Proč se použití inteligentních tažných souprav vyplatí

Výhody systémů inteligentních tažných souprav

Proč se použití inteligentních tažných souprav vyplatí

Od počátků štíhlé výroby v Japonsku v 60. letech minulého století jsou inteligentní tažné soupravy symbolem štíhlých procesů, taktované logistiky a zklidnění dopravy v intralogistice. Ve výrobě umožňují tyto tahače s přívěsy zásobování a odvážení materiálu dle potřeb na principu okružní jízdy.

Protože se tažná souprava podobá veřejným dopravním prostředkům, označuje se také jako logistický vlak nebo zásobovací vlak. Ve vnitropodnikové přepravě sázejí společnosti na inteligentní tažné soupravy stále více – od automobilového průmyslu až po logistiku.

Ilustrace: Příklad rozvrhu trasy mezi stanicí a místem dodání

Přehled výhod inteligentní tažné soupravy

Přechod z konvenční logistiky výroby na využívání moderního vnitropodnikového zásobování materiálem prostřednictvím inteligentních tažných souprav přináší řadu výhod.

  • zklidnění dopravy
  • větší bezpečnost přepravy ve skladu
  • zvýšení jistoty zásobování
  • zvýšení produkce při stejné výrobní ploše
  • individuální výroba s větší variabilitou produktů
  • finanční výhody
  • ergonomická práce
Vorteile

Průvodce inteligentními tažnými soupravami

5 otázek k zavedení – spusťte online poradenství k inteligentním tažným soupravám!

Zklidnění dopravy

Logicky. Inteligentní tažná souprava znamená výrazně menší dopravu než několik vysokozdvižných vozíků. Je méně hlučná, spotřebuje méně energie a má menší provozní
a servisní náklady
. Díky cyklickému způsobu práce se dosahuje stabilizace a zlepšení vnitropodnikových přepravních procesů.

Sicherheit Lagerverkehr

Vyšší bezpečnost přepravy ve skladu

Důležitým aspektem plynulé intralogistiky je zabránění provozním nehodám. Je zcela jasné, že jedna inteligentní tažná souprava znamená větší bezpečnost než několik jednotlivých vozíků, jejichž dráhy se ve výrobě křižují. To znamená vyšší bezpečnost pro samotný sklad (např. regály), přepravované zboží a především pro personál. Použití inteligentních tažných souprav vede k lépe řízené, koordinované dopravě ve společnosti.

Erhöhung Versorgung

Zvýšení jistoty zásobování a procesní bezpečnosti

Stabilní a s výrobou synchronizované zásobování materiálem je určováno taktem výroby. Dle taktu výroby se definují časy pro dodávky materiálu na předávací místa. Následně se určí počet jízd a časy jízd inteligentní tažné soupravy.

Procesní bezpečností je míněno etablování co nejjednoduššího, snadno přehledného procesu, který umožňuje snadno dohledat chyby a bezpečně běží.

Produktionssteigerung

Zvýšení produkce při stejné výrobní ploše

Typická potřeba pořízení inteligentní tažné soupravy vyplyne z cíle zvýšit produkci – při zachování výrobní plochy. Inteligentní tažné soupravy se používají zejména k zásobování montážních míst, na jejichž omezenou plochu přivážejí na krátkou vzdálenost řadu různých materiálů a pravidelně a rychle musí materiál doplňovat.

Produktvarianz

Individualizace výroby a zvýšení variability produktů

Vaše výroba vyžaduje větší počet dílů, mnoho různých dílů, velkou variabilitu – například
v oblasti variant nebo barev. S využitím digitálního řízení může pomoc poskytnout inteligentní tažná souprava, protože do výroby přiveze malá množství ve správný okamžik a ve správném pořadí.

Ökonomische Vorteile

Finanční výhody

S přechodem na systém inteligentních tažných souprav se sníží také objem vázaného kapitálu. K zajištění výroby je potřeba menší počet vozíků a příslušného vybavení.
Ve srovnání s čistým provozem s vysokozdvižnými vozíky se při přepravě materiálu inteligentními tažnými soupravami redukují manuální činnosti. Při optimálním naplánování jezdí inteligentní tažné soupravy po pevně stanovených trasách, a zajišťují tak větší transparentnost procesů. Po měřitelném čase se vracejí vždy do stejného výchozího bodu, takže lze vypočítat příjezd další dodávky na výrobní místo.

Ergonomie

Ergonomická práce

Manipulace s inteligentní tažnou soupravou je velmi ergonomická, protože zaměstnanci tráví kratší dobu vsedě. Další příslušenství, například nakláněcí nástavec STILL na manipulační vozík, zajišťuje optimální pracovní výšku a snadný přístup do boxů.


Shrnutí: využití inteligentních tažných souprav ve výrobě a logistice přináší vedle efektivního zásobování materiálem další výhody v oblasti bezpečnosti, optimalizace procesů, provozních nákladů atd.Máte k tomuto tématu otázky?

Všechny dotazy týkající se zavedení systému inteligentních tažných souprav ve vaší firmě vám rád zodpoví odborný poradce. Zavolejte nám nebo si dohodněte zpětné zavolání.

Požadavek na: Výhody systémů inteligentních tažných souprav

Oslovení*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Udělejte první krok!


Více k tématu