Vysokozdvižné vozíky s výsuvným zvedacím zařízením FM-X

Preciznost na nejvyšší úrovni

 • Výška zdvihu 13 m s vysokou zbytkovou nosností
 • Aktivní stabilizace břemene (ALS)
 • Komplexní ergonomická koncepce

NOVÝ

Nezávazná nabídka

PRONÁJEM

Nezávazná nabídka pronájmu

POUŽITÝ

Naše nabídka použitých vozíků

Požadavek na: FM-X

Vyplňte níže uvedený formulář Co nejdříve vás oslovíme.

Oslovení*

Vozík FM-X je vždy o něco napřed. Díky aktivní stabilizaci břemene (ALS) už přepravujete další břemeno, zatímco ostatní ještě čekají na uklidnění kývání zvedacího zařízení. Automatický vyrovnávací impuls rychle a efektivně zastaví kývání stožáru, ke kterému dochází ve velkých výškách, čímž se čekací doba u regálu zkrátí až o 80 %. Důsledkem je výrazné zvýšení rychlosti překládky. Kromě toho lze s vozíkem FM-X využít disponibilní místo ve skladu efektivněji než kdykoli dříve: Na základě vysoké zbytkové nosnosti zvedne vysokozdvižný vozík s výsuvným zvedacím zařízením až 1000 kg do výšky až 13 m. Jednotná ergonomická koncepce je zárukou klidné, pohodlné a bezpečné práce po celou směnu.

Podlahová deska, volant, sedadlo – všechny tyto prvky je možné všestranně přizpůsobit pracovním podmínkám, vzrůstu a preferencím konkrétního řidiče. Vozík FM-X představuje efektivní a kompaktní řešení, které přesvědčí maximální dostupností díky Li-Ion technologii. Umožňuje nejen bezproblémové mezinabíjení vozíku, ale během pouhých 30 minut lze Li-Ion baterii dobít až na 50 procent. Mnoho dalších detailů, jako je například nastavitelné sedadlo řidiče a exkluzivní příčný výsuv stožáru STILL, činí z vozíku FM-X ideálního pomocníka ve skladu – od obsluhy vysokých regálů přes přepravy na dlouhé vzdálenosti až po zásobování výrobních procesů.


FM-X v detailu

Simply easy

 • Přesné měření výšky pomocí optického LED snímače výšky zdvihu
 • Vysoký výkon překládky díky volitelné předvolbě výšky zdvihu Easy Target a Easy Target Plus
 • Přesné ovládání funkcí zvedání prostřednictvím volitelného Joystick 4Plus nebo dotykového ovládání
 • Neunavující práce díky tlumení vibrací místa řidiče a volitelnému nakláněcímu sedadlu
 • U vozíků iGo systems možnost kdykoli podle potřeby rozšířit přepravní kapacity přidáním dalších vozíků
 • Vynikající viditelnost ve skladu díky volitelnému vybavení STILL Safety Light
 • Bezpečný průjezd zatáčkami zajišťovaný systémem regulace rychlosti pracujícím v závislosti na úhlu zatočení Curve Speed Control (volitelné vybavení)
 • Řešení FM-X iGo systems zvyšuje díky inteligentním bezpečnostním funkcím kvalitu přepravy a umožňuje vyloučit rizika nehod a poranění osob nebo hmotných škod na vozících, vybavení skladu a zboží

Simply safe

 • Chytré využívání prostoru pomocí výsuvného zvedacího zařízení
 • Maximální komfort díky různým variantám provedení kabiny a nastavením pracoviště řidiče
 • Vozík je díky několika variantám podvozku vhodný pro různé možnosti 

  použití
 • Vozíky iGo systems lze v případě potřeby ovládat i manuálně: tím se zvyšuje flexibilita, zajišťuje se průběh procesů a materiálový tok a umožňuje se bezproblémový přístup ke zboží 

