Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost STILL se zavazuje, že se při manipulaci a zpracování vámi poskytnutých osobních údajů bude řídit platným zákonem o ochraně osobních údajů.