Preciznost při nakládání a vykládání na všech úrovních

Load Assist

Bezpečné nakládání a vykládání vyžaduje maximální přesnost. Pokud zde dojde k chybám, zastaví se materiálový tok. Naše řešení Load Assist jsou optimálně vyladěná tak, aby řidiče podporovala v rychlém a přesném polohování zboží v každé požadované úrovni. Patří sem jak vizuální pomůcky a částečně automatizované systémy, které řidiči usnadňují proces nakládání, tak plně automatizované programy. Poslední jmenované slouží k zabránění chybné obsluhy a k ochraně osob a zboží.


Asistenční systémy a funkce od STILL

 

 

iGo pilot navigation

Orientační pomoc pro řidiče : Systém optimalizuje najetí k cíli tím, že vidlice automaticky zastaví v horizontální a vertikální cílové poloze. Určení pozice probíhá měřením dráhy a porovnáváním s aktuální pozicí (prostřednictvím RFID transpondérů nebo čárových kódů). OptiSpeed 4.0 rozlišuje mezi nakládáním a vykládáním břemene a vychystáváním v cílové pozici a automaticky přizpůsobuje výšku zdvihu vidlic.

Snadné používání: ruční zadání místa pro zaskladnění nebo vyskladnění z řídicího systému skladu; provoz pouhým stisknutím páky.

Vysoká produktivita: vozík jede do cíle po optimální trase - bez ohledu na zkušenosti a znalosti pracovníka obsluhy.

Vysoká přesnost: vozík najede do přesné pozice palety - pohyb vidlice mimo cíl není možný, čímž se předchází chybám při zaskladňování a vyskladňování.

 

Aktivní stabilizace břemene (ALS)

Zde se nic nekýve

Vozík FM-X je vždy o něco napřed. Díky aktivní stabilizaci břemene (ALS) už přepravujete další břemeno, zatímco ostatní ještě čekají na zastavení kývání zvedacího zařízení. Automatický vyrovnávací impuls rychle a efektivně zastaví kývání stožáru, ke kterému dochází ve velkých výškách, čímž se zkrátí čekací doba u regálu až o 80 %. Důsledkem je výrazné zvýšení rychlosti překládky.

Systém je na přání dostupný pro modely FM-X 14, FM-X 17, FM-X 20 a FM-X 25 od výšky zdvihu 3 000 mm a u zvedacích zařízení se stavební výškou minimálně 3 700 mm je zahrnut sériově. Aktivní stabilizace břemene je vhodná výhradně pro pevná zvedací zařízení.

 

OptiSpeed 3.4 (ALS – Active Load Stabilisation pro vozíky VNA)

Celosvětově jedinečná funkce: aktivní stabilizace břemene v úzkých uličkách

Úspora času během zaskladňování a vyskladňování: těžké náklady způsobují rozkývání zvedacího zařízení MX-X. To způsobuje nezbytné prodlevy při čekání na konec kývání. Volitelná funkce ASL potlačuje kývání zvedacího zařízení a zkracuje tak dobu čekání. Systém zvyšuje nejen komfort, ale umožňuje také až o 5 % vyšší výkon překládky. Systém umožňuje rychlou a bezpečnou přepravu, která je optimálně přizpůsobena výšce zdvihu a nákladu.

 

Dynamic Load Control (DLC 3)

Oceníte to – už teď umí to nejlepší

Systém Dynamic Load Control byl vyvinut, aby usnadnil obsluze práci. Chytrý asistenční systém dokáže s vysokou přesností odhadnout hmotnosti břemen. Je k dostání v různých stupních. Nejvyšší stupeň (DLC 3) zobrazuje na displeji ovládací jednotky aktuální hmotnost břemene, maximální možnou výšku zdvihu s touto hmotností a aktuální výšku zdvihu. Poslední jmenovaná je měřena ultrazvukovým senzorem. Jakmile se obsluha blíží k maximální výšce zdvihu, zazní výstražný signál. Před jejím překročením se zdvih automaticky zastaví.

Systém Dynamic Load Control byl vyvinut, aby usnadnil obsluze práci. Chytrý asistenční systém dokáže s vysokou přesností odhadnout nosnosti a hmotnosti. Je k dispozici v třech stupních:

DLC 1 zobrazuje hmotnost naloženého břemene (+/- 50 kg). Ovšem jen do výšky 1 500 mm, protože systém nedokáže zjišťovat skutečnou výšku zdvihu a tak u těžkých břemen nemůže porovnat zbytkovou nosnost. Obsluha může aktuální výšku zdvihu odečíst na ukazateli nosnosti (proužky na stožáru).