Simply connected

 • Správa obsluhy, rozpoznání šokových událostí a ochrana proti neoprávněnému přístupu prostřednictvím volitelné aplikace FleetManager 4.x

 • Inteligentní architektura rozhraní umožňuje komunikaci všech automatizačních řešení s externími systémy
 • Možnost napojení do systémů řízení materiálových toků díky přípravě pro systém MMS
 • Různé vozíky iGo systems lze kombinovat navzájem, s manuálně ovládanými přepravními systémy i se stacionárními automatizačními systémy 

Simply powerful

 • Vysoký výkon překládky díky zbytkové nosnosti 1 000 kg ve výšce 13 m, v případě automatizace s iGo systems 10 m
 • Rychlá manipulace se zbožím umožňovaná rychlostí jízdy až 14 km/h, v případě automatizace s iGo systems 6 km/h
 • Redukce doby prostojů díky vysoké rychlosti spouštění a zvedání
 • Vysoká disponibilita díky kapacitě baterií až 930 Ah
 • Softwarové řízení přepravy v případě FM-X iGo systems umožňuje vysokou procesní bezpečnost a optimální vytížení flotily, řízení dopravy, vizualizaci pohybů vozíku, kontrolu stavu nabití baterií a nižší chybovost – materiálové a informační toky jsou neustále zobrazovány spolehlivě a dokonale transparentně

Simply flexible

 • Menší míra kývání zvedacího zařízení a méně poškození zboží díky aktivní stabilizaci břemene (ALS) a systému OptiSpeed (obojí na přání)

 • Volný výhled nahoru na přání dodávaným střešním oknem z pancéřového skla 

Asistenční systémy a funkce

Comfort Assist

Nastavení sedadla a stupátka

Vždy ve správné výšce:

Výšku sedadla a stupátka lze proporčně nastavit. Lze tak použít individuální nastavení podle potřeb pracovníka obsluhy pro řízení bez námahy. Tlumení nárazů v pracovním prostoru řidiče chrání svaly zad při jízdě na nerovných podlahách a přes prahy.

Další informace

Sklopné sedadlo

Posaďte se a uvolněte se:

Volitelné sklopné sedadlo pro FM-X znatelně zvyšuje ergonomii pracovního prostoru řidiče. Sklopné sedadlo se snadno ovládá a chrání záda a krk řidiče při práci. Zlepšuje také viditelnost při nastupování a vystupování.

Další informace

Safety Assist

Zámek posunu a spouštění

Neponechejte nich náhodě: systém integrovaný ve vidlicovém vozíku FM-X v podstatě eliminuje riziko poškození zboží při zdvihání palet. Výhoda zámku posunu a spouštění spočívá v tom, že pokud byly palety zdviženy křivě nebo při spouštění diagonálně leží na ramenech kol, dojde k jejich vychýlení nebo posunutí při stahování vidlice a je proto třeba náklad nejdříve zkontrolovat. Řidič proto musí vždy provést kontrolu toho, zda byl náklad vytažen správně.

Další informace

Oprávnění k přístupu

V případě potřeby můžete omezit používání vašeho vysokozdvižného vozíku na konkrétní osoby nebo skupiny osob prostřednictvím udělování oprávnění k přístupu. Můžete si zvolit, zda se přístup bude přidělovat pomocí klíčového spínače nebo s využitím systému digitálních kódů s deseti nastavitelnými přístupovými kódy.

Další informace

Zadní opěra

Udržení zboží na místě: zadní opěra stabilizuje přepravované zboží na nosiči vidlic, takže může být bezpečně přepraveno z místa A do místa B.

Další informace

Denní osvětlení

Vždy bezpečný provoz: LED denní osvětlení zajišťuje, že vysokozdvižný vozík je vždy jasně viditelný i v tmavších oblastech.

Další informace

Výstražné světlo

Výstražné světlo zvyšuje bezpečnost ve skladu a upozorňuje ostatní zaměstnance pracující ve skladu na vysokozdvižný vozík pomocí blikajícího žlutého světla.

