Porovnání výhod a nevýhod systémů inteligentních tažných souprav

Není inteligentní tažná souprava jako inteligentní tažná souprava

Porovnání výhod a nevýhod systémů inteligentních tažných souprav

Inteligentní tažné soupravy se skládají z tahače a přívěsů, které převážejí nákladové jednotky. Ale není inteligentní tažná souprava jako inteligentní tažná souprava. Rozlišujeme mezi různými konstrukcemi
a koncepcemi
, které se hodí pro různá použití.

Routenzugsysteme

Porovnání koncepcí inteligentních tažných souprav

Není inteligentní tažná souprava jako inteligentní tažná souprava. Rozhodující rozdíly jsou v typech přívěsů. Rozlišujeme především způsob, jakým se náklad přepravuje:

 • koncepce plošinových přívěsů: náklad se nakládá přímo na přívěs
 • koncepce Taxi: přepravní jednotka se nasune na přívěs ze strany přes připravenou rampu
 • zasouvací koncepce: přepravní jednotka se zasune do přívěsu

Koncepce se liší technicky, ale také v tom, jak nákladné a drahé je jejich zavedení a každodenní provoz. Podstatnou otázkou ale je, k čemu se má inteligentní tažná souprava nyní a v budoucnosti používat.

Koncepce plošinových přívěsů se často používají jako začátek, pak ale omezují použití zasouvacího systému
v budoucnu.

Zasouvací systémy jsou naopak flexibilně použitelné a při použití určitých, elektricky vedených rámů tvoří základ pro digitalizaci a automatizaci materiálového toku.


Porovnání

Koncepce plošinových přívěsů
Náklad se nakládá přímo na přívěs

Koncepce plošinových přívěsů má jednoduchý princip. Náklad nebo nákladové jednotky (např. palety)
se umisťují přímo na přívěsy. Koncepce plošinových přívěsů je díky relativně snadné instalaci a – při velmi malém počtu kusů – nízkým pořizovacím nákladům častou vstupní koncepcí. Pořízení se doporučuje vyhodnotit s ohledem na dlouhodobé používání a vývoj procesů.

Výhody:

 • snadné naložení/vyložení
 • přepravují se jednotlivě malé nákladové jednotky a ne velké nákladové jednotky

Nevýhody:

 • zpravidla se jednotlivé přívěsy odpojí ze soupravy a umístí
  u výrobní linky. Alternativně je u příjemce potřeba další vozík, který inteligentní tažnou soupravu vyloží
 • neflexibilní manipulace
 • pevná kolečka a dlouhé procesní časy
 • náročný proces vykládání u výrobního pásu
 • bez možnosti dalšího rozvoje, bez možnosti kombinace
  s digitálními systémy nebo automatizací
 • z dlouhodobého hlediska přináší koncepce plošinových přívěsů vyšší náklady než zasouvací koncepce
 • horší ergonomie kvůli kolům s horším valivým odporem
 • nižší maximální rychlost a horší jízdní vlastnosti
Trailer-Konzept

Koncepce Taxi
Přepravní jednotka se nasune na přívěs ze strany přes připravenou rampu.

Manipulační vozíky je možné nakládat z obou stran. Z pohledu vývoje procesu je koncepce Taxi mezi koncepcí
s plošinovými přívěsy a zasouvacím systémem. V závislosti na dodavateli je možné zavedení digitálních procesů.

Výhody:

 • možnost nakládání z obou stran
 • při přepravě nejsou manipulační vozíky na podlaze

Nevýhody:

 • potřeba vynaložení velké síly při nakládání
 • těžké stroje se špatným výhledem

 

Taxi-Konzept

Zasouvací koncepce
Přepravní jednotka se zasune do přívěsu

Nakládání a vykládání manipulačních vozíků je v závislosti na použitých přívěsech možné z jedné strany nebo
z obou stran. Ze strategického hlediska – s ohledem na rozšíření systému – doporučujeme použití zasouvací koncepce z následujících důvodů:

Výhody:

 • snadné nakládání a vykládání
 • výběr nejrůznějších rámů: zda jsou nejvýhodnější B-rámy,
  C-rámy nebo (autonomní) E-rámy se rozhodne podle příslušné oblasti použití
 • možná kombinace s digitálními řídicími systémy a rozvoj
  až k (plné) automatizaci
 • podle oblasti použití lze volit mezi různými koncepcemi zásobování energií

Nevýhody:

 • vysoká hlučnost, horší jízdní vlastnosti, vyšší opotřebení a riziko nehody, pokud jsou všechna kolečka na podlaze (ne všichni dodavatelé)
Einschub-Konzept

Měli byste vsadit rovnou na zasouvací systém?

 

Výběr systému inteligentní tažné soupravy je strategickým rozhodnutím. Vyplývají z něj vstupní náklady
a možnosti rozvoje v budoucnu.

 

I systém plošinových přívěsů přináší výhody inteligentních tažných souprav a splňuje řadu požadavků
na optimalizaci procesů. Pro perspektivní vývoj procesů až k digitálně podporovanému nebo dokonce automatickému zásobování se doporučuje použití moderního zasouvacího systému.

Průvodce inteligentními tažnými soupravami

5 otázek k zavedení – spusťte online poradenství k inteligentním tažným soupravám!


Zvedací systémy a zasouvací systémy

Moderní zasouvací systémy, jako STILL LiftRunner®, dokážou kolečka manipulačních vozíků během jízdy nadzdvihnout, což minimalizuje hluk při jízdě a opotřebení manipulačních vozíků. Na výběr jsou různé systémy zvedání.

Hydraulický systém

Hydraulický agregát na tahači zajistí nadzdvižení přívěsů před rozjetím. Jednotlivé přívěsy jsou propojeny hydraulickým vedením. Nevýhodou je pouze použití hydraulického oleje a údržba.

Elektrický systém

Přívěsy jsou s tahačem propojeny elektrickým vedením. Elektrický systém zvedání se používá zejména ve sterilních oblastech jako
je farmaceutický nebo potravinářský průmysl.

Pneumatický systém

Kompresor na tahači vytváří tlak pro zvedání a spouštění. Přívěsy jsou propojeny pneumatickým vedením.


Autonomní systém

Zvedání přívěsů funguje hydraulicky bez potřeby hydraulického agregátu, protože potřebná energie se vytváří jízdou. Zvednutí jednotlivých přívěsů proběhne hydraulicky hned po zasunutí manipulačnícho vozíku.


Shrnutí: existují různé konstrukce a koncepce inteligentních tažných souprav. Podle oblasti použití se rozhodne, která koncepce je vhodná pro jaké nasazení.Máte k tomuto tématu otázky?

Všechny dotazy týkající se zavedení systému inteligentních tažných souprav ve vaší firmě vám rád zodpoví odborný poradce. Zavolejte nám nebo si dohodněte zpětné zavolání.

Požadavek na: Není inteligentní tažná souprava jako inteligentní tažná souprava

Oslovení*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Více k tématu