. Provozní testy ale pochopitelně tvořily jen jedno z mnoha kritérií konečného výběr,“ vysvětluje zástupce logistiky K.M.V.

Dalším kritériem výběru nejvhodnějšího dodavatele byla i jeho schopnost navrhnout optimalizaci stávající flotily vozíků, nabídnout řešení, které bude pro Karlovarské minerální vody nejvýhodnější. I v této „disciplíně“ se projevily mezi vozíkáři rozdíly.

Důležitým požadavkem objednatele byla i rychlost případného servisního zásahu. Smlouva zaručuje, že servisní zásah mechanika bude proveden nejpozději do 24 h od nahlášení poruchy, což zaručuje nasazení mechanika STILL pouze pro potřeby K.M.V. přímo v provozech zákazníka. Tím je doba zásahu a opravy snížena na minimum. V případě déle trvající závady může společnost do doby odstranění závady využívat jeden ze tří záložních strojů, které jsou pro podobné případy ve výrobních závodech k dispozici. Úkoly mechanika zahrnují nejen opravy a běžnou údržbu strojů, ale i očistu. K těmto činnostem má v areálu společnosti vyhrazeno servisní místo.

Bezmála půlroční testování (každý dodavatel měl k dispozici 4 týdny) tedy odhalilo nejen kvality strojů, ale i přístup jednotlivých dodavatelů a jejich vstřícnost a schopnost pružně reagovat na požadavky firmy. Vítězný STILL nabídl v součtu všech kritérií nejvýhodnější podmínky a získal tak kontrakt na dodávku služeb po dobu dalších 5 let.

Realizace přináší vždy nějaká úskalí

„Jedním z nejdůležitějších požadavků na nového dodavatele manipulační techniky bylo zavedení efektivního systému fleetmanagementu, z něhož bychom mohli jednoduše získat data o využívání jednotlivých vozíků. I v této oblasti byla nabídka STILLu velmi dobrá, i když musím přiznat, že zavádění provázeli určité „porodní bolesti. Jedním z problémů bylo umístění čteček karet řidičů vozíků. Požadovali jsme umístění čteček na vhodném místě z hlediska provozu, ale ukázalo se, že vzdálenost k počítači by byla příliš veliká pro standardní kabelové připojení. Bylo tedy nutné objednat jiné typy čteček, čímž se uvedení systému do provozu poněkud zdrželo,“ popisuje drobné problémy zástupce logistiky K.M.V.

I po spuštění systému Fleetmanager ale bylo třeba ještě vyřešit problém s interpretací dat. Náš program data z vozíků vyhodnocoval jiným způsobem, než jaký by si zástupci Karlovarských minerálních vod představovali. Společnými silami jsme pak nalezli řešení, které v konečném důsledku posunulo i náš systém o kousek dál,“ doplňuje Roman Schlenz.

Před náběhem projektu bylo ještě nutné dořešit změny, které přinesl přechod na elektrické vozíky, jelikož provoz elektrických vozíků v některých provozech má i svá specifika. Bylo nutné najít a vybudovat vhodné prostory pro nabíjení trakčních baterií včetně nutnosti instalovat dostatečné odsávání pro odvod výparů, které vznikají při nabíjení, aby nedošlo ke zhoršení pracovního prostředí zaměstnanců.

Seznam dodané manipulační techniky je skutečně velmi rozsáhlý, celkem se jedná o 46 vozíků a 3 rezervní stroje, tzv. stand-by vozíky. Flotila zahrnuje celkem 26 čelních vozíků řady RX 20 až 70 v plynových a elektrických verzích (s boční výměnou baterie), jeden vozík řady FM-X s výsuvným zvedacím zařízením, 16 nízkozdvižných, ručně vedených vozíků řady EXU a 3 vysokozdvižné, ručně vedené vozíky řady EGV-S. Stroje jsou nasazeny v obou výrobních závodech jak ve výrobě, tak ve skladu a expedici.

Nejlepší služba je ta bez starostí

„Po dodavatelích manipulační techniky požadujeme tzv. fullservis, kompletní zabezpečení provozu našich vozíků tak, abychom se sami nemuseli o nich starat. Zároveň požadujeme předvídatelné náklady na provoz, které představuje současný model paušální měsíční platby dodavateli techniky.

Chceme, aby každé výběrové řízení posunulo naši firmu o další krůček vpřed, ať už z hlediska modernizace techniky, nákladů na její provoz či nějaké přidané hodnoty, jakou byl v tomto případě Fleetmanager. Spokojenost odběratele závisí v mnoha ohledech na detailech, na vstřícnosti dodavatelské firmy a ochotě pružně řešit nastalé problémy.

Klíčový význam má i kvalita servisních služeb. Tuto kvalitu často ovlivňuje i osoba servisního technika, který přímo komunikuje s řidiči vozíků v provozu. Pokud je technik vstřícný a dokáže řešit problémy řidičů bez zbytečných nepříjemností, je spolupráce bezproblémová a projeví se i na vztahu řidičů k technice.

Velmi důkladné výběrové řízení, které trvalo téměř rok, se nám osvědčilo. Již v jeho průběhu jsme si mohli otestovat reakce jednotlivých dodavatelů na naše požadavky a shromáždit tak dostatek argumentů a podkladů pro výběr toho nejvhodnějšího. Díky novému dodavateli jsme se v oblasti manipulační techniky posunuli kupředu a spolupráce zatím probíhá podle našich představ. Nejlépe ale kvalitu služeb prokáže až následující výběrové řízení. Pokud zvolíme stejného dodavatele i podruhé, bude to jasná známka toho, že jsme s kvalitou jeho služeb maximálně spokojeni,“ uzavírá výklad zástupce K.M.V.