Na základě zkušeností – řízení přepravy STILL se samoučicím systémem vedení vozíků

Systém správy přepravy/vozíků (TLS) ve skladu efektivně řídí flotilu vozíků a zohledňuje přitom různá kritéria. Kritérii pro optimalizaci jsou m. j. nejkratší následná jízda, priorita zakázky, typ zakázek přepravy, funkce vozíku, kapacita pro přívěs, typ nákladových jednotek, typ vozíku, model směny. Se systémem STILL MMS TLS lze realizovat komplexní strategie, např. vícestupňové nebo vnitropodnikové přepravy s přívěsy.Samoučicí systém vedení vozíků

Samoučící systém vedení vozíků (SLS) si permanentně zaznamenává reálné časy jízdy všech přeprav mezi místem naložení a cílovým místem, vyhodnocuje je a pomocí získaných dat optimalizuje veškeré budoucí přepravy. Jestliže se změní procesy a trasy ve skladu, tak se systém automaticky přizpůsobí a k optimalizaci přepravy zohlední novou topologii skladu.  „Jemné vyladění řízení přepravy“ je umožněno individuálně konfigurovatelným vyvážením optimalizace trasy a termínu.

Převzetí a vytvoření zakázek přepravy

Jednoduché, individuálně přizpůsobitelné terminálové dialogy pro řidiče vozíku podporují všechny typy úkolů.

Převzetí zakázek přepravy (pohyby zboží) probíhá z nadřazených systémů (např. LVS, PPS) prostřednictvím různých rozhraní. Navíc nabízí generátor přepravy obsáhlé možnosti pro manuální zadávání (stacionární nebo mobilní) zakázek přepravy a úkolů. Jedná se o intuitivní zadávací masku (webové rozhraní), která slouží k vytváření zakázek přepravy. Zadávání se provádí buď manuálně přes řídicí stanoviště (stacionární), např. spěšná přeprava pro zásobování výroby a odvoz zboží z výroby nebo přes terminál na vozíku (mobilní) a jiná mobilní koncová zařízení například pro likvidaci prázdných obalů. Standardní předlohy a invividuálně přizpůsobitelná zadávací pole umožňují rychle generování zakázky.

Tahání přívěsů a inteligentní tažné soupravy

Prostřednictvím generátoru přepravy STILL se dají bez problémů vytvářet zakázky přepravy pro překladiště. Neustále se přitom zohledňuje počet volných a obsazených přívěsů v provozu.

Dispozice přeprav

Dispozice má za úkol zvolit vhodný přepravní prostředek podle technických a organizačních kritérií, aby bylo neustále zaručeno optimální nasazení disponibilních zdrojů. STILL MMS TLS zohledňuje vlastnosti vozíku, přívěsu a pomocných nakládacích prostředků pro optimální přiřazení zakázek přepravy jednotlivým vozíkům. Kromě toho se při výběru vozíku dbá na pracovní cykly a na profily směn. V oblasti úzkých uliček disponuje STILL MMS TLS zohledněním dvojitých cyklů, redukce změn uliček a priorit typu transportu a zakázek.

Výhody pro vás

  • bezdokladové vyřizování zakázek přepravy a celková dokumentace materiálového toku zaručuje úplné procesy
  • jednoduché dialogy pro rychlé vyřizování přepravy
  • využívání vozíků dle jejich typu a aktivní řízení zdrojů
  • optimalizace tras a redukce jízd naprázdno a prostojů
  • záznam a vyhodnocení úkolů (vedlejší činnosti řidičů vozíku) umožňují přesun nákladů dle původce
  • automatické přizpůsobení změněné typologii skladu

Cookie Panel

Používáme cookies, abychom mohli lépe reagovat na Vaše přání a zlepšovat naše služby. Pokud s tím souhlasíte, pokračujte v návštěvě stránek, nebo si pro další informace zobrazte naše směrnice pro ochranu osobních údajů.