Další informace

STILL SafetyLight 4plus

Vizuální výstražný systém pro snížení počtu nehod

Modré výstražné světlo STILL SafetyLight 4plus podstatně zvyšuje bezpečnost práce v oblastech, které jsou nepřehledné nebo plné zatáček. Modré světelné body se promítají asi 5 m před a za vozíkem a varují osoby o blížícím se vozíku, čímž se předchází hrozícím kolizím.

Další informace

FleetManager

Kdo je oprávněn používat které vozíky a v jaké oblasti? Jaká je kapacita vozíku? Kdy došlo k nárazu? Věci, které lze poměrně snadno řídit, pokud je vozíků jen pár, ale s jejich narůstajícím počtem ve vozovém parku je to stále složitější. Náš chytrý systém FleetManager nabízí řešení. Prostřednictvím tohoto inovativního softwaru budete moci řídit svůj vozový park efektivněji a účinněji než kdy dříve.

FleetManager se skládá z několika modulů:

 • Oprávnění k přístupu
 • Přehled provozních údajů propojený s ovladačem vozíku
 • Detekce nehod s reakcí vozíku (např. pomalá rychlost)
 • Rozpoznání nákladu pomocí tlakového senzoru v hydraulickém systému zdvihu bez indikace hmotnosti na displeji a se dvěma datovými kartami
 • Detekce nárazu ve spojení se systémem FleetManager: vysokozdvižný vozík detekuje potenciální kolizi a přepne se na pomalý pohyb, vydá signál nebo se zcela vypne
 • Možnost konfigurace podle přání zákazníka

Čtečka karty FleetManager je snadno přístupná vlevo vedle sloupku řízení. Přístup k systému FleetManager vyžaduje zvláštní oprávnění.

Další informace

Zvukový signál při couvání

Zvukový signál během couvání zvyšuje bezpečnost ve skladu. Kolegové si díky němu rychle všimnou vysokozdvižného vozíku, i když jsou k němu otočeni zády.

Další informace

Drive Assist

OptiSpeed 3.0, 3.1, 3.3 pro vozíky VNA

Maximální kapacita překládky: STILL OptiSpeed

Balíček se skládá z komplexních hardwarových a softwarových asistenčních systémů, které optimalizují pohyby vozíku bez ohledu na náklad. Tím se výrazně zvyšuje kapacita překládky. OptiSpeed využívá software ke stanovení optimálních pohybů vidlice a jízdy v závislosti na výšce zdvihu. Systém nabízí neustálé přizpůsobování rychlosti jízdy v uličce, nezávisle na výšce zdvihu. To zajišťuje vyšší kapacitu objemu, komfort a bezpečnost.

Varianta OptiSpeed 3.3 kombinuje výhody předchozích variant se senzorem hmotnosti: vedle vizuálních a zvukových signálů se po dosažení určitých mezních hodnot spustí zastavení jízdy a zdvihu, pokud je překročena přípustná hmotnost nákladu. Systém vypočítává ideální pohyb při přepravě a optimalizuje se na základě výšky zdvihu a podle nákladu. To umožňuje vyšší rychlosti bez nákladu nebo při nakládání a vyzvedávání.

Další informace

Jízdní programy

Správný jízdní program pro všechny požadavky: obsluha může vybírat mezi třemi předdefinovanými a dvěma volně konfigurovatelnými jízdními programy ve třech provozních režimech: Blue-Q, normální a sprint Jízdní programy lze vybírat podle situace pro dosažení maximálního výkonu nebo úspory energie.

Chytrý autopilot: režim Blue-Q (modré tlačítko) se aktivuje po stisknutí tlačítka. Chytrou optimalizací pohonu uspoříte energii v době, kdy není v rámci pracovního procesu využívána.

Až 10 % úspor spotřebované energie v závislosti na profilu používání a vybavení vysokozdvižného vozíku.

