Čím se inteligentní tažná souprava vyznačuje

Součásti a funkce inteligentních tažných souprav

Čím se inteligentní tažná souprava vyznačuje

Inteligentní tažné soupravy jsou prostředky pro přepravu materiálu v úrovni podlahy. Skládají se zpravidla
z tahače a jednoho nebo několika přívěsů, na které se nakládají nákladové jednotky. Jak jízda, tak manipulace
s břemeny mohou probíhat manuálně nebo částečně/plně automaticky.

Důležitá výhodou inteligentních tažných souprav je jejich efektivita, protože při jedné jízdě mohou přivážet různý materiál na různá místa a zároveň jej z různých míst odvážet.

Bestandteile Einleitung

V nevýrobních procesech (letiště, nádraží, logistika) se inteligentní tažné soupravy s koncepcí tahače používají již dlouho. Aktuálně
se ale používají také k zásobování výrobních linek, kde zásobují výrobu dle potřeb.

Další oblasti použití inteligentní tažné soupravy jsou všude tam, kde je v interní přepravě potřeba pravidelně přivážet a/nebo odvážet materiál.


Součásti inteligentní tažné soupravy

Inteligentní tažné soupravy se systémem zasouvání se skládají z tahače a několika přívěsů. Na tyto přívěsy
se nakládají vlastní nákladové jednotky, takzvané manipulační vozíky.

Tahače

Jako tahače se používají běžné vozíky, od jednoduchých tahačů
pro stojícího řidiče
až po automatizované elektrické tahače.

Pokyny k výběru tahače:

 • dlouhá vzdálenost – se sedadlem pro řidiče
 • časté zastavování – s plošinou pro stání řidiče
 • nepravidelná zastavování nebo krátká vzdálenost – s plošinou pro stání nebo sedadlem řidiče
 • trasa probíhá venku – se sedadlem řidiče, se zrušením omezení rychlosti
tugger train

Přívěsy / rámy

Rozmanitost přívěsů je velká a ještě nevznikl standard. Zda se nejlépe hodí E-, C-, U-, H- nebo B-rám, závisí
na příslušném případu použití. Inteligentní tažná souprava může tahat několik přívěsů, přičemž lze kombinovat různé přívěsy. Volba vhodných přívěsů je závislá na velikosti a hmotnosti nákladu a na podmínkách nasazení.

E-Rahmen

E-rám

 • nakládání a vykládání z jedné strany
 • možnost přepravovat břemena různých velikostí
 • potřeba vysoké komplexnosti při plánování trasy
 • zvedání pneumatické, hydraulické, elektrické nebo autonomní
 • nízké až střední náklady na údržbu přívěsů (v závislosti
  na pohonu, kolech, případných speciálních instalacích)
 • jsou potřeba manipulační vozíky


Autonomní E-rámy, které energii potřebnou pro nadzdvižení získávají bez externího napájení, se používají například u souprav STILL LiftRunner®.

C-rám

 • velké možnosti individualizace
 • možné vysoké hmotnosti
 • nakládání a vykládání z jedné strany
 • možnost přepravy břemen různých velikostí
 • nízké až střední náklady na údržbu přívěsů
C-Rahmen
B-Rahmen

B-rám

 • nakládání a vykládání z obou stran
 • možnost přepravy břemen různých velikostí
 • dynamické plánování tras
 • zapotřebí manipulační vozíky
 • zásobování energií (liší se dle výrobce): pneumatické, hydraulické nebo elektrické

H-rám

 • možnost nakládání z obou stran; strana nakládání definuje stranu vykládání
 • velikost přepravovaných břemen musí být jednotná
 • omezená komplexnost plánování tras
 • nízké náklady na údržbu vozíků

U-rám

 • možné nakládání a vykládání z obou stran
 • dle výrobce je možná přeprava břemen různé nebo jednotné velikosti
 • malý prostor při plánování tras

Manipulační vozíky

Manipulační vozíky se označují také jako ručně vedené pojízdné nákladové jednotky. Slouží jako nákladové jednotky
pro přepravovaný materiál. Existují různé druhy pro různé materiály,
od malých nákladových jednotek až po velké nákladové jednotky. Manipulační vozíky jsou často konstruovány pro přepravu určitými přívěsy. Zpravidla probíhá nakládání a vykládání přívěsů stále ještě manuálně, jednotlivé systémy ale již umožňují automatizovanou manipulaci s břemeny.

Díky rozmanitým možnostem rozšíření je paleta nákladových jednotek skutečně velká. Pro manipulační vozíky existují různé nástavce, které se mohou používat dle druhu a rozměrů zboží. Patří sem podpůrné palety podporující v rozdělení zatížení ve formě podložky, kterou je možné nasadit na manipulační vozík, boxy
a regály na šrouby a naklápěcí nástavce (jaké nabízí i STILL).

Průvodce inteligentními tažnými soupravami

5 otázek k zavedení – spusťte online poradenství k inteligentním tažným soupravám!


Princip fungování inteligentních tažných souprav

Inteligentní tažná souprava jezdí po definované trase a přepravuje materiál z a na definovaná překládací
a skladovací místa. Přitom může současně nakládat a vykládat různý materiál, což umožňuje zásobování
a odvážení dle potřeb.

Rozlišujeme mezi statickou a dynamickou trasou. Statická trasa funguje podobně jako autobusová linka: trasa je pevně určena. Dynamická trasa není pevně určena a spolu s nakládáním a vykládáním z obou stran přináší větší flexibilitu.


Přehled koncepcí inteligentních tažných souprav

Hlavní rozdíly systémů jsou v typech přívěsů, přičemž koncepce se liší především v tom, jak se náklad převáží:

 • koncepce plošinových přívěsů: náklad se nakládá přímo na přívěs
 • koncepce Taxi: přepravní jednotka se nasune na přívěs ze strany přes připravenou rampu
 • zasouvací koncepce: přepravní jednotka se zasune do přívěsu

Koncepce se liší technicky, ale také v tom, jak nákladné a drahé je jejich zavedení a každodenní provoz. Podstatnou otázkou ale je, k čemu se má inteligentní tažná souprava nyní a v budoucnosti používat.

Koncepce plošinových přívěsů se často používají jako začátek, pak ale omezují použití zasouvacího systému
v budoucnu. Systémy plošinových přívěsů jsou relativně neflexibilní a nelze je kombinovat s digitálními informačními systémy.

Zasouvací systémy jsou naopak flexibilně použitelné a při použití určitých, elektricky vedených rámů tvoří základ pro digitalizaci a automatizaci materiálového toku.


Inteligentní tažné soupravy STILL

STILL nabízí v závislosti na podmínkách použití různé systémy inteligentních tažných souprav.

Jsou možné jak různé kombinace tahače, přívěsů a pojízdných systémů, tak i různé základní koncepce nebo systémy plošinových přívěsů.

Propojení a ovládání přívěsů může být hydraulické, elektrické, pneumatické nebo v nejjednodušším případě autonomní.

Základem inteligentní tažné soupravy STILL je STILL LiftRunner®. Systém je již 10 let měřítkem v oboru.


Shrnutí: inteligentní tažné soupravy jsou tahače s několika přívěsy. Jezdí po definované trase a přepravují materiál z definovaných překládacích a skladovacích míst a na ně.Máte k tomuto tématu otázky?

Všechny dotazy týkající se zavedení systému inteligentních tažných souprav ve vaší firmě vám rád zodpoví odborný poradce. Zavolejte nám nebo si dohodněte zpětné zavolání.

Požadavek na: Součásti a funkce inteligentních tažných souprav

Oslovení*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Udělejte první krok!


Více k tématu