DLC 2 zobrazuje navíc maximální možnou výšku zdvihu (v závislosti na hmotnosti břemene, 1 500 mm). Obsluha může aktuální výšku zdvihu odečíst na ukazateli nosnosti (proužky na stožáru).

DLC 3 zobrazuje navíc aktuální výšku zdvihu a hmotnost naloženého břemene (i nad 1 500 mm). Aktuální výška zdvihu se měří ultrazvukovým senzorem. Když se obsluha blíží k maximální výšce zdvihu, zazní výstražný signál. Před jejím překročením se zdvih automaticky zastaví. Na přání je možné vypnutí také deaktivovat.

 

Easy Target Plus

Strefte se do černého stisknutím tlačítka

Díky Easy Target Plus lze zboží rychle a přesně umisťovat do požadované úrovně regálů – snadno stisknutím tlačítka bez ručního opravování výšky.

Výhody pro vás:

  • Vysoká úroveň bezpečnosti řidiče a zboží
  • Vedená činnost prostřednictvím asistenta na displeji – jednoduché používání i pro nezkušené řidiče
  • Rychlý výběr požadované úrovně regálu
  • Individuální přizpůsobení podle všech podmínek ve skladu
  • Až pro osm programovatelných oblastí skladu a programovatelných úrovní regálu 20
  • Vysokozdvižný vozík je schopen nezávisle určit, zda chce pracovník obsluhy zaskladnit nebo vyskladnit náklad od hmotnosti 150 kg a přizpůsobit podle toho zdvih palety (standardně je přednastaveno 150 mm)
  • Integrovaná kontrola horizontálního umístění vidlic v předvolbě výšky zdvihu
  •  Doplňkového asistenta lze nainstalovat pro vizuální indikaci pořadí činností na displeji

Další funkce Load Assist

Zde naleznete kompletní přehled všech dalších asistenčních systémů a funkcí pro řidiče od firmy STILL z oblasti Load Assist.

 
OptiSpeed pro vidlicový vozík

Bezpečnost procesů v každé výšce zdvihu

Asistenční systém OptiSpeed potlačuje vibrace stožáru na minimum při středních výškách zdvihu a umožňuje rychlou manipulaci se zbožím.

OptiSpeed nelze kombinovat s asistenčním systémem „Active Load Stabilisation“.

 
Ochrana proti opotřebení vidlice

Při spouštění se vidlice nedotýkají podlahy, čímž se předchází opotřebení vidlic i podlahy. Je tak rovněž zajištěno bezpečné zasouvání a vysouvání do a z palety.

 
Zobrazování výšky zdvihu

Vidět místo odhadovat

Pomocí sériově dodávaného LED senzoru výšky zdvihu zajišťuje ukazatel výšky zdvihu maximální přesnost od prvního milimetru. Řidič tak v každý okamžik ví, v jaké výšce se nacházejí hroty vidlic, a může se precizně pohybovat, aby se při nakládání palety nedotkl regálu. Systém přitom pracuje s přesností pod +/- 5 mm a výška zdvihu se řidiči trvale zobrazuje na displeji.

 
Kamerové systémy

Neustálý přehled o všem: FM-X lze volitelně vybavit kamerovým systémem, který značně usnadňuje provoz a zlepšuje viditelnost.

 
Systém tlumení dosahu stožáru
 
Vycentrování vidlice a náklonu stožáru

Nenechejte nic sklouznout ani ve velkých výškách: paleta je po stisknutí tlačítka přesunuta na pozici 90°. Díky tomu je vytahování a zatahování vidlic z palety snadné i v nejvyšších úrovních regálů.

 
Panoramatická skleněná střecha

Optimální viditelnost: ochranná střecha s vyztuženým skleněným panelem je dostupná jako volitelná možnost pro lepší viditelnost během zaskladňování a vyskladňování.

 
Zvedací plošina

Ideální pro vertikální vychystávání objednávek ve výšce až 2,80 m. Plošinu lze zdvihnout až do výšky 1 200 mm, díky čemuž lze skladovací prostor zdvojnásobit druhou úrovní regálů. STILL Easy Drive a STILL Easy Move umožňuje také jízdu a řízení se zdviženou plošinou pro vysoký výkon překládky.

