Servis

Kompletní servis

Další zajímavá nabídka společnosti STILL: Nabízíme Vám speciální smlouvy na kompletní servis, a to opět s obzvláště výhodnými podmínkami včetně případných oprav. Společnost STILL přebírá odpovědnost za riziko oprav a garantuje trvalou dostupnost vaší flotily. Platíte pouze pevnou sazbu, která zahrnuje veškeré služby, náhradní díly, údržbu, ochranu před nehodami atd. To znamená, že budete nejen znát přesné náklady pro potřeby plánování, ale získáte také jistotu, že všechny opravy a práce údržby budou provedeny s použitím originálních náhradních dílů STILL. Smlouva o kompletním servisu zaručuje prvotřídní servis s originálními náhradními díly. Náklady spojené se smlouvou o kompletním servisu lze snadno vypočítat, protože se hradí jediný pevný měsíční poplatek. Další výhodou je, že tyto náklady jsou daňově plně uznatelné jako provozní náklady. Uzavření smlouvy STILL Plus také znamená, že budete chráněni před velmi vysokými sekundárními náklady způsobenými nehodami nebo poruchami.

/products/Service/Maintenance_and_Full_Service/Full_Service/images/STILL_Grafikproduktion_fullservice_4K.jpg

Kontaktujte nás

V případě zájmu o další informace nás kontaktujte.

Kontakt

+420 274 ​​001 456

Požadavek na: Kompletní servis

Vyplňte níže uvedený formulář Co nejdříve vás oslovíme.

Oslovení*

Spojte kompletní servis s finančním plánem dle svého výběru

Kompletní servis od společnosti STILL - vaše výhody

  • Společnost STILL nese riziko oprav
  • Transparentní a snadno kalkulovatelné výdaje
  • Servis z jednoho zdroje
  • Pouze originální náhradní díly, zajištění náhradních dílů je zaručeno minimálně na 12 měsíců
  • Plánovaná preventivní údržba vozidel se rovná zachování hodnoty
  • Nebudou vynechány žádné bezpečnostní kontroly
  • Během smluvního období je možné přizpůsobit smlouvu měnícím se podmínkám na pracovišti a oblastem použití
  • Méně času a nákladů potřebných na řízení
  • Kompletní servis lze kombinovat se všemi finančními plány