Údržba a kompletní servis

Údržba

Další věc, o kterou se nemusíte starat.

Každá mechanická či elektrická součást vysokozdvižného vozíku (podvozek, hnací jednotka, nosník) musí bezvadně fungovat, aby byl zajištěn hladký pracovní proces a bezpečnost na pracovišti. Dlouhodobou údržbou vozíku můžete výrazně snížit náklady na opravy. Výhody jsou zřejmé: Váš vozík je vždy připraven k provozu a dokonce i opravy lze naplánovat předem tak, aby vyhovovaly vašemu výrobnímu procesu. Pokud byste si chtěli údržbu zajišťovat sami, může vám servis STILL poskytnout pomoc formou kontrolních seznamů pro údržbu konkrétních vozidel, které slouží také pro dokumentaci provedených úkonů. Obzvláště užitečné jsou sady pro údržbu, které obsahují všechny originální náhradní díly STILL, které jsou potřebné pro správné provedení údržby. Tyto sady jsou připraveny speciálně pro každý konkrétní vozík a interval údržby a zaručují, že budete moci provést správně vše, co je potřeba. Ještě jednodušší a pohodlnější je pro vás jednoduše uzavřít servisní smlouvu se společností STILL. Ta je nejen cenově výhodná, ale také zahrnuje celkové plánování údržby. Naši řádně vyškolení a certifikovaní technici tuto službu samozřejmě nabízejí i pro vozidla vyráběná jinými výrobci. Budete jednat s jedinou kontaktní osobou určenou pro celou flotilu.

/products/Service/Maintenance_and_Full_Service/Maintenance/images/STILL_Grafikproduktion_wartung_4K.jpg

Kontaktujte nás

V případě zájmu o další informace nás kontaktujte.

Kontakt

+420 274 ​​001 456

Požadavek na: Údržba

Vyplňte níže uvedený formulář Co nejdříve vás oslovíme.

Oslovení*

Servisní smlouvy STILL

Servis STILL nabízí několik servisních smluv připravených podle potřeb zákazníka:

  • Údržba Basic je individuální balíček služeb připravený tak, aby přesně odpovídal vašim potřebám a požadavkům. Každá servisní služba je účtována za zvláštních podmínek a případné opravy se provádějí za sníženou hodinovou sazbu.
  • Údržba Comfort tato služba pokrývá všechny vaše potřeby údržby za nízký měsíční poplatek, stejně jako roční bezpečnostní kontrolu a náklady na dopravu techniků. Údržba Comfort vám nabízí spolehlivost a snadnou kalkulaci vašich finančních výdajů.
  • Údržba Premium pokrývá všechny výše uvedené služby a cestovní výdaje, a také dodávku všech potřebných servisních dílů.