Regálové vozíky STILL

 

Úzká ulička

Vysoký výkon překládky

Sklad s vysokými regály v kombinaci s regálovými vozíky přináší srovnatelné efekty jako stavba mrakodrapů na exkluzivních pozemcích: díky vysokým regálům a užším uličkám je možné optimálně využít drahé skladovací plochy. V souhře s regálovými vozíky, které lze na přání automatizovat, roste do netušených výšin i výkon překládky a vychystávání. Dalším klíčem k efektivitě jsou asistenční systémy vyvinuté firmou STILL, které jsou individuálně přizpůsobené příslušné topografii skladu. Například aktivní stabilizace břemene (ALS) redukuje kývání stožáru a Active Floor Compensation (AFC) vyrovnává nerovnosti podlahy.

První sklad s vysokými regály

Otočná a pojízdná zvedací zařízení v regálových uličkách

Začalo to v roce 1962: do provozu byl uveden první německý sklad s vysokými regály – ve firmě Bertelsmann v Güterslohu. Novinkou bylo, že poprvé byla v každé regálové uličce otočná a pojízdná zvedací zařízení, na kterých se nahoru a dolů pohybovaly prvky pro uchopování břemen. Ovládání těchto předchůdců dnešních regálových vozíků bylo manuální z kabiny na zvedacím zařízení. „Zařízení pro obsluhu regálu“ vedená na kolejnicích lze ale již automatizovaně řídit pomocí děrných štítků. Kromě toho se může zařízení pro zaskladňování a vyskladňování pohybovat současně nahoru nebo dolů a doleva nebo doprava. Výsledek: vyšší počet cyklů zaskladnění a vyskladnění za stejnou dobu ve srovnání s dosavadními skladovacími koncepcemi – a tím výrazně vyšší výkon překládky. V následujících letech začaly růst sklady s vysokými regály jako houby po dešti. A firma STILL se stala jedním z nejžádanějších partnerů pro realizaci a vybavení těchto nových skladů.

VNA
VNA

STILL zvedá výšku

Cesta k pozici experta na úzké uličky

K dalšímu velkému rozšíření této úspěšné koncepce trhu přispěl regálový vozík EFSG-MX, který byl poprvé představen v roce 1979. Je předchůdcem aktuální konstrukční řady MX od firmy STILL. Zajištění silné pozice firmy STILL jako kompetentního dodavatele propojených materiálových a informačních toků ve skladu s vysokými regály by ovšem nebylo myslitelné bez integrace dalších firem, které v tomto segmentu již zaujímají přední pozici na trhu. V 90. letech byla například postupně integrována firma Wagner z Reutlingenu a nejdříve působila pod názvem STILL Wagner. Specialista na intralogistiku z Reutlingenu vyvíjel mimo jiné kombinovanou manipulační techniku, vysokozdvižné vozíky do explozivních prostředí, a především regálové vozíky VNA (VNA – „very narrow aisle“). Protože firma Wagner si velmi brzy uvědomila operativní výhody řešení, kdy obsluha vyjíždí k hledanému skladovému místu ve vysokém regálu nahoru společně s kabinou.

Faktor úspěchu regálových vozíků

Efekt výhod výškových budov

Sklady s vysokými regály obecně přinášejí výhody výškové budovy. Díky vysokým regálům a úzkým uličkám umožňují efektivní využití skladovacích ploch, které jsou kvůli růstu cen pozemků stále dražší.

Jak ale v až 18 metrů vysokých regálech realizovat rychlé zaskladňování a vyskladňování s co nejnižší chybovostí? Zde přijdou ke slovu regálové vozíky individuálně přizpůsobené topografii skladu. Ve spojení s inovativními asistenčními systémy, např aktivní stabilizací břemene (ALS) pro redukci kývání stožáru a Active Floor Compensation (AFC) pro vyrovnávání nerovností podlahy, zajišťují velmi vysoký výkon překládky.

VNA

Neustávající boom online obchodů

Trumfem jsou efektivita a flexibilita

Již několik let zaznamenává oblast e-commerce enormní růst. Tím roste také poptávka po regálových vozících – a konec tohoto trendu je zatím v nedohlednu. Experti se shodují, že boomem online obchodů vyvolanou nutnost rychlých a často kusových materiálových toků lze zvládnout jen pomocí opatření, jako je důsledná kombinace skladů s vysokými regály s individuálně konfigurovanými regálovými vozíky a inteligentními řešeními automatizace. Zejména pokud je možné takovouto automatizaci skladu integrovat do již automatizovaných procesních řetězců firmy. Přitom v každém případě zůstává zachována flexibilita procesů, protože všechny automatizované sériové vozíky STILL lze v případě potřeby kdykoli ovládat i manuálně.

