Přesnost při nakládání a vykládání na všech úrovních

Load Assist

Bezpečné nakládání a vykládání zboží vyžaduje vysokou míru přesnosti. Jakákoli chyba by mohla vést k zastavení toku materiálu. Naše řešení Load Assist jsou optimálně navržena pro podporu řidičů při umisťování zboží na požadovanou úroveň rychlým a přesným způsobem. Patří k nim vizuální pomůcky a poloautomatické systémy, které řidičům usnadňují proces nakládání, stejně jako plně automatizované programy. Ty slouží primárně k předcházení chybám při obsluze a k ochraně osob a zboží.


Asistenční systémy a funkce od STILL

 

 

iGo pilot navigation

Orientační pomoc pro řidiče : Systém optimalizuje najetí k cíli tím, že vidlice automaticky zastaví v horizontální a vertikální cílové poloze. Určení pozice probíhá měřením dráhy a porovnáváním s aktuální pozicí (prostřednictvím RFID transpondérů nebo čárových kódů). OptiSpeed 4.0 rozlišuje mezi nakládáním a vykládáním břemene a vychystáváním v cílové pozici a automaticky přizpůsobuje výšku zdvihu vidlic.

Snadné používání: ruční zadání místa pro zaskladnění nebo vyskladnění z řídicího systému skladu; provoz pouhým stisknutím páky.

Vysoká produktivita: vozík jede do cíle po optimální trase - bez ohledu na zkušenosti a znalosti pracovníka obsluhy.

Vysoká přesnost: vozík najede do přesné pozice palety - pohyb vidlice mimo cíl není možný, čímž se předchází chybám při zaskladňování a vyskladňování.

 

Active Load Stabilisation (ALS)

Bez kmitání

FM-X je vždy více než jen o vidlici před ostatními. Díky aktivní stabilizaci břemene (Active Load Stabilising - ALS) již můžete manipulovat s dalším zbožím, zatímco ostatní ještě musí čekat, než stožár přestane vibrovat. Automatický vyrovnávací impulz rychle a účinně zastaví kývání stožáru, ke kterému dochází ve velkých výškách, čímž zkracuje dobu čekání u regálu až o 80 %. Výsledkem je výrazné zvýšení rychlosti překládky.

Systém je volitelně k dispozici pro modely FM-X 14, FM-X 17, FM-X 20 a FM-X 25 od výšky zdvihu 3 000 mm a je součástí standardní výbavy u stožárů od výšky 3 700 mm.

Systém Active Load Stabilisation je vhodný pouze pro pevné stožáry.

 

OptiSpeed 3.4 (ALS – Active Load Stabilisation pro vozíky VNA)

Celosvětově jedinečná funkce: aktivní stabilizace břemene v úzkých uličkách

Úspora času během zaskladňování a vyskladňování: těžké náklady způsobují rozkývání zvedacího zařízení MX-X. To způsobuje nezbytné prodlevy při čekání na konec kývání. Volitelná funkce ASL potlačuje kývání zvedacího zařízení a zkracuje tak dobu čekání. Systém zvyšuje nejen komfort, ale umožňuje také až o 5 % vyšší výkon překládky. Systém umožňuje rychlou a bezpečnou přepravu, která je optimálně přizpůsobena výšce zdvihu a nákladu.

 

Dynamic Load Control

Oceníte optimální výkon

Bezpečná a přesná manipulace s nákladem na základě výšky zdvihu

Systém Dynamic Load Control byl vyvinut pro usnadnění práce obsluhy paletových vozíků STILL EXV a FXV s vysokým zdvihem. Chytrý asistenční systém je schopen odhadnout nosnost a hmotnost s vysokou mírou přesnosti. Je k dispozici v různých úrovních. Na displeji řídicí jednotky maximální úrovně DLC 3 se zobrazuje naměřená hmotnost břemene, maximální možná výška zdvihu s touto hmotností a aktuální výškou zdvihu. Druhý údaj je měřen pomocí ultrazvukového senzoru. Po dosažení maximální výšky zdvihu vydá zařízení výstražný signál. Proces zdvihání se automaticky přeruší před překročením maximální výšky zdvihu.

