Udělejte první krok!

Udělejte první krok!

Naplánujte se společností STILL zavedení systému inteligentních tažných souprav ve své firmě.

Z pohledu intralogistiky dnes platí: „Společnost s nejlepšími procesy bude úspěšná.” Efektivní intralogistika
se točí kolem štíhlých a flexibilních procesů. Pokud se jedná o štíhlou logistiku, jsou hlavní součástí inteligentní tažné soupravy.

Zavedení systémů inteligentních tažných souprav je komplexním tématem a znamená změnu procesů.
Na začátku je vždy analýza, aby bylo možné odpovědět na relevantní otázky k výchozí situaci.

 

Poradce pro tažné soupravy STILL

Učiňte první krok!
Zahajte konzultaci o tažné soupravě online!

Jaké velikosti nosičů nákladu používáte?

Jaká je maximální hmotnost nákladu na jeden nosič?

Používají se vozíky?

Jsou všechny 4 válečky řiditelné?

Jaká je povaha plánované oblasti provozu?

Učinili jste první krok!

Dalším krokem je společná analýza vašich logistických procesů. Na základě vašich informací vám rádi připravíme první koordinační schůzku.

Uspořádejte nezávazné konzultační setkání se svým osobním konzultantem a udělejte další krok směrem k zavedení systému tažných souprav.

420725950036
Whitepaper

Bílá kniha STILL k zavedení systému inteligentních tažných souprav

Zasunout manipulační vozík a jet?

Naše bílá kniha informuje o všech relevantních tématech týkajících se otázek jak, co a proč k zavádění systémů inteligentních tažných souprav.


Přidáte se?!

Souhlasím s tím, že mi společnost STILL GmbH zašle e-mailem informace k zavedení systému inteligentních tažných souprav.

Ochrana osobních údajů
Spolu s poptávkou obdržíte e-mail pro potvrzení vaší e-mailové adresy a odkaz ke stažení bílé knihy.
This site is protected by FriendlyCaptcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Zavedení systému inteligentních tažných souprav STILL

Přechod z konvenční logistiky výroby na využívání moderního vnitropodnikového zásobování materiálem prostřednictvím inteligentních tažných souprav je pro firmu velkým krokem
a vyžaduje kompetentního partnera.

Proto je STILL ideálním partnerem pro zavedení systému inteligentních tažných souprav ve vaší firmě:

  • komplexní poskytovatel systémových řešení – od prvního poradenství po implementaci
  • 20 let zkušeností při zavádění systémů inteligentních tažných souprav
  • vynálezce systému LiftRunner®: již 10 let nejlepší v oboru
  • vlastní výroba inteligentních tažných souprav
  • úzké partnerství se společností Dematic pro zajištění automatizovaného materiálového toku
Příklad z praxe: Fakultní nemocnice v Mohuči

Příklad z praxe: Fakultní nemocnice v Mohuči

Inteligentní tažné soupravy LiftRunner® optimalizují přepravu v nemocnici – 4 500 jídel je včas na místě

Společnost: Fakultní nemocnice v Mohuči s více než 60 klinikami a instituty, 7 500 pracovníky, přibližně 1 500 lůžky, ročně přibližně 341 000 pacienty

Řešení: inteligentní tažné soupravy pro přepravu jídel, prádla, odpadu a prázdných obalů
v areálu nemocnice. Pro snadné nakládání a ochranu manipulačních vozíků při jízdě byly
C-rámy zkonstruovány s patentovanými ochrannými dny.

Materiálový tok a přeprava pro více než 60 klinik, institutů a zařízení Fakultní nemocnice
v Mohuči se vyznačuje pravidelnými trasami a speciální přepravou. Pro optimalizaci těchto procesů byly pořízeny dvě inteligentní tažné soupravy LiftRunner od společnosti STILL.
V rámci okružní přepravy zásobují kliniky jídlem a čistým prádlem. Kromě toho odvážíme inteligentními tažnými soupravami LiftRunner špinavé prádlo, odpad z klinik a prázdné obaly.

V rámci cateringu přivážejí obě tažné soupravy STILL LiftRunner třikrát denně jídlo do různých zařízení a klinik. Bernd Broszehl, ředitel centrálních služeb: „Inteligentní tažné soupravy jezdí nepřetržitě od 6 hodin ráno do 22 hodin večer. Pro 1 500 pacientů v lůžkové části je každý den ráno, v poledne a večer přepravováno z kuchyně na kliniku až 4 500 jídel.“

Inteligentní tažné soupravy LiftRunner optimalizují interní přepravu: „Na trasách se dodává čisté prádlo na kliniky a vyzvedává špinavé prádlo na předávacích stanicích. Do prádelny vozíme denně až devět tun prádla,“ doplňuje Bernd Broszehl.

Uwe Schmitt, vedoucí týmu řízení zásobování, dodává: „V úzkých zatáčkách udržuje inteligentní tažná souprava STILL poloměr zatáčky. Tím se vysokou měrou brání nehodám, závadám elektroniky jídelních vozíků v důsledku silných otřesů a opotřebení a poškození koleček manipulačních vozíků. Kromě toho je hlučnost při jízdě nižší než dosud a s přídavnou ochranou proti počasí se souprava LiftRunner ideálně hodí pro použití venku."

 

Znalosti pro zavedení systému inteligentních tažných souprav

 

Máte k tomuto tématu otázky?

Všechny dotazy týkající se zavedení systému inteligentních tažných souprav ve vaší firmě vám rád zodpoví odborný poradce STILL. Zavolejte nám nebo si dohodněte zpětné zavolání.

Požadavek na: Zavedení systému inteligentních tažných souprav

Oslovení*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Udělejte první krok!