Obory a oblasti použití

Oblasti použití inteligentních tažných souprav

Obory a oblasti použití

Inteligentní tažné soupravy se jako prostředky vnitropodnikové přepravy dostávají stále více
do popředí.
Rostoucí měrou se zjišťuje a využívá jejich potenciál v oblasti zvýšení efektivity, standardizace procesů a bezpečnosti práce.Oblasti použití inteligentních tažných souprav

Anwendung
Inteligentní tažné soupravy se jako prostředky vnitropodnikové přepravy dostávají stále více do popředí.

Hlavní využití inteligentní tažné soupravy spočívá v přepravě uskladněného materiálu k výrobní lince
v úrovni podlahy
. Inteligentní tažné soupravy se výborně hodí k přepravě malých nákladových jednotek
v intralogistice a k vychystávání zboží.

Zvládají také přepravu smontovaných výrobků ve formě velkých nákladových jednotek od výrobní linky a kromě zásobování a přepravy se používají k systematickému odvážení odpadu. S inteligentní tažnou soupravou je možné sestavit zboží z různých míst a odvézt na požadovaná cílová místa. Přepravu tak lze zvládat efektivně.

Inteligentní tažné soupravy se v ideálním případě používají tehdy, když je přeprava pravidelná a/nebo je nutné absolvovat delší vzdálenosti.

Průvodce inteligentními tažnými soupravami

5 otázek k zavedení – spusťte online poradenství k inteligentním tažným soupravám!


Typické obory využívající inteligentní tažné soupravy

Systémy inteligentních tažných souprav se používají většinou ve výrobní logistice, tedy tam, kde je nutné zásobovat výrobní linky neustále materiálem, ale také v nevýrobních provozech (např. letiště).

Branchen
Zdroj: Einsatz von Routenzugsystemen zur Produktionsversorgung, Studie o plánování, kontrole a provozu, TU München, 2017

Trend ve využívání inteligentních tažných souprav napříč obory

Průkopníkem moderních, efektivních výrobních procesů je výroba automobilů. V jiných výrobních oborech není potenciál inteligentních tažných souprav ještě zcela využíván. Ale i zde je již vidět rostoucí trend. Tato procesní změna ale neproběhne v celých oborech nebo skokově, ale postupně v jednotlivých případech.

Zdroj: Einsatz von Routenzugsystemen zur Produktionsversorgung, Studie o plánování, kontrole a provozu, TU München, 2017

Stále rostoucí využívání systémů inteligentních tažných souprav je zřejmé. Rostoucí poptávku po optimalizaci procesů lze pozorovat zejména na rostoucím podílu inteligentních tažných souprav v oborech mimo automobilový průmysl.

Dle zkušeností se to týká především následujících oborů:

  • zdravotnictví
  • potravinářský průmysl
  • maloobchod
  • zpracování druhotných surovin

Zaměření na optimalizaci procesů

U chlazeného zboží je kladen veškerý důraz na to, aby se nepřerušil chladicí řetězec a zůstala zajištěna kvalita zboží. Efektivita a zajištění procesů mají prioritu a již nákladní automobily se nakládají systematicky.

Inteligentní tažné soupravy pomáhají např. při zásobování regálů
a při vychystávání zboží. Regály se systematicky plní určitým zbožím a stanovené procesy zajišťují vyzvedávání a přepravu potřebného zboží na určitých místech.

Inteligentní tažné soupravy se zde ideálně hodí k rychlé a stanovené přepravě zboží. Výsledkem jsou optimálně sladěné procesy
pro nakládání a vykládání nákladních automobilů.

Diagramm Anzahl
Příklad z praxe: Fakultní nemocnice v Mohuči

Shrnutí: inteligentní tažné soupravy zásobují efektivně a dle potřeb různá místa různým materiálem. Využívají se především v automobilovém průmyslu, rostoucí měrou se ale objevují i v jiných oborech.Máte k tomuto tématu otázky?

Všechny dotazy týkající se zavedení systému inteligentních tažných souprav ve vaší firmě vám rád zodpoví odborný poradce. Zavolejte nám nebo si dohodněte zpětné zavolání.

Požadavek na: Oblasti použití inteligentních tažných souprav

Oslovení*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Udělejte první krok!


Více k tématu