Bezpečnost

Kontrola příslušenství

V rámci předepsaných technických kontrol se kontroluje také příslušenství co do poškození, opotřebení, těsnosti a řádné instalace. Rozsah a interval kontrol i údržby určuje výrobce a může se lišit podle typu stroje.

Kontaktujte nás

V případě zájmu o další informace nás kontaktujte.

Kontakt

+420 274 ​​001 456

Požadavek na: Kontrola příslušenství

Vyplňte níže uvedený formulář Co nejdříve vás oslovíme.

Oslovení*