Ochrana osobních údajů

Jste pro nás velmi důležití a stejně tak i ochrana Vašich osobních údajů!

Společnost STILL ČR spol. s r.o. je potěšena Vaší návštěvou našich webových stránek i Vaším zájmem o naši firmu a produkty. Respektujeme Vaše soukromí a ochranu Vašich osobních údajů bereme velmi vážně. Proto sázíme na důvěryhodnou spolupráci při návštěvě našich webových stránek.

Dodržování zákonem stanovených předpisů na ochranu osobních údajů a zabezpečení dat je pro nás samozřejmostí. Naši pracovníci a zmocněnci jsou povinni dodržovat pokyny pro nakládání s osobními údaji v souladu se zákonnými normami.

Právní základy evropské ochrany osobních údajů obsahuje především evropské Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a spolkový zákon na ochranu dat v novém znění (BDSG-neu). V dalších odstavcích Vás budeme podrobně a transparentně informovat o druhu, rozsahu a účelu zpracování Vašich osobních údajů v rámci naší online nabídky a s ní spojených webových stránek. Kromě toho bychom Vám chtěli pomocí tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů objasnit práva, která máte.

Odpovědný subjekt

Odpovědným subjektem pro shromažďování, zpracovávání a používání osobních údajů ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), ve smyslu ostatních zákonů o ochraně osobních údajů platných v členských státech Evropské unie a jiných předpisů pro nakládání s osobními údaji je:

STILL GmbH
Berzeliusstraße 10
22113 Hamburg
Germany
Tel.: +49 (1804) 7 84 55 33
Telefax: +49 (0180)-200 62 00
E-Mail: gdpr@still.cz
Website: www.still.de

Vaše kontaktní osoba pro ochranu osobních údajů

Transparentnost je pro nás velmi důležitá. Při otázkách k použití osobních údajů, při poskytování informací, opravě, zablokování nebo vymazání údajů, při zrušení poskytnutých souhlasů, ale i při podnětech a stížnostech se můžete kdykoli obrátit na našeho koncernového pověřence pro ochranu osobních údajů. Uplatnění Vašich výše uvedených práv je pro Vás bezplatné.

Koncernový pověřenec pro ochranu osobních údajů
Norbert Moeren

KION GROUP AG
Thea-Rasche-Straße 8
60549 Frankfurt am Main
E-Mail: dataprotection@kiongroup.com

Sběr všeobecných přístupových údajů a informací

Při každém vyvolání našich webových stránek zasílá internetový prohlížeč používaný na Vašem koncovém zařízení automaticky řadu všeobecných přístupových údajů a informací na server našich webových stránek / aplikace. Tyto informace se dočasně ukládají v tzv. souboru protokolu. Tyto údaje se neukládají společně s vašimi dalšími osobními údaji.

Přitom se mohou, i bez Vašeho aktivního přispění, sbírat a až do automatizovaného vymazání ukládat následující informace:

 • IP adresa Vašeho dotazujícího se zařízení umožňujícího připojení k internetu;
 • datum a čas Vašeho přístupu na webovou stránku;
 • webová stránka / aplikace, ze kterých byl proveden přístup (referer-URL);
 • typ a verze Vámi použitého prohlížeče;
 • operační systém Vašeho počítače umožňujícího připojení k internetu;
 • název Vašeho poskytovatele internetových služeb;
 • podstránky, které byly prostřednictvím Vašeho přistupujícího systému vyvolány na našich webových stránkách;
 • soubory stažené z našich webových stránek (např. PDF dokumenty nebo dokumenty aplikace Word)

Právním základem pro zpracování IP adresy je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá z výše uvedených účelů shromažďování údajů. Při používání všeobecných přístupových údajů a informací tedy společnost STILL GmbH nevyvozuje žádné bezprostřední závěry týkající se identity Vaší osoby. IP adresa Vašeho koncového zařízení i další výše uvedené údaje jsou spíše potřeba pro

 • poznání a statistické vyhodnocení uživatelského chování;
 • správné dodání obsahu našich webových stránek;
 • optimalizaci obsahu našich webových stránek a jejich propagace;
 • zaručení trvalé funkčnosti našich IT systémů a techniky našich webových stránek;
 • poskytnutí informací nezbytných k trestnímu stíhání orgánům činným v trestním řízení v případě kybernetického útoku

Údaje se automaticky vymažou, jakmile nebudou potřebné pro dosažení účelu. V případě zpracovávání údajů za účelem zpřístupnění webové stránky k tomu dojde při skončení příslušné relace. Pokud jsou údaje uložené v souborech protokolu, nejpozději po 7 dnech se automaticky vymažou.

