01.07.2020

Kompetentní poradenství jako faktor ekonomické úspěšnosti

Hamburk, 1. července 2020 – Efektivní procesy, harmonizované flotilya integrace nových technologií, která přináší zisk. To jsou klíčové faktory prodlouhodobou ekonomickou úspěšnost v intralogistice. Pro společnost STILL jeodborné poradenství již 100 let nosným pilířem firemní filozofie a důležitýmprvkem dlouhodobých partnerských vztahů se zákazníky. S intralogistickýmporadenstvím jako službou navíc firma STILL v posledních letech významněpřispěla ke změně chápání rozsáhlých procesních logistických koncepcí. 

Kompetentní poradenství jako faktor ekonomické úspěšnosti – pro společnost STILL je odborné poradenství již 100 let nosným pilířem firemní filozofie a důležitým prvkem dlouhodobých partnerských vztahů se zákazníky.

Komplexní požadavky vyžadují individuální poradenství. Na míru navržená řešení vznikají na bázi podrobných analýz. V duchu těchto myšlenek pracoval již Hans Still, když v roce 1920 založil opravnu elektromotorů. A jsou pilíři intralogistického poradenství, s nimiž STILL od roku 2017 nabízí komplexní procesní řešení v rámci produktového a systémového poradenství. 

Intralogistické poradenství ve firmě STILL – úspěšná historie s budoucností

V úzké spolupráci se zákazníky spojují specialisté ze společnosti STILL všechny prvky materiálových a informačních toků do inteligentní koncepce řešení. STILL přitom sází na poradenství ve čtyř krocích. Po pečlivém shromáždění dat, ke kterému patří i přesné zjištění přání a potřeb zákazníka, následuje rozsáhlá analýza, která je základem spolehlivého plánování. Ve třetím kroku – optimalizaci – se stávající logistické procesy upraví a strukturují tak, aby co nejlépe splňovaly aktuální a budoucí požadavky a vytvořily se veškeré předpoklady pro dlouhodobou úspěšnost. Čtvrtý krok zahrnuje koncepci, která dá zákazníkovi do ruky individuální řešení odpovídající jeho potřebám. Prioritu mají transparentnost, přehlednost a realizovatelnost. „Navrhujeme pouze koncepce, které jsou v souladu nejen s požadavky, ale také s aktuálními možnostmi zákazníka. Pouze tak bude moci i do budoucna samostatně pracovat. Vyžaduje to přesnou analýzu a jasnou komunikaci,“ vysvětluje Marina Hein, Senior Director Advanced Applications ve společnosti STILL.  

Rostoucí komplexnost vytváří stále větší potřebu poradenství  

Úspěch ještě mladé jednotky poradenských služeb hovoří sám za sebe. Šestičlenný tým složený ze specialistů na intralogistiku zpracovává již dnes přibližně 20 mezinárodních poradenských projektů ročně. Tři čtvrtiny z nich již obsahují otázky automatizace a její implementace v budoucnosti. Neboť zejména s ohledem na stále komplexnější intralogistické procesy a sklady kontinuálně roste potřeba poradenství v mnoha firmách. Zákazníci profitují z velkých zkušeností a kompetence v oblastech optimalizace procesů, projektování nasazení inteligentních tažných souprav, rozvržení skladů a automatizace. Důležitost poradenství zároveň dokládají svými měřitelnými ekonomickými přínosy úspěšné referenční projekty. Obojí společně přispívá k tomu, že se pohled na logistiku jako ekonomický faktor úspěchu v posledních letech velmi změnil.  

Kompetentní poradenství snižuje náklady a umožňuje růst

Stále více firem si uvědomuje, že optimalizované flotily, systémy a procesy jsou investicí do budoucnosti, která se vyplatí. Umožňují například efektivní skladové hospodářství, snižují požadavky na prostor a zkracují přepravní trasy. Vytvářejí tak předpoklady pro ekonomický úspěch a růst.

A čím intenzivněji se individuální požadavky a oborové standardy zohledňují již při plánování nových projektů, skladů a restrukturalizací, tím lépe mohou také předjímat výzvy budoucnosti a lze je snáze realizovat. S ohledem na megatrend automatizace to například znamená, „vytvořit pro zákazníky již dnes předpoklady, které jim v budoucnu umožní integrovat do jejich procesů prvky automatizace,“ vysvětluje Marina Hein.

Nepředvídatelné situace často vyžadují rychlou reakci. I zde nabízí STILL intralogistické poradenství rychlé možnosti: Mohou pomoci online konzultace, rychlé poradenství pro náhle nutné úpravy procesů nebo rychlá přítomnost na místě. 

Od technického k procesnímu poradenství 

Intenzita a kvalita poradenství mají ve firmě STILL stoletou tradici. Již Hans Still věděl, že optimalizované procesy jsou důležitým pilířem ekonomického úspěchu – a že „optimalizovaně“ vždy znamená také „individuálně“. Proto se společnost STILL vždy zaměřuje na to, aby na bázi individuálního poradenství nabídla odpovídající a inovativní řešení pro každou výzvu. První velkou zakázkou ještě mladé firmy STILL byl na konci 40. let individualizovaný elektrický plošinový vozík pro železniční společnost Deutsche Bundesbahn. Elektrický plošinový vozík EK 2000 byl úzký, obratný a flexibilní a přesně odpovídal stísněným prostorovým podmínkám na nástupištích a nákladištích. Postupem času se logistika přepravy a potřeby zákazníků mění – a proto se mění také portfolio společnosti STILL. Stále komplexnější sklady vyžadují koncepce vozíků a poradenské služby, které se ještě více specializují na specifické potřeby v odvětví a na potřeby zákazníků. Jako odpověď vytvořila společnost STILL pro své vozíky stavebnicový systém. Spolu s hlubokými odbornými znalostmi expertů STILL umožňuje tato modulární koncepce konfiguraci vozíků STILL, která dokonale odpovídá potřebám zákazníků.

Optimalizace produktů v digitálním self-managementu 

Od roku 2012 mohou zákazníci STILL digitálně a samostatně řídit a optimalizovat své flotily manipulační techniky. Umožňují to inteligentní webové aplikace jako STILL neXXt fleet. Protože se zde slučují a přehledně zobrazují veškeré informace o vozících, mohou zákazníci kdykoli a odkudkoli plánovat nasazení své flotily manipulační techniky, řídit kapacity a do procesů výroby integrovat časově optimálně servisní opatření. 

100 let poradenství made by STILL  

Zaměřujeme se na optimalizaci – proto je i intralogistické poradenství od společnosti STILL logickým a důsledným rozvinutím myšlenky poradenství made by STILL. Doplňuje technické a produktové poradenské služby a aplikace o procesní úroveň. A bez ohledu na to, zda se jedná o samostatné nebo integrované řešení – zákazníci profitují ze sto let získávaných odborných zkušeností a hlubokých technických znalostí poradců STILL.