Řízení materiálových a datových toků

MMS Systém řízení přepravy a vozíků

Učit se ze zkušeností

Řídicí systém přepravu/vozíků (TCS) řídí pohyb vozíků ve skladu s ohledem na různá kritéria. Kritéria pro optimalizaci jsou například krátké jízdní vzdálenosti, priority zakázek, typy zakázek, funkce vozíku a modely směn. STILL MMS TCS také umožňuje využívat komplexní strategie, jako je víceúrovňová vnitřní přeprava s přívěsnými vozíky.

Kontaktujte nás

V případě zájmu o další informace nás kontaktujte.

+420 725 981 780

Požadavek na: MMS Systém řízení přepravy a vozíků

Vyplňte níže uvedený formulář Co nejdříve vás oslovíme.

Oslovení*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Vaše výhody

  • snadné zpracování přepravních úkolů a soustavná dokumentace toku materiálů pro zajištění bezproblémových procesů
  • jednoduchý dialog pro obsluhu umožňuje rychlé provedení úkolu
  • specifické využití vozíků podle typu a aktivní řízení zdrojů
  • optimalizace tras a snížení jízd naprázdno a doby stání
  • záznamy a vyhodnocení úkolů (pomocné práce obsluhy) umožňující odpovídající rozložení nákladů podle uživatele
  • automatické přizpůsobení nové situaci ve skladu

Funkce

Expedice

Na expedici se vybírají vhodné přepravní prostředky podle technických a organizačních požadavků pro trvalé zajištění optimálního využití dostupných zdrojů. Systém STILL MMS TCS zohledňuje použitý vozík, přívěsné vozíky a vlastnosti pomocného nakládacího zařízení pro optimální zadávání pracovních úkolů pro jednotlivé vozíky. Kromě toho se berou v úvahu také cyklické trasy a modely směn. U skladů s velmi úzkými uličkami systém STILL MMS TCS optimalizuje pohyby vozíků dvojitými cykly, čímž se snižuje počet změn uliček, typu přepravy a priority příkazu.

Samostatný systém řízení vozíků

Samostatný systém řízení vozíků (SCS) soustavně zaznamenává všechny časy přepravy mezi zdrojem a místem určení, vyhodnocuje tyto časy a využívá získaná data k optimalizaci budoucí přepravy. Změní-li se některé procesy a následně trasy ve skladu, systém se automaticky přizpůsobí nové situaci. Možnost optimalizace systému pro krátké přepravní vzdálenosti nebo pro krátkou dobu jízdy lze nastavit ručně, aby bylo možné „přesné doladění řízení přepravy“.

Převzetí a zajištění přepravních úkolů

Přepravní úkoly (přeprava zboží) zadává nadřazený systém (např. WMS; PPS) přes různá rozhraní. Kromě toho nabízí řadu prostředků pro ruční zadávání přepravních úkolů i generátor přepravy (pomocí pevného nebo mobilního terminálu). To se provádí na vstupní stránce (webový prvek) s velmi intuitivním použitím. Údaje mohou být zadávány buď na centrálním řídicím stanovišti (pevné), např. při urgentní přepravě materiálu do výroby nebo odebírání hotových výrobků z výroby, nebo pomocí terminálů na vozících (mobilní), případně i jiných mobilních zařízení, např. pro odebírání prázdných obalů. Standardní šablony a individuálně nastavitelná pole pro zadávání údajů umožňují rychlé generování objednávek.

Provoz s přívěsnými vozíky a tažnými soupravami

Přepravní generátor STILL usnadňuje generování přepravních úkolů pro různé stanice. Při generování přepravních úkonů se průběžně zohledňuje počet volných a obsazených přívěsných vozíků.