28.01.2020

Stengel Ziegel. Cihly s „elektrickým nábojem“

Obor: Stavebniny

Společnost: Tradiční společnost s více než 400 lety zkušeností s výrobou cihel. Více než 70 zaměstnanců.

Výzva: Vysoké zatížení cihelným prachem. Přeprava přibližně 90 milionů cihel ročně v normovaném formátu. Snížení nákladů na energie.

Řešení: Přechod z dieselového pohonu na elektrický. Elektrické vysokozdvižné vozíky s plně zapouzdřenou hnací jednotkou.

Produkty STILL: Elektrické vysokozdvižné vozíky RX 60-50, nosnost 5 tun.

Společnost Stengel Ziegel využívá jako jedna z prvních cihelen k nakládání nákladních automobilů a odvoz hotových cihel z výroby elektrické vysokozdvižné vozíky typu STILL RX 60-50/600, které pracují částečně v třísměnném provozu.

Cihelný prach je agresivní. Malá ostrá zrna se dostanou i do nejmenších štěrbin a působí tam jako hrubý brusný papír. Tuto vlastnost zná cihelna Stengel ze švábského Donauwörthu až příliš dobře. Negativně to ovlivňuje především deset vysokozdvižných vozíků, které se zde používají k rychlému nakládání nákladních automobilů a zaskladňování vyrobených cihel.

Od roku 2019 patří do flotily společnosti Stengel poprvé také tři elektrické vysokozdvižné vozíky. Vozíky RX 60-50/600 s nosností 5 tun a vzdáleností těžiště břemene 600 mm se dokázaly prosadit oproti konkurenci. Před rozhodnutím o koupi si výrobní podnik důkladně otestoval řadu předváděcích modelů. „V každodenní praxi se vozík STILL RX 60-50 osvědčil dokonce i v třísměnném provozu, takže jeho výkonnost a kapacita baterie vyhovují našim vysokým požadavkům,"" potvrdil Johannes Stengel, který rodinnou firmu řídí již po 17 generací.

Luxus díky klidnému chodu

K mnoha výhodám elektrického vysokozdvižného vozíku oproti vozíku se spalovacím pohonem patří plné zapouzdření hnací jednotky. „Motor a převodovka jsou dokonale chráněny před cihelným prachem, což by se mohlo pozitivně projevit na životnosti a spolehlivosti vozíků,"" říká Johannes Stengel. Další pozitiva vozíku RX 60-50 jsou ale patrná už od prvního dne: Patří sem tichý motor pracující bez vibrací, který výrazně zvyšuje komfort jízdy. „Oproti dieselovému pohonu mi vozík RX 60-50 svým klidným chodem poskytuje mnohem více luxusu,“ říká řidič vysokozdvižného vozíku Klaus Burger, který se se spalovacím motorem ve vysokozdvižném vozíku již rozloučil. 

Rovněž od začátku byly patrné nižší náklady na energii. Jako velkoodběratel profituje společnost Stengel z velmi nízkých cen elektrického proudu, kterým baterie vozíků s kapacitou 840 Ah nabíjí. „Tím nyní ve srovnání s dieselovým pohonem jezdíme výrazně levněji,“ potvrzuje Johannes Stengel. Na hodinu si vozík RX 60-50/600 i přes namontovanou klimatizaci vystačí jen s 12,1 kWh, takže jedno nabití baterie vystačí přibližně na 1,5 směny, případně 12 hodin. Poté proběhne výměna za novou baterii, která je nabitá a vychlazená připravená na nabíječce. „Na nabíjení jsme si ze začátku museli trochu zvykat, ale po několika dnech běžel proces zcela bez problémů,“ říká Johannes Stengel, který pořídil tři nové elektrické vysokozdvižné vozíky na leasing.

