Cesta k zavedení systému inteligentních tažných souprav

Krok za krokem ke štíhlé logistice

Cesta k zavedení systému inteligentních tažných souprav

Potenciál štíhlé logistiky je aktuálně využíván jen v malé míře. Výhody jsou přitom zřejmé a slibují výraznou konkurenční výhodu.

Podnikatelské pravidlo „Existovat zůstane jen to, co se mění“ je vodítkem k tomu, jak zůstat na trhu flexibilní
a v konečném důsledku konkurenceschopný. Štíhlá logistika využívá štíhlé metody a přenáší
je do optimalizace logistických procesů, například vypuštěním nadbytečných kroků.


Výhody štíhlé logistiky

Přesné taktované zásobování umožňuje postupy: Just-in-time nebo Just-in-sequence:

  • Just-in-time: potřebný materiál se dopravuje na správné místo k dalšímu zpracování s ohledem na časovou přesnost a přesné množství
  • Just-in-sequence: materiál se dodává navíc ve správném pořadí potřebném pro výrobu, což je s ohledem na rostoucí variabilitu
    a individualizaci produktů nezbytné

Výroba bez použití vysokozdvižných vozíků snižuje počet potřebných vozíků v materiálovém toku, což šetří investiční a provozní náklady.

Doba manipulace s přepravní jednotkou se snižuje na minimum.

Pracovní procesy jsou rychlejší, efektivnější a bezpečnější.

 

Pro rozsáhlou argumentaci v rámci štíhlé logistiky jsme shrnuli výhody systémů inteligentních tažných souprav.


Jak štíhlé je vaše zásobování materiálem?

Pokud na následující otázky k současnému stavu ve vaší skladové a přepravní logistice odpovíte „ANO“, měli byste přemýšlet o štíhlém řešení:

1. Dochází u vás často k nadbytečné výrobě?

2. Disponujete nepotřebnými skladovými zásobami?

3. Dochází ke zpožděním ve vašem procesním řetězci?

4. Vidíte možnosti zefektivnění svých výrobních procesů?

5. Vyjadřují vaši zaměstnanci nespokojenost v oblastech ergonomie, bezpečnosti práce nebo jiných procesů vztahujících se k pracovišti?

Průvodce inteligentními tažnými soupravami

5 otázek k zavedení – spusťte online poradenství k inteligentním tažným soupravám!


Postup při zavádění štíhlých procesů: krok za krokem ke koncepci systému inteligentních tažných souprav

Lean-Idee

1. Myšlenka štíhlých procesů

Je zjištěna potřeba: chtěli byste připravit svou výrobu na budoucnost. Poté, co se objeví první myšlenka na zavedení štíhlých procesů, může v prvních krocích pomoci externí poradenství. Jde především o vysvětlení smyslu, zapojení příslušných osob ve společnosti a společné pochopení potřeb, protože důležitým faktorem pro úspěšné zavedení štíhlých procesů
je akceptování zaměstnanci.

Analyse

2. Analýza skutečného stavu

Expert na štíhlé procesy se podrobně seznámí s aktuálním stavem: jak je strukturován řetězec tvorby hodnot? Jak jsou procesy konstruovány? Z kolika vozíků se skládá vozový park? Jak je strukturován materiálový tok? Kde lze nalézt nadbytečné činnosti, přepravní dráhy atd.?

Zielprüfung

3. Kontrola cíle

Bez cíle neexistuje strategie. Proto je důležité sladit cíle společnosti a cíle štíhlého řízení. Jaké jsou krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cíle společnosti? Jak lze tyto cíle realizovat s využitím štíhlých procesů?

Schritt 4

4. Vytvoření koncepce

Expert na štíhlé procesy identifikuje konkrétní potenciál zlepšení. Jde zde o společné vytvoření koncepce štíhlé výroby, např.: jaké štíhlé metody posunou společnost dále? Jak lze optimalizovat procesy, přepravní dráhy atd.? Jaký typ logistiky zásobování je nejvhodnější – Just-in-time nebo Just-in-sequence? Má smysl systém Kanban? Vyplatí se inteligentní tažná souprava? A pokud ano – jaký systém inteligentní tažné soupravy je nejvhodnější?

