Přesnost při nakládání a vykládání na všech úrovních

Load Assist

Bezpečné nakládání a vykládání zboží vyžaduje vysokou míru přesnosti. Jakákoli chyba by mohla vést k zastavení toku materiálu. Naše řešení Load Assist jsou optimálně navržena pro podporu řidičů při umisťování zboží na požadovanou úroveň rychlým a přesným způsobem. Patří k nim vizuální pomůcky a poloautomatické systémy, které řidičům usnadňují proces nakládání, stejně jako plně automatizované programy. Ty slouží primárně k předcházení chybám při obsluze a k ochraně osob a zboží.


Asistenční systémy a funkce od STILL

 

 

iGo pilot navigation

Orientační pomoc pro řidiče : Systém optimalizuje najetí k cíli tím, že vidlice automaticky zastaví v horizontální a vertikální cílové poloze. Určení pozice probíhá měřením dráhy a porovnáváním s aktuální pozicí (prostřednictvím RFID transpondérů nebo čárových kódů). OptiSpeed 4.0 rozlišuje mezi nakládáním a vykládáním břemene a vychystáváním v cílové pozici a automaticky přizpůsobuje výšku zdvihu vidlic.

Snadné používání: ruční zadání místa pro zaskladnění nebo vyskladnění z řídicího systému skladu; provoz pouhým stisknutím páky.

Vysoká produktivita: vozík jede do cíle po optimální trase - bez ohledu na zkušenosti a znalosti pracovníka obsluhy.

Vysoká přesnost: vozík najede do přesné pozice palety - pohyb vidlice mimo cíl není možný, čímž se předchází chybám při zaskladňování a vyskladňování.

 

Active Load Stabilisation (ALS)

Bez kmitání

FM-X je vždy více než jen o vidlici před ostatními. Díky aktivní stabilizaci břemene (Active Load Stabilising - ALS) již můžete manipulovat s dalším zbožím, zatímco ostatní ještě musí čekat, než stožár přestane vibrovat. Automatický vyrovnávací impulz rychle a účinně zastaví kývání stožáru, ke kterému dochází ve velkých výškách, čímž zkracuje dobu čekání u regálu až o 80 %. Výsledkem je výrazné zvýšení rychlosti překládky.

Systém je volitelně k dispozici pro modely FM-X 14, FM-X 17, FM-X 20 a FM-X 25 od výšky zdvihu 3 000 mm a je součástí standardní výbavy u stožárů od výšky 3 700 mm.

Systém Active Load Stabilisation je vhodný pouze pro pevné stožáry.

 

OptiSpeed 3.4 (ALS – Active Load Stabilisation pro vozíky VNA)

Celosvětově jedinečná funkce: aktivní stabilizace břemene v úzkých uličkách

Úspora času během zaskladňování a vyskladňování: těžké náklady způsobují rozkývání zvedacího zařízení MX-X. To způsobuje nezbytné prodlevy při čekání na konec kývání. Volitelná funkce ASL potlačuje kývání zvedacího zařízení a zkracuje tak dobu čekání. Systém zvyšuje nejen komfort, ale umožňuje také až o 5 % vyšší výkon překládky. Systém umožňuje rychlou a bezpečnou přepravu, která je optimálně přizpůsobena výšce zdvihu a nákladu.

 

Dynamic Load Control

Oceníte optimální výkon

Bezpečná a přesná manipulace s nákladem na základě výšky zdvihu

Systém Dynamic Load Control byl vyvinut pro usnadnění práce obsluhy paletových vozíků STILL EXV a FXV s vysokým zdvihem. Chytrý asistenční systém je schopen odhadnout nosnost a hmotnost s vysokou mírou přesnosti. Je k dispozici v různých úrovních. Na displeji řídicí jednotky maximální úrovně DLC 3 se zobrazuje naměřená hmotnost břemene, maximální možná výška zdvihu s touto hmotností a aktuální výškou zdvihu. Druhý údaj je měřen pomocí ultrazvukového senzoru. Po dosažení maximální výšky zdvihu vydá zařízení výstražný signál. Proces zdvihání se automaticky přeruší před překročením maximální výšky zdvihu.