Volnoběh bez následků

Z toho vyplývá další citelná výhoda, protože důležitým faktorem pro náklady a kalkulaci leasingových splátek jsou registrované motohodiny. Zatímco u vozíku se spalovacím motorem se do leasingových splátek zahrnují také chod na volnoběh a prostoje s běžícím motorem, tento efekt u elektrických vysokozdvižných vozíků zcela odpadá. Místo 1 900 až 2 000 hodin u dieselového vozíku ročně má elektricky poháněný model za stejné časové období při stejném vytížení na hodinách jen 1 400 hodin – to je rozdíl 30 procent. Tato systémově podmíněná nevýhoda vozíků se spalovacím motorem by mohla být odstraněna systémem Start-Stop známým z osobních automobilů, což ale nelze technicky realizovat. „Pokud by se dieselové motory vysokozdvižných vozíků při každém zastavení vypnuly, došlo by rychle k přehřátí turbodmychadel,“ vysvětluje Johannes Stengel. Pozitivní efekty použití elektrických vysokozdvižných vozíků očekává ale i u provozních nákladů a nákladů na údržbu. „U elektrického pohonu se nemusí měnit ani olej ani ozubené řemeny nebo se nemusí čistit vzduchový filtr,“ vyjmenovává Johannes Stengel typické položky faktury za údržbu. K tomu je třeba připočíst, že u spalovacích motorů existuje výrazně vyšší riziko poškození motoru. Kvůli požadavkům na čištění spalin jsou spalovací motory řady výrobců mnohem citlivější, takže k první větší závadě motoru dochází již po 4 000 až 11 000 motohodinách,“ říká podnikatel. 

Oblíbená reference

Přesto přechod na elektrické vysokozdvižné vozíky s nižšími nároky na údržbu narážel ve společnosti Stengel Ziegel dlouho na předsudky. „Moji řidiči považovali elektrické vysokozdvižné vozíky dříve za neflexibilní a s nedostatečným výkonem pro náročná nasazení v cihelně,“ vzpomíná Johannes Stengel, který platí ve svém oboru za elektro průkopníka. Poté, co se se svým týmem přesvědčil o odolnosti elektrických vysokozdvižných vozíků, je k dispozici i jiným firmám jako referenční subjekt. „Už u nás byla návštěva ze dvou cihelen, a prohlíželi si provoz elektrických vysokozdvižných vozíků STILL u nás.“ V budoucnu budou takovéto referenční návštěvy ve společnosti Stengel Ziegel ještě zajímavější, protože tato tradiční společnost již plánuje pro elektrickou flotilu vysokozdvižných vozíků další přírůstek. Brzy zde začne testování vozíku RX 60-80 s nosností 8 tun. „Tím dokážeme nakládání nákladních vozidel zákazníků ještě výrazně urychlit,“ je přesvědčený Johannes Stengel. Platí to především pro plachtové návěsy tautliner, které se v rostoucí míře používají i k transportu stavebnin. „Vhodné“ nákladní automobily pro převoz stavebnin s valníkovým návěsem a jeřábem se kvůli nákladům využívají stále méně, což staví logistiku před nové výzvy. 

Očekávání s napětím

Aby bylo možné takovéto vozidlo racionálně nakládat jen z jedné strany, je potřeba silný vysokozdvižný vozík, který může najednou zvednout čtyři palety na protilehlé straně nákladové plochy, aniž by náklad sunul po podlaze. S osmitunovým elektrickým vysokozdvižným vozíkem RX 60-80 by to neměl být žádný problém. Ve společnosti Stengel Ziegel očekávají předváděcí stroj s napětím. 

Informace o firmě: Ziegelwerk Stengel GmbH & Co. KG

Stengel Ziegel je tradiční společnost, která se může pochlubit již více než 400letými zkušenostmi z výroby cihel. Cihelnu vede v současnosti 17. generace a má několik poboček. Z Donauwörthu a Neuburgu distribuuje Stengel Ziegel své produkty do regionů Bavorska, Bádenska-Württemberska, Polska, České republiky a Jižního Tyrolska. Pro Stengel Ziegel pracuje celkem 70 zaměstnanců. Roční produkce činí přibližně 90 milionu cihel v normovaném formátu. Produktové portfolio Stengel Ziegel sahá od klasických a lícových cihel až po inovativní zvukově a tepelně izolační cihly. Cihly dosahují špičkových hodnot v tepelné vodivosti a pevnosti v tlaku. Stengel Ziegel dodává i odpovídající rohové cihly, překlady, překlady pro montáž rolet a zakončovací stropní systémy. Produktovou paletu výrobce cihel završuje rozsáhlá nabídka stavebního příslušenství, jako jsou odměřovací kbelíky, míchače malty a další pomůcky.