 
Zámek spouštění

Tato funkce zabraňuje spuštění vidlic během jízdy. Předchází se tak chybným činnostem během jízdy a zboží je díky tomu chráněno.

 
Zastavení vozíku

Mírné zdvižení špičky vidlic pro zajištění vozíků a tím i přepravovaného zboží během jízdy.

 
Zobrazení náklonu stožáru

Řidič vidí na displeji úhel náklonu stožáru. Proto vždy má nejvyšší míru kontroly nad naloženým zbožím. Funkce je skutečným pomocníkem při zaskladňování a vyskladňování, protože pracovník obsluhy může přesně kontrolovat, zda je paleta na vidlicích správně umístěna.

 
Laser pro určování pozice

Větší bezpečnost, větší komfort: volitelné laserové světlo pro určování pozice promítá zelenou linii ve výšce vidlice na nakládací prostor – funguje tedy jako optické prodloužení vidlice. To usnadňuje orientaci při zaskladňování a vyskladňování zboží a zvyšuje se tím kapacita překládky a úroveň bezpečnosti.

Laser pro určování pozice lze snadno zapnout a vypnout stisknutím tlačítka a laser není nebezpečný pro lidské oko.

 
Měření nákladu

Přetížení není možné:

Zvládne ještě vysokozdvižný vozík toto břemeno? Otázka, která může rychle vést ke zraněním a škodám na vozíku nebo zboží. Dobře, že existuje funkce rozpoznávání přetížení. Kde systém monitoruje hmotnost naloženého břemene a případných přídavných zařízení a poskytne vám vždy bezpečnou a jednoznačnou odpověď. A nejen to: Pokud celková hmotnost přesáhne jmenovitou nosnost nebo nastavené maximální zatížení, systém aktivně zasáhne a sníží rychlost zdvihu. Jestliže se mezní hodnota překročí o více než 10 procent, funkce zdvihu se kompletně zablokuje. Řidiči, vozík a zboží jsou tak vždy optimálně chráněni.

 
Automatická vertikální poloha stožáru

Větší bezpečnost, větší komfort: Na přání dodávaný polohovací laser promítá výšku zdvihu zelenou laserovou čárou na nákladovou jednotku a funguje tak jako optické prodloužení vidlic. Usnadňuje to orientaci při zaskladňování a vyskladňování a tím zvyšuje jak výkon překládky, tak bezpečnost.

Polohovací laser lze jednoduše zapnout a vypnout stiskem tlačítka a pro lidské oko není nebezpečný.

 
Zobrazování nosnosti

Neustálé zajištění stability: Na přání dodávaný ukazatel nosnosti zobrazuje uživateli neustále aktuální výšku zdvihu s příslušnou zbytkovou nosností.

Zobrazení nosností a výšky zdvihu probíhá prostřednictvím barevně označených štítků umístěných přímo na zvedacím zařízení.

 
Omezení zdvihu

Přesně do této vzdálenosti: maximální výšku vytažení stožáru lze nastavit podle výšky haly, která je nižší než výška stožáru. Stisknutím tlačítka můžete také nastavit střední omezení zdvihu s předdefinovanou maximální výškou zdvihu.

 
Soft Landing

100% jemnost: tento asistenční systém zajišťuje jemný dojezd vidlic a zboží snížením rychlosti krátce před položením zboží na podlahu.

 
Předvolba výšky zdvihu

Ať již zaskladňujete nebo vyskladňujete zboží, případně zdviháte nebo spouštíte stožár: požadovanou výšku zdvihu snadno nastavíte předem pomocí tlačítka pro výběr, které je zabudováno do multifunkčního ovládacího panelu. Naprogramovat lze až 20 úrovní regálu. Po dosažení stanovené výšky je proces zdvihu automaticky ukončen. Ukazatel výšky zdvihu na LCD displeji navíc řidiči ukazuje, kdy bylo dosaženo požadované výšky zdvihu.

Výhody: bezpečnější a efektivnější práce, opatrná manipulace s nákladem, vyšší komfort obsluhy.

Kontaktujte nás

V případě zájmu o další informace nás kontaktujte.

+420 602 489 383

Požadavek na: Load Assist

Vyplňte níže uvedený formulář Co nejdříve vás oslovíme.

Oslovení*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.