Další informace

Snížení rychlosti při zdvižení vidlic

Pro bezpečnou přepravu zboží: při jízdě se zdviženými vidlicemi existuje riziko převržení naložených palet a poškození zboží. Aby se tomu předešlo, snižuje se rychlost jízdy automaticky v závislosti na výšce zdvihu.

Další informace

Pomalý pohyb pro stanovenou výšku zdvihu

Vysokozdvižný vozík jede pomalou rychlostí (5 km/h) při stanovené výšce zdvihu. To významně snižuje riziko nehody, protože řidič má dostatek času, aby v případě nebezpečné situace rychle reagoval.

Další informace

Řízení rychlosti při zatáčení

Automatická změna rychlosti v zatáčkách

Omezovač rychlosti řízený úhlem natočení kol snižuje riziko poškození zboží z důvodu nevhodné rychlosti v zatáčce. Tato asistenční funkce je k dispozici pro různé vysokozdvižné vozíky a technologická skladová zařízení a automaticky reguluje rychlost jízdy podle úhlu natočení kol. Jinými slovy, řidič se při zatáčení nemusí starat o rychlost. Vozík automaticky zpomalí na přesnou rychlost potřebnou pro bezpečný průjezd zatáčkou.

Další informace

Load Assist

Předvolba výšky zdvihu

Ať již zaskladňujete nebo vyskladňujete zboží, případně zdviháte nebo spouštíte stožár: požadovanou výšku zdvihu snadno nastavíte předem pomocí tlačítka pro výběr, které je zabudováno do multifunkčního ovládacího panelu. Naprogramovat lze až 20 úrovní regálu. Po dosažení stanovené výšky je proces zdvihu automaticky ukončen. Ukazatel výšky zdvihu na LCD displeji navíc řidiči ukazuje, kdy bylo dosaženo požadované výšky zdvihu.

Výhody: bezpečnější a efektivnější práce, opatrná manipulace s nákladem, vyšší komfort obsluhy.

Další informace

Měření nákladu

Systém detekuje náklad od 5% jmenovitého zatížení vysokozdvižného vozíku a zobrazuje informaci pracovníkovi obsluhy na displeji.

Další informace

Panoramatická skleněná střecha

Optimální viditelnost: ochranná střecha s vyztuženým skleněným panelem je dostupná jako volitelná možnost pro lepší viditelnost během zaskladňování a vyskladňování.

Další informace

OptiSpeed pro vidlicový vozík

Bezpečnost procesů v každé výšce zdvihu

Asistenční systém OptiSpeed potlačuje vibrace stožáru na minimum při středních výškách zdvihu a umožňuje rychlou manipulaci se zbožím.

OptiSpeed nelze kombinovat s asistenčním systémem „Active Load Stabilisation“.

Další informace

Vycentrování vidlice a náklonu stožáru

Nenechejte nic sklouznout ani ve velkých výškách: paleta je po stisknutí tlačítka přesunuta na pozici 90°. Díky tomu je vytahování a zatahování vidlic z palety snadné i v nejvyšších úrovních regálů.

Další informace

Systém tlumení dosahu stožáru

Přechod z volného zdvihu na hlavní zdvih je velmi hladký a zboží zůstává bezpečně na paletě: jakmile se stožár začne vysouvat na hlavní zdvih, rychlost zvedání se při přechodu mírně sníží a poté se znovu zvýší.

Další informace

Kamerové systémy

Neustálý přehled o všem: FM-X lze volitelně vybavit kamerovým systémem, který značně usnadňuje provoz a zlepšuje viditelnost.

Další informace

Zobrazování výšky zdvihu

Standardně integrovaný LED senzor výšky zdvihu zajišťuje nejvyšší míru přesnosti od prvního milimetru. Systém funguje s opakovanou přesností pod +/- 5 mm. Řidič na displeji stále vidí výšku zdvihu. Vždy tak zná výšku špičky vidlic a je schopen s jistotou zajistit, aby se při zvedání palety nedotkly regálu.

