Bezpečnost

Technická kontrola

Nejméně jednou ročně musí ze zákona vysokozdvižné vozíky projít důkladnou kontrolou podle předpisů pro průmyslové vysokozdvižné vozíky. Podle tohoto předpisu pro prevenci úrazů jsou uživatelé osobně odpovědní za bezpečný provoz svých vysokozdvižných vozíků. Společnost STILL bude při důkladné kontrole postupovat stejně pečlivě jako ve všech ostatních oblastech: od kontroly vidlic až po měření délky nosných řetězů. Všechny detaily budou důkladně a přesně zkontrolovány speciálním zkušebním zařízením a následně zaznamenány do protokolu o technické kontrole.

/products/Service/Safety/FEM_4.004_Inspection/images/STILL_Grafikproduktion_FEM-Pruefung_4K.jpg

Kontaktujte nás

V případě zájmu o další informace nás kontaktujte.

Kontakt

+420 274 ​​001 456

Požadavek na: Technická kontrola

Vyplňte níže uvedený formulář Co nejdříve vás oslovíme.

Oslovení*

Materiál při zkoušce houževnatosti

Důkladná kontrola je zaměřena na celkové posouzení stavu vozíku a jeho vybavení. Zkoušky budou prováděny zejména u těchto částí:

  • řízení, brzdy, kola, ovládání a pohon
  • hydraulický systém, nosník, zvedací řetězy, zvedací zařízení (vidlice atd.)
  • horní ochranná konstrukce