Zacházení s osobními údaji

Používání online nabídky společnosti STILL ČR spol. s r.o. je zásadně možné bez uvedení osobních údajů. Pokud chcete využívat námi nabízené služby prostřednictvím webových stránek, může být ale nezbytné zpracování Vašich osobních údajů.

Zpracování Vašich osobních údaje se vždy provádí v souladu s GDPR, se spolkovým zákonem na ochranu dat v novém znění (BDSG-neu), se zákonem o telekomunikačních službách (TMG) a rovněž v souladu s nařízeními na ochranu osobních údajů platnými pro společnost STILL ČR spol. s r.o. v jednotlivých zemích. To znamená, že údaje se zpracovávají pouze v případě, že to povoluje zákon, tzn. když je zpracování údajů zákonem ustanoveno, je k dispozici souhlas uživatele nebo na základě našeho oprávněného zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

Osobní údaje jsou všechny informace, které lze explicitně použít ke zjištění Vaší identity. Patří sem informace jako např. Vaše jméno, poštovní nebo e-mailová adresa, telefonní číslo, sídlo, online identifikátor nebo další charakteristické atributy, které vyjadřují Vaši fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Vaše osobní údaje shromažďujeme vedle přístupových údajů zásadně pouze tehdy, pokud je dobrovolně uvedete, např. v rámci ankety, žádosti o kontakt, přihlášení k odběru newsletteru nebo k provedení online objednávky. Osobní údaje se mimo to používají pouze v nezbytném rozsahu a pouze k Vámi odsouhlasenému nebo k právně přípustnému účelu. Pro použití osobních údajů k jiným účelům – zejména pro marketingové účely – musí společnost STILL ČR spol. s r.o. získat Váš výslovný souhlas vždy před sběrem údajů.

Produkty STILL mohou být objednány skrze internetový obchod.
Příslušné zpracování dat v této souvislosti je popsáno ve Všeobecných obchodních podmínkách internetového obchodu.

STILL zpravodaje, webináře a automatizace marketingu

Náš newsletter Vám přináší možnost být informováni o novinkách a aktuálních nabídkách firmy STILL a z oboru.

Jakmile do pole pro zadání e-mailu zadáte svou e-mailovou adresu, nepovinně své jméno a příjmení, stisknete tlačítko „Přihlásit se k odběru newsletteru“ a poté ještě jednou svou registrace potvrdíte kliknutím na odkaz odeslaný na uvedenou e-mailovou adresu (princip double opt-in), zpracováváme a používáme Vaši e-mailovou adresu k pravidelnému zasílání požadovaného newsletteru. Odběr newsletteru je dobrovolný a s Vašimi osobními údaji se zachází jako s důvěrnými informacemi. Zpracování údajů se provádí na základě Vašeho výslovného souhlasu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a výlučně pro zasílání STILL Newsletteru.

Pro zasílání newsletteru používáme internetové služby Flatrate Newsletter k automatickému zasílání personalizovaných e-mailů. Flatrate-Newsletter.de je služba poskytovaná společností Indoblo Commerce Limited, pobočka v Německu, Am Heidberg 1, 24226 Heikendorf. Za tímto účelem jsme s poskytovatelem služby uzavřeli smlouvu podle čl. 28 GDPR, ve které se zavazuje zpracovávat údaje uživatelů pouze v souladu s našimi směrnicemi a dodržovat úroveň ochrany osobních údajů požadovanou EU.

Další informace najdete v zásadách na ochranu osobních údajů poskytovatele „flatrate newsletter“ www.flatrate-newsletter.de/datenschutzrichtlinie a ve VOP www.flatrate-newsletter.de/agb.

Pokud již nechcete odebírat náš newsletter, máte právo kdykoli nechat svou adresu odstranit z rozdělovníku pro odesílání newsletteru. Stačí poslat e-mail na adresu info@still.cz Dále Vám poskytujeme možnost pro odhlášení z odběru newsletteru kliknutím na odkaz k odhlášení.