Správný odhad nosnosti:
v první úrovni vysunutí DLC 1 ukazuje barevný displej a řídicí jednotka odhadovanou hmotnost nákladu a ukazuje obsluze, zda nebyla překročena jmenovitá nosnost. Uživatelé proto získají informaci o odhadované hmotnosti nákladu a s využitím nosnosti mohou stanovit maximální přípustnou výšku zdvihu na základě zdvihaného nákladu.

Správný odhad hmotnosti:
druhá úroveň vysunutí DLC 2 přebírá tento krok z rukou obsluhy, protože na displeji zobrazuje informaci o maximální výšce zdvihu a odhadované hmotnosti nákladu. Na stožáru je navíc viditelný barevný pruh nosnosti, takže je vidět aktuální výška zdvihu.

Zobrazování výšky zdvihu a maximální možné výšky zdvihu na základě naměřené hmotnosti nákladu a zastavení zdvihu v případě dosažení maximální výšky zdvihu:
v nejvyšší úrovni vysunutí DLC 3 vidí pracovník obsluhy na displeji odhadovanou hmotnost nákladu, příslušnou maximální možnou výšku zdvihu a aktuální výšku zdvihu. Výška zdvihu se měří pomocí ultrazvukového senzoru, což znamená, že vysokozdvižný vozík vždy zná svou aktuální výšku zdvihu. Uživateli se také zobrazí výstraha, pokud je dosaženo maximální zbytkové nosnosti. Dojde-li k překročení přípustné výšky zdvihu, vysokozdvižný vozík automaticky ukončí proces zdvihání. To velmi usnadňuje zaskladňování a vyskladňování a značně se tím zvyšuje efektivita a bezpečnost.

 

Easy Target Plus

Strefte se do černého stisknutím tlačítka

Díky Easy Target Plus lze zboží rychle a přesně umisťovat do požadované úrovně regálů – snadno stisknutím tlačítka bez ručního opravování výšky.

Výhody pro vás:

  • Vysoká úroveň bezpečnosti řidiče a zboží
  • Vedená činnost prostřednictvím asistenta na displeji – jednoduché používání i pro nezkušené řidiče
  • Rychlý výběr požadované úrovně regálu
  • Individuální přizpůsobení podle všech podmínek ve skladu
  • Až pro osm programovatelných oblastí skladu a programovatelných úrovní regálu 20
  • Vysokozdvižný vozík je schopen nezávisle určit, zda chce pracovník obsluhy zaskladnit nebo vyskladnit náklad od hmotnosti 150 kg a přizpůsobit podle toho zdvih palety (standardně je přednastaveno 150 mm)
  • Integrovaná kontrola horizontálního umístění vidlic v předvolbě výšky zdvihu
  •  Doplňkového asistenta lze nainstalovat pro vizuální indikaci pořadí činností na displeji

Další funkce Load Assist

Zde najdete kompletní přehled všech asistenčních systémů a funkcí od STILL v oblasti Load Assist.

 
OptiSpeed pro vidlicový vozík

Bezpečnost procesů v každé výšce zdvihu

Asistenční systém OptiSpeed potlačuje vibrace stožáru na minimum při středních výškách zdvihu a umožňuje rychlou manipulaci se zbožím.

OptiSpeed nelze kombinovat s asistenčním systémem „Active Load Stabilisation“.

 
Ochrana proti opotřebení vidlice

Při spouštění se vidlice nedotýkají podlahy, čímž se předchází opotřebení vidlic i podlahy. Je tak rovněž zajištěno bezpečné zasouvání a vysouvání do a z palety.

 
Zobrazování výšky zdvihu

Standardně integrovaný LED senzor výšky zdvihu zajišťuje nejvyšší míru přesnosti od prvního milimetru. Systém funguje s opakovanou přesností pod +/- 5 mm. Řidič na displeji stále vidí výšku zdvihu. Vždy tak zná výšku špičky vidlic a je schopen s jistotou zajistit, aby se při zvedání palety nedotkly regálu.

 
Kamerové systémy

Neustálý přehled o všem: FM-X lze volitelně vybavit kamerovým systémem, který značně usnadňuje provoz a zlepšuje viditelnost.