VNA
/products/Company/100_Jahre_STILL/06.Story/Story-06_Grafik-05.jpg

 

Rekordní obliba cyklistiky

Koncepce skladu pro poskytovatele logistických služeb

Jízda na kole je v současnosti velmi populární. Pro operativní skladové hospodářství společnost Derby Cycle – výrobce kvalitních jízdních kol s nejvyšším obratem v Německu – proto specializovaná logistická společnost Hellmann Worldwide Logistics využívá individuálně navržený sklad s vysokými regály s vybavením od firmy STILL. Patří sem indukčně vedené regálové vozíky MX-X, pro které byla vyvinuta speciální pracovní plošina. Tato plošina umožňuje uchopovat a vychystávat kompletní podstavce s uskladněnými jízdními koly.

Sklad s vysokými regály a 24 uličkami dosahuje kapacity až 150 000 jízdních kol. Andreas Bothe, ředitel pobočky společnosti Hellmanns zdůrazňuje: „Díky naší individuální logistické koncepci můžeme, i s ohledem na sezónní výkyvy, centrálně pokrývat potřeby téměř 5 000 specializovaných prodejců ve více než 60 zemích. Velmi důležité je přitom pečlivé plánování s plynulou obsluhou celého dodavatelského řetězce.“

Vedle příjmu zboží, vychystávání a nakládání zahrnuje skladové hospodářství také takzvané „přidané služby“, jako je přebalování jízdních kol z kartonových krabic do kompletních kartonových obalů nebo přidávání návodů k obsluze k elektrokolům, jejichž obliba neustále roste. „U tohoto pilotního projektu byly pro úspěch rozhodující zkušenosti, poradenství a rozsáhlý servis společnosti STILL,“ shrnuje spokojeně Andreas Bothe.

Přitažlivá logistika pro módní značku

Regálové vozíky s chytrými asistenčními systémy

Obchody se sportovním a lifestylovým oblečením rychle rostou a vyžadují efektivní logistiku prodeje. Pro zajištění nepřetržité a včasné distribuce produktů švédské tradiční značky CRAFT vsadila společnost New Wave GmbH na efektivní logistické centrum se skladem s vysokými regály – za jehož koncepci, realizaci a servis zodpovídá firma STILL.

Andreas Dürlich, projektant regálových systémů z firmy STILL, vysvětluje, proč je pro vychystávání přibližně 3 000 artiklů denně nejlepší volbou sklad s vysokými regály a regálovými vozíky: „Aby byla ke skladovacím účelům maximálně využita i výška skladu, byly instalovány vysoké regály. Pro zajištění vysokého využití plochy a optimálního materiálového toku byl tento sklad rozdělen na část s deseti úzkými uličkami a část s osmi širokými uličkami.“ Ve skladu s úzkými uličkami se jak pro vychystávání, tak pro zaskladňování a vyskladňování využívá regálový vozík MX-X. Ke špičkovému vybavení regálového vozíku patří dva asistenční systémy. Číslo jedna: Active Floor Compensation (AFC). Díky tomuto asistenčnímu systému dosahuje vozík MX-X maximální rychlosti jízdy, aniž by bylo nutné nákladné zbroušení nerovné podlahy skladu. Bez AFC jsou potřeba velmi kvalitní, absolutně rovné podlahy, jinak dochází k rozkývání stožáru. Asistenční systém číslo dva: Aktivní stabilizace břemene (ALS). Ke kývání stožáru dochází i při velkém vysunutí kabiny. ALS proti tomuto kývání působí. Místo čekání na uklidnění kývání stožáru je možné hned pokračovat.

Obsluhu regálů ve skladu s širokými uličkami zajišťují dva vysokozdvižné vozíky FM-X s výsuvným zvedacím zařízením spolu s pěti vozíky pro vertikální vychystávání EK-X. Výsledek vedoucího provozu, Maria Hammera, přesvědčil: „Pro naše rychlé zakázky dokážeme objednávky, které dorazí z centrály do 14 hodin, vychystat ještě týž den.“

Velký trend budoucnosti

Logistika neustále roste

V budoucnu bude intralogistika stále důležitější. Blíží se rozloučení s klasickými, horizontálními a tím rozlehlými skladovacími halami na okrajích měst. Firmy budou v centrálních urbanistických rozhraních budovat stále častěji vertikální vysoké sklady. Může za to také skutečnost, že se funkce mnoha skladů v průběhu let změnila. Jestliže dříve sklady převážně sloužily k centrálnímu dlouhodobému uskladnění produktů, dnes jsou často místem rychlé obrátky zboží.

Rychlost a diferenciace materiálových a informačních toků dále zrychlí i trend příklonu k automatizaci a inteligentním asistenčním systémům. Kroky směřující k této budoucnosti jsou patrné již dnes. Například u automatizovaného regálového vozíku MX-X zajišťuje na přání dodávaná 3D kamera další kognitivní dimenzi. Díky ní reaguje vozík nejen na překážky, ale může také identifikovat nesprávně zaskladněné palety, bezpečně je uchopit a přepravit. Příběh regálových vozíků a skladů s vysokými regály je proto nepochybně příběhem budoucnosti.

/products/Company/100_Jahre_STILL/06.Story/Story-06_Grafik-08.jpg

Regálové vozíky STILL

Máte dotazy k regálovým vozíkům STILL? Kontaktujte nás.

Nebo získejte informace online: Přehled regálových vozíků STILL.

Oslovení*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.