Clevercast

Aby společnost STILL GmbH mohla provádět webináře přes internet, používá softwarové řešení Clevercast, produkt společnosti Rambla BVBA. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Rambla BVBA najdete na adrese: https://www.rambla.be/privacy-policy/

Abychom mohli provádět webináře, ukládáme e-mailovou adresu a jména účastníků webinářů, které poskytnou prostřednictvím registračního formuláře. Tyto údaje předáváme společnosti Clevercast na adrese De Winterstraat 26, 2140 Borgerhout, Belgie.

Mezi vámi a Clevercastem je navázáno šifrované spojení. Zvukové nebo obrazové informace přenášené během této relace bude STILL GmbH zaznamenáno pro pozdější použití. Na jedné straně poskytnout účastníkům záznam a na druhé straně jej použít pro marketingové účely. V takovém případě upozorníme před webinářem.

Clevercast navíc zpracovává referrer, uživatelský agent a IP adresu přenášenou prohlížečem uživatele za jediným účelem sestavování statistik. Tyto údaje se neukládají, ale zpracovávají se do statistik, které nelze žádným způsobem dohledat zpět k jednotlivým účastníkům.

Pokud je účastník odstraněn z Clevercastu, jsou automaticky odstraněny všechny jeho osobní údaje. Když webový seminář odstraní Clevercast, automaticky se vymažou všechna data od všech účastníků. Všechna data jsou uložena na vlastních serverech Clevercastu, které jsou umístěny v soukromých regálech v několika samostatných datových centrech vyhovujících normě ISO 27001 v rámci EU.

Zásady ochrany osobních údajů Clevercast najdete na: https://www.clevercast.com/privacy-policy

Navázání kontaktu

Při navázání kontaktu s naší firmou – prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailem – se Vaše údaje včetně osobních kontaktních údajů, které jste tam uvedli, zpracovávají za účelem zpracování a vyřízení žádosti o kontakt podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (k provedení předsmluvního opatření).

K účelu generování leadů a k dlouhodobému a úspěšnému dialogovému marketingu s našimi cílovými skupinami využíváme LMS (Lead Management System) – službu poskytovanou společností lead on GmbH sídlící na adrese Am Kanal 16-18, 14467 Potsdam. Za tímto účelem jsme s poskytovatelem služby uzavřeli smlouvu podle čl. 28 GDPR, ve které se zavazuje zpracovávat údaje uživatelů pouze v souladu s našimi směrnicemi a dodržovat úroveň ochrany osobních údajů požadovanou EU.

Další informace k zásadám na ochranu osobních údajů poskytovatele najdete na adrese: www.leadon.de/impressum/

Žádost o místo

Při podání žádosti o místo prostřednictvím webových stránek společnosti STILL budou zpracovány vaše osobní údaje, jako jsou kontaktní údaje (příjmení, jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa), a vámi poskytnuté podklady k žádosti o místo (průvodní dopis, životopis a osvědčení). S vašimi údaji bude nakládáno jako s důvěrnými a budou použity výhradně pro realizaci výběrového řízení a procesu přijetí. Přenos údajů probíhá v šifrované formě.

Žádost o místo můžete kdykoli stáhnout a všechny své osobní údaje nechat vymazat. V takovém případě budou vaše údaje vymazány a vaše žádost o místo bude vyřazena z výběrového řízení.

Odkaz na zásady ochrany osobních údajů společnosti Workday recruiting: www.kiongroup.com/en/Service/Privacy-Statement/

 

 

Prezence společnosti STILL na internetu a optimalizace webových stránek

Použití cookies

Chceme Vás lépe poznat, abychom Vám mohli nabízet lepší služby a zároveň lépe respektovat Vaše požadavky týkající se použití Vašich osobních údajů z naší strany. Z tohoto důvodu využíváme na našich webových stránkách tzv. cookies (vlastní nebo třetích stran) a podobné technologie na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Cookies jsou malé textové soubory používané v Německu a globálně na mnoha webových stránkách. Cookies automaticky vytváří Váš prohlížeč během návštěvy našich webových stránek a náš server je ukládá na pevný disk Vašeho koncového zařízení (počítač nebo mobilní zařízení). Cookies nezpůsobí poškození koncového zařízení, neobsahují viry, trojské koně nebo jiný škodlivý software. V cookie se ukládají informace, které v konkrétním případě vyplývají v souvislosti s Vámi používaným koncovým zařízením. Naše cookies neobsahují osobní informace. Cookies uložené našimi servery může naopak opět číst pouze naše společnost a nikoli webové stránky třetích stran.

