Impressum

Adresa centrály STILL

STILL ČR spol. s r.o.
Štěrboholská 102
102 19 Praha 10 - Hostivař

Jednatel
Bc. David Čepek

IČO 49354469
DIČ CZ49354469

Zapsáno do obchodního rejstříku: 20. 4. 1993, oddíl C, vložka 19574 vedená Městským soudem v Praze

Informace v souladu s Nařízením o řešení spotřebitelských sporů on-line (ODR):

Podle platného práva je společnost STILL ČR spol. s r.o. povinna upozornit spotřebitele na existenci Evropské platformy pro řešení sporů on-line, kterou lze využít při řešení sporů bez zapojení soudu. Za zřízení platformy odpovídá Evropská komise. Evropskou platformu pro řešení sporů on-line najdete na adrese:
https://ec.europa.eu/consumers/odr

Upozorňujeme ale na skutečnost, že společnost STILL ČR spol. s r.o. není připravena ani povinna účastnit se řízení k řešení sporů před subjektem pro řešení sporů. Naši uživatelé mají následující možnosti nás kontaktovat: telefonicky na čísle +49 (1804) 7 84 55 33 nebo pomocí kontaktního formuláře.


Copyright


Obsah zveřejněný na webových stránkách společnosti STILL GmbH jako např. obrázky, fotografie, grafiky, loga, videa, filmy, audiosoubory a text je vlastnictvím společnosti STILL GmbH, Berzeliusstraße 10, D-22113 Hamburg, a je podle německého a mezinárodního práva chráněn zákonem o autorských právech, zákonem o ochranných známkách, zákonem o ochraně průmyslových vzorů a na základě osobnostních práv.


Společnost STILL GmbH povoluje prohlížení a stahování veškerého obsahu na svých webových stránkách bez souhlasu výhradně pro soukromé osobní použití a potřebu i pro jiné nekomerční účely, pokud nejsou provedeny obsahové změny. Rozmnožování k prodeji nebo jinému komerčnímu použití je zakázáno.

Stahování

Pokud jsou uživateli poskytnuty obsah nebo programy ke stažení, je to s omezením, že se ručí pouze za absenci garantovaných vlastností, zaviněného porušení hlavních povinností, úmyslného nebo porušení ostatních povinností z hrubé nedbalosti a v případě zaviněného poškození zdraví.

Záruka

Informace na našich webových stránkách byly vytvořeny a zkontrolovány s maximální pečlivostí. Společnost STILL ČR spol. s r.o. ale neručí za úplnost, správnost, aktuálnost nebo vhodnost k určitým účelům použití. Používání obsahu zveřejněného na webových stránkách je na vlastní nebezpečí uživatele. STILL ČR spol. s r.o. neručí za škody vzniklé uživateli, především u dat, hardwaru nebo softwaru.

Známkové právo

Všechny známky používané na webových stránkách společnosti STILL GmbH jsou registrované ochranné známky společnosti STILL GmbH. Využívání a používání veškerých známek a log třetími stranami je zakázáno.

Vyloučení odpovědnosti za externí odkazy a „linky“

Webové stránky společnosti STILL ČR spol. s r.o. obsahují propojení na webové stránky třetích stran („externí odkazy“). Za tyto webové stránky nesou odpovědnost příslušní provozovatelé. Společnost STILL ČR spol. s r.o. ověřila při prvním propojení externích odkazů cizí obsah z hlediska porušení platných právních norem. V této době nebyla patrná žádná takováto porušení. Společnost STILL ČR spol. s r.o. nemá vliv na aktuální a budoucí vzhled a obsah propojených webových stránek. Nastavení externích odkazů neznamená, že si společnost STILL ČR spol. s r.o. osvojuje obsah nacházející se za odkazem nebo „linkem“. Neustálá kontrola externích odkazů není pro společnost STILL ČR spol. s r.o. bez konkrétních indicií na porušení zákona myslitelná a proveditelná. Pokud se společnost dozví o porušení právních norem, jsou ale takové externí odkazy bez odkladu odstraněny.

Datum poslední aktualizace: Listopad 2020

Přečtěte si také naše ustanovení k ochraně osobních údajů.