 
Systém tlumení dosahu stožáru
 
Vycentrování vidlice a náklonu stožáru

Nenechejte nic sklouznout ani ve velkých výškách: paleta je po stisknutí tlačítka přesunuta na pozici 90°. Díky tomu je vytahování a zatahování vidlic z palety snadné i v nejvyšších úrovních regálů.

 
Panoramatická skleněná střecha

Optimální viditelnost: ochranná střecha s vyztuženým skleněným panelem je dostupná jako volitelná možnost pro lepší viditelnost během zaskladňování a vyskladňování.

 
Zvedací plošina

Ideální pro vertikální vychystávání objednávek ve výšce až 2,80 m. Plošinu lze zdvihnout až do výšky 1 200 mm, díky čemuž lze skladovací prostor zdvojnásobit druhou úrovní regálů. STILL Easy Drive a STILL Easy Move umožňuje také jízdu a řízení se zdviženou plošinou pro vysoký výkon překládky.

 
Zámek spouštění

Tato funkce zabraňuje spuštění vidlic během jízdy. Předchází se tak chybným činnostem během jízdy a zboží je díky tomu chráněno.

 
Zastavení vozíku

Mírné zdvižení špičky vidlic pro zajištění vozíků a tím i přepravovaného zboží během jízdy.

 
Zobrazení náklonu stožáru

Řidič vidí na displeji úhel náklonu stožáru. Proto vždy má nejvyšší míru kontroly nad naloženým zbožím. Funkce je skutečným pomocníkem při zaskladňování a vyskladňování, protože pracovník obsluhy může přesně kontrolovat, zda je paleta na vidlicích správně umístěna.

 
Laser pro určování pozice

Větší bezpečnost, větší komfort: volitelné laserové světlo pro určování pozice promítá zelenou linii ve výšce vidlice na nakládací prostor – funguje tedy jako optické prodloužení vidlice. To usnadňuje orientaci při zaskladňování a vyskladňování zboží a zvyšuje se tím kapacita překládky a úroveň bezpečnosti.

Laser pro určování pozice lze snadno zapnout a vypnout stisknutím tlačítka a laser není nebezpečný pro lidské oko.

 
Měření nákladu

Systém detekuje náklad od 5% jmenovitého zatížení vysokozdvižného vozíku a zobrazuje informaci pracovníkovi obsluhy na displeji.

 
Automatická vertikální poloha stožáru

Větší výkon překládky při stohování na vysoké regály: tato funkce pomáhá snadno umisťovat palety ve vyšších úrovních regálů. Po stisknutí tlačítka pro aktivování hydraulického systému stožár automaticky zůstává ve vertikální poloze.

 
Zobrazování nosnosti

Stabilita vždy a všude: volitelné zobrazování nosnosti neustále ukazuje uživateli aktuální výšku zdvihu a související zbytkovou nosnost.

Nosnost a výška zdvihu se zobrazuje na barevných značkách připojených přímo ke stožáru.

 
Omezení zdvihu

Přesně do této vzdálenosti: maximální výšku vytažení stožáru lze nastavit podle výšky haly, která je nižší než výška stožáru. Stisknutím tlačítka můžete také nastavit střední omezení zdvihu s předdefinovanou maximální výškou zdvihu.

 
Soft Landing

100% jemnost: tento asistenční systém zajišťuje jemný dojezd vidlic a zboží snížením rychlosti krátce před položením zboží na podlahu.

 
Předvolba výšky zdvihu

Ať již zaskladňujete nebo vyskladňujete zboží, případně zdviháte nebo spouštíte stožár: požadovanou výšku zdvihu snadno nastavíte předem pomocí tlačítka pro výběr, které je zabudováno do multifunkčního ovládacího panelu. Naprogramovat lze až 20 úrovní regálu. Po dosažení stanovené výšky je proces zdvihu automaticky ukončen. Ukazatel výšky zdvihu na LCD displeji navíc řidiči ukazuje, kdy bylo dosaženo požadované výšky zdvihu.

Výhody: bezpečnější a efektivnější práce, opatrná manipulace s nákladem, vyšší komfort obsluhy.

Kontaktujte nás

V případě zájmu o další informace nás kontaktujte.

+420 602 489 383

Požadavek na: Load Assist

Vyplňte níže uvedený formulář Co nejdříve vás oslovíme.

Oslovení*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.