Strategická otázka navrhování tras

Vedení inteligentní tažné soupravy: statická nebo dynamická trasa?

Strategická otázka navrhování tras

V závislosti na použitém systému inteligentních tažných souprav a na úkolu inteligentní tažné soupravy jsou možné nebo smysluplné různé koncepce inteligentních tažných souprav v materiálovém toku. Obecně rozlišujeme statické a dynamické trasy.


Statická trasa

Statická trasa probíhá dle pevně definovaného plánu jízd, ve kterém je přesně stanoven čas a trasa.

Výhody

 • plánovatelné časy doplnění
 • vysoká procesní stabilita
 • snadné sledování chyb
 • možnost využití bez digitálního řízení, mj. přes dokladový Kanban

Nevýhody

 • hospodárná využitelnost jen při stabilní spotřebě
 • horší vytížení systému s inteligentní tažnou soupravou
  v porovnání s dynamickými trasami při kolísání vyráběného množství
 • bez prioritizace zastávek v procesu dodávek
 • trasa není flexibilní a je možné jen nakládání a vykládání z jedné strany
 • v průměru je potřeba více tažných souprav, protože vytížení jednotlivých souprav je nízké
Statickou cestou nejsou možné odchylky od trasy - je pevně definována.

Dynamická trasa

Synchronizace výrobních a logistických procesů se systémy inteligentních tažných souprav vyžaduje zásobování výroby dle potřeb malými dávkami. Jen tak mohou zůstávat ve výrobě malé zásoby.

V ideálním případě probíhá zásobování dle spotřeby a potřeb. Přesně to umožňuje dynamické vedení trasy,
u kterého není stanoven ani taktovaný plán jízd, ani průběh trasy. Plánování trasy probíhá v závislosti na čase, délce trasy a následující nutné potřebě na výrobní lince.

Dynamische Routenführung
Dynamické navádění na trasy je flexibilní v trase a načasování.

Výhody

 • vysoké vytížení inteligentní tažné soupravy
 • vysoká flexibilita s ohledem na prioritizaci různých přeprav materiálu
 • vyrovnání kolísání objemu (rozdílné skladové zásoby a množství materiálu)
 • flexibilní najíždění ke stanicím a možnost nakládání a vykládání z obou stran

Nevýhody

 • vyšší počáteční náklady na plánování a investice
 • nakládání a vykládání z obou stran je možné jen s příslušným vybavením (stroje a software)

Shrnutí: rozhodnutí pro statické nebo dynamické trasy musí být učiněno individuálně. Obě varianty mají
své výhody a nevýhody. Dynamické trasy zajišťují vyšší flexibilitu, statické trasy jsou optimální při velmi stabilní spotřebě.


Průvodce inteligentními tažnými soupravami

5 otázek k zavedení – spusťte online poradenství k inteligentním tažným soupravám!


Máte k tomuto tématu otázky?

Všechny dotazy týkající se zavedení systému inteligentních tažných souprav ve vaší firmě vám rád zodpoví odborný poradce. Zavolejte nám nebo si dohodněte zpětné zavolání.

Požadavek na: Vedení inteligentních tažných souprav: statická nebo dynamická trasa?

Oslovení*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Udělejte první krok!


Více k tématu