Další informace

Ochrana proti opotřebení vidlice

Při spouštění se vidlice nedotýkají podlahy, čímž se předchází opotřebení vidlic i podlahy. Je tak rovněž zajištěno bezpečné zasouvání a vysouvání do a z palety.

Další informace

Easy Target Plus

Strefte se do černého stisknutím tlačítka

Díky Easy Target Plus lze zboží rychle a přesně umisťovat do požadované úrovně regálů – snadno stisknutím tlačítka bez ručního opravování výšky.

Výhody pro vás:

 • Vysoká úroveň bezpečnosti řidiče a zboží
 • Vedená činnost prostřednictvím asistenta na displeji – jednoduché používání i pro nezkušené řidiče
 • Rychlý výběr požadované úrovně regálu
 • Individuální přizpůsobení podle všech podmínek ve skladu
Další informace

Active Load Stabilisation (ALS)

Bez kmitání

FM-X je vždy více než jen o vidlici před ostatními. Díky aktivní stabilizaci břemene (Active Load Stabilising - ALS) již můžete manipulovat s dalším zbožím, zatímco ostatní ještě musí čekat, než stožár přestane vibrovat. Automatický vyrovnávací impulz rychle a účinně zastaví kývání stožáru, ke kterému dochází ve velkých výškách, čímž zkracuje dobu čekání u regálu až o 80 %. Výsledkem je výrazné zvýšení rychlosti překládky.

Další informace

Mediální centrum

{{ filteredVideos.length }} Videa

Aktuální nabídky

FM-X Prémiové pakety

Bezpečnost za výhodnou cenu pro váš vysokozdvižný vozík. S našimi třemi variantami: Assistance Plus, Safety Plus a Performance Plus.


Informace ke stažení

Dokument ke stažení představuje aktuální verzi provozních instrukcí pro standardní vozík. Neobsahuje popisy zákaznických možností. Pro konkrétní vozík si ze servisního centra náhradních dílů STILL vyžádejte odpovídající příručku podle sériového čísla a roku výroby.


Přehled modelu

Model
Maximální nosnost (kg)
Maximální výška zvedání (mm)
Celková šířka (mm)
Cestovní rychlost (km/h)
Napětí baterie (V)
FM-X 10 / Li-Ion 1.000 7.000 1.270 14.0 48
FM-X 10N / Li-Ion 1.000 7.000 1.140 14.0 48
FM-X 12 / Li-Ion 1.200 7.000 1.270 14.0 48
FM-X 12N / Li-Ion 1.200 7.000 1.140 14.0 48
FM-X 14 / Li-Ion 1.400 9.800 1.270 14.0 48
FM-X 14N / Li-Ion 1.400 9.800 1.140 14.0 48
FM-X 14W / Li-Ion 1.400 9.800 1.470 14.0 48
FM-X 14EW / Li-Ion 1.400 9.800 1.670 14.0 48
FM-X 17 / Li-Ion 1.700 11.800 1.270 14.0 48
FM-X 17N / Li-Ion 1.700 9.800 1.140 14.0 48
FM-X 17W / Li-Ion 1.700 11.800 1.470 14.0 48
FM-X 17EW / Li-Ion 1.700 11.800 1.670 14.0 48
FM-X 20 / Li-Ion 2.000 13.000 1.270 14.0 48
FM-X 20N / Li-Ion 2.000 9.800 1.140 14.0 48
FM-X 20W / Li-Ion 2.000 13.000 1.470 14.0 48
FM-X 20EW / Li-Ion 2.000 13.000 1.670 14.0 48
FM-X 20 HD / Li-Ion 2.200 13.000 1.270 14.0 48
FM-X 25 / Li-Ion 2.500 12.050 1.270 14.0 48
FM-X 25W / Li-Ion 2.500 12.050 1.470 14.0 48
FM-X 25EW / Li-Ion 2.500 12.050 1.670 14.0 48