K optimalizaci naší nabídky z hlediska uživatelské přívětivosti používáme tzv. Session Cookies, abychom byli schopni zjistit, že jste jednotlivé stránky naší webové prezentace již navštívili. Po opuštění našich webových stránek jsou automaticky vymazány. Za účelem uživatelské přívětivosti rovněž používáme dočasné cookies, které se po definovanou dobu ukládají na Vašem koncovém zařízení. Když naše stránky znovu navštívíte s cílem využít naše služby, automaticky se zjistí, že jste u nás již byli a jaké údaje a nastavení jste provedli, takže je nemusíte zadávat znovu.

Kromě toho používáme cookies ke statistické evidenci používání webových stránek, ke kontinuálnímu vyhodnocování a optimalizaci naší online nabídky a k prezentaci informací speciálně přizpůsobené Vašim zájmům. Tyto cookies nám umožňují automaticky zjistit při opakovaném vyvolání našich webových stránek, že jste nás už navštívili. Tyto soubory cookies jsou po definované době automaticky vymazány. Většina prohlížečů je konfigurována tak, že cookies automaticky akceptují. Další podrobnosti a možnosti nastavení k používání našich technologií najdete v naší směrnici týkající se cookie. 

Samozřejmě si můžete zobrazit naše webové stránky také bez cookies. Pokud nechcete využívat výhod, které cookies nabízejí, můžete tuto funkci ve svém prohlížeči zcela deaktivovat. To však může způsobit omezení funkcí našich nabídek. Dále doba uložení cookies závisí na účelu použití a není pro všechny stejná. Následující seznam obsahuje další informace k deaktivaci a správě nastavení cookies v prohlížeči, který používáte:

Google Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647

Firefox: support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Internet Explorer: windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Safari: help.apple.com/safari/mac/8.0/

Při prohlížení našich stránek se prostřednictvím informačního proužku („cookie banner“) zobrazuje upozornění na používání souborů cookies pro různé účely. Informační proužek ohledně cookies rovněž obsahuje odkaz na toto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Společnost STILL používá následující soubory cookies pro konkrétní, níže uvedené účely:

 

Název souboru cookiePoskytovatelÚčelKategorie souhlasuDoba platnosti
cookieConsentMellowmessage GmbHUkládání odsouhlasených kategoriíPovinné1 rok
mmKitContentSplashTeaserEnabledMellowmessage GmbHNastavuje zobrazení upoutávky.Povinné30 dní
testMellowmessage GmbHTestovací cookie, které ověřuje, zdali je možné cookies nastavit.Povinnérelace
mobileOrDesktopForceMobileMellowmessage GmbHUchovává informaci, jaké zobrazení uživatel preferuje (cookie pro nový webový systém).Povinné30 dní
stillMobileOrDesktopMellowmessage GmbHUchovává informaci, jaké zobrazení uživatel preferuje (cookie pro starý webový systém).Povinné30 dní
newsOverviewLastScrollPositionMellowmessage GmbHUchovává poslední známý posuv stránky.Povinné1 den
newsOverviewCurrentPageMellowmessage GmbHUchovává aktuální stránku.Povinné1 den
usedTrucksSearchVersionMellowmessage GmbHVerze vyhledávání použitých vozíkůPovinnébez omezení
postLikesMellowmessage GmbHUkládání liků podle příspěvkůPovinné1 den
Generischer Name, Fallback "user-settings"Mellowmessage GmbHUkládání nastavení uživatelského rozhraníPovinné1 rok
MMABTESTMellowmessage GmbHUkládání přiřazené variantyStatistikarelace
PHPSESSIDMellowmessage GmbHCookie relace pro serverPovinnérelace
mat_epMatelsoIdentifikace uživateleStatistika2 roky
mat_telMatelsoIdentifikace uživateleStatistika14 měsíců
_fbpMetaIdentifikace uživateleMarketing3 měsíce
_fbcMetaUkládá poslední návštěvu.Marketing2 roky
_gidGoogleIdentifikace uživateleStatistika1 den
_dc_gtm_UA-[CONTAINER-ID]GoogleIdentifikace uživatele a snížení míry požadavkůStatistika1 minuta
_gaGoogleIdentifikace uživateleStatistika2 roky
_gat_UA-[CONTAINER-ID]GoogleSnížení míry požadavkůStatistika1 minuta
_et_coideTrackerIdentifikace uživateleStatistika2 roky
BT_sdceTrackerObsahuje data aktuální relace návštěvníka šifrovaná prostřednictvím Base64 (referer, počet stránek, počet sekund od zahájení relace), která slouží pro účely personalizaceStatistikarelace
isSdEnabledeTrackerRozpoznávání toho, zda se měří hloubka rolování stránky návštěvníkemStatistika1 den
BT_ctsteTrackerPoužívá se pouze pro detekci toho, zda jsou v prohlížeči návštěvníka aktivovány soubory cookie nebo ne (pouze v případě, že jsou soubory cookie aktivovány).Statistikarelace
BT_pdceTrackerObsahuje data aktuální relace návštěvníka šifrovaná prostřednictvím Base64 (referer, počet stránek, počet sekund od zahájení relace), které slouží pro účely personalizaceStatistika1 rok
__livechatLiveChatNezbytný pro funkčnost chatovacího okna na webových stránkách.Marketing3 roky
_livechat_has_visitedLiveChatNezbytný pro funkčnost chatovacího okna na webových stránkách.Marketingmístní uložení, bez expirace
leady_session_idLeadyNezbytný pro funkčnost chatovacího okna na webových stránkách.MarketingRelace