Soll-Zustand

5. Definování požadovaného stavu

Před vytvořením koncepce se jako vize formuluje požadovaný ideální stav: např.: „Kolik materiálu se nejkratší trasou dodá ve správný okamžik přesně tam, kam patří.
Místo x vysokozdvižných vozíků bude potřeba jen jedna inteligentní tažná souprava. Během období xy by mělo dojít k úspoře xy.“ Pro dosažení cíle se vypracuje harmonogram a plán opatření.

RZ Einführung

6. Zavedení systému inteligentních tažných souprav
a zapojení zaměstnanců

Při rozhodování o inteligentní tažné soupravě poskytneme jako dlouhodobí experti pomoc. V pilotních projektech proběhne pro jednotlivé přepravní dráhy přechod
z vysokozdvižného vozíku na inteligentní tažnou soupravu
, přičemž vás budeme jako kompetentní partner v jednotlivých krocích podporovat. Zaměstnanci se mohou přesvědčit
o funkci a přínosu koncepce a zúčastní se příslušných školení. Přijetí zavedení nových procesů zaměstnanci je důležité pro úspěch zavedení systému inteligentních tažných souprav.

Implementierung

7. Kompletní implementace

Štíhlá koncepce se rozšíří do celé firmy a stále rozvíjí. Stane se pevnou součástí firemní filosofie a přijmou ji všichni zaměstnanci.


Proces plánování systému inteligentní tažné soupravy

Jako součást zavedení štíhlých procesů je zavedení systému inteligentní tažné soupravy důležitým dílčím aspektem. Pokud bylo v rámci analýzy expertem na štíhlé procesy zjištěno, že se zavedení inteligentní tažné soupravy vyplatí, zapojíme se my jako experti a pomůžeme vám v průběhu celého procesu.

V prvním kroku se provede analýza celého materiálového toku; patří sem druh a množství nákladových jednotek, vztah zdroj-příjemce a ujetá vzdálenost manipulační techniky. Tyto informace jsou elementární
pro plánování a implementaci řešení s využitím inteligentní tažné soupravy a také pro výběr vhodných manipulačních vozíků a boxů.

1. Druh a množství nákladových jednotek / materiál: jaké druhy nákladových jednotek se aktuálně používají? Které nákladové jednotky musí kam? Jaký materiál se přepravuje s ohledem na výšku a hmotnost?

2. Četnost jízd / vztah zdroj-příjemce:
který příjemce je z jakého zdroje často zásobován? Kontrola frekvence dodávek poskytne informaci o tom, jak často a jaké množství materiálu se přepraví za určitou dobu.
Z toho lze např. odvodit, že se pro materiál s větší poptávkou hodí příslušně větší boxy.

3. Ujetá vzdálenost:
ujetá vzdálenost mezi jednotlivými stanovišti nebo mezi naložením materiálu a výrobními linkami je důležitá pro určení, jaký systém inteligentní tažné soupravy je pro přepravu materiálu nejvhodnější.


Shrnutí: zavedení štíhlé logistiky je v každém případě výhodné, vyžaduje ovšem komplexní expertizu. V rámci analýzy se vyjasní, zda se systém inteligentní tažné soupravy pro vaše konkrétní potřeby vyplatí.
Pokud ano, jsme tím správným partnerem pro implementaci na míru střiženého systému inteligentních tažných souprav a budeme vám stát v rámci celého procesu po boku.Máte k tomuto tématu otázky?

Všechny dotazy týkající se zavedení systému inteligentních tažných souprav ve vaší firmě vám rád zodpoví odborný poradce. Zavolejte nám nebo si dohodněte zpětné zavolání.

Požadavek na: Zavedení štíhlých procesů – cesta ke štíhlé výrobě

Oslovení*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Udělejte první krok!


Více k tématu