Google Analytics

Abychom zaručili podobu odpovídající potřebám a neustálou optimalizaci našich webových stránek, používáme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (oprávněný zájem) nástroj Google Analytics – službu webové analytiky poskytovanou společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, dále jen společnost Google. Přitom se vytvářejí pseudonymizované profily používání a používá se specifická forma cookies. Informace o Vašem používání webových stránek generované prostřednictvím cookie se zpravidla odesílají na server společnosti Google v USA, kde se ukládají. Společnost Google je certifikována v souladu s dohodou Štít ochrany soukromí uzavřené, mezi EU a USA a garantuje tak úroveň ochrany osobních údajů požadovanou EU.

Upozorňujeme na skutečnost, že na našich webových stránkách se používá nástroj Google Analytics pouze s aktivovanou anonymizací IP adres „_anonymizeIp()“. To znamená, že IP adresu uživatelů společnost Google zkrátí na území Evropské unie nebo v jiných smluvních státech dohody o evropském hospodářském prostoru, čímž se vyloučí přímá personalizace. Pouze ve výjimečných případech se odesílá na server společnosti Google v USA úplná IP adresa a zkrácení se provádí teprve tam.

Společnost Google používá tyto informace v rámci námi uděleného pověření k provádění vyhodnocování používání naší online nabídky uživateli, k sestavování zpráv o aktivitách v rámci této online nabídky a k poskytování dalších služeb spojených s používáním této online nabídky a internetu naší společnosti. Přitom lze ze zpracovaných dat vytvářet pro uživatele pseudonymizované profily používání.

IP adresa předávaná Vaším prohlížečem v rámci nástroje Google Analytics se nespojuje s dalšími daty, které má společnost Google k dispozici. Pokud jako uživatel chcete zabránit shromažďování dat generovaných prostřednictvím cookie a vztahujících se na používání webových stránek (vč. Vaší IP adresy) a jejich předávání společnosti Google i zpracování těchto dat společností Google, můžete tak učinit stažením a instalací doplňků (add-ons) k deaktivaci nástroje Google Analytics. Doplněk (add-on) do prohlížeče Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari a Opera je dostupný na adrese: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Jako alternativu k plug-inu do prohlížeče nebo v prohlížečích na mobilních zařízeních lze pomocí tohoto odkazu nastavit Link, které příště zabrání sběru informací nástrojem Google Analytics na těchto webových stránkách. Váš prohlížeč k tomu musí obecně povolit ukládání cookies. Pokud pravidelně mažete cookies, je třeba při každé návštěvě těchto webových stránek znovu kliknout na odkaz.

Bližší informace k podmínkám používání a ochraně osobních údajů najdete na adrese
policies.google.com

Google Data Studio