Regálové systémy Mobilní regály

Systém pro maximální využití prostoru

 • Maximální využití dostupných skladových prostor - úspora místa až 80% ve srovnání s běžnými regály.
 • Pracovní uličky jsou přizpůsobeny konkrétnímu vozíku a procesu - v případě potřeby může být naplánován větší počet pracovních uliček nebo může být otevřeno několik úzkých uliček pro vychystávání objednávek
 • Systém může být instalován v několika fázích pro postupné zvyšování skladové kapacity
 • Přístup ke všem skladovým prostorám v otevřené pracovní uličce
 • Krátké vzdálenosti

 

Chcete skladovat své zboží tak, abyste ušetřili co nejvíc prostoru? Seznamte se s mobilními regály od společnosti STILL. Tento regálový systém vyžaduje pouze prostor pro jednu pracovní uličku pro ukládání a odebírání; zbytek skladu může být kompletně využit pro skladování. Výhody mobilních regálů: uličky v tomto systému jsou instalovány na podvozcích, které jsou poháněny elektromotory. Mobilní regál STILL umožňuje úsporu místa při skladování, kdy každé skladovací místo je přímo přístupné přesunutím regálu. Protože existuje pouze jedna pracovní ulička, je možné optimálně využít dostupné skladovací prostory. To je například výhodné pro chladírny a mrazírny. Ve srovnání s ostatními regálovými systémy lze na dané podlahové ploše uložit mnohem více zboží. Šířku pracovní uličky lze u mobilního regálu STILL přizpůsobit průmyslovým vozíkům. Vozíky jsou řízeny ovládacími prvky na regálové konstrukci, dálkovým ovládáním nebo automaticky přes rozhraní, které je připojeno k hlavnímu systému řízení skladu. Pro ochranu osob jsou instalovány světelné závory.

Kontaktujte nás

V případě zájmu o další informace nás kontaktujte.

+420 602 489 383

Požadavek na: Mobilní regály

Vyplňte níže uvedený formulář Co nejdříve vás oslovíme.

Oslovení*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Mobilní regály - konstrukce

Mobilní regály se skládají z vlastního regálu, podvozků, pojezdových a vodicích kolejnic a ovládacího a bezpečnostního zařízení. Pro ochranu osob jsou instalovány světelné závory. Regál je obvykle paletový nebo konzolový regál. Na regálech proto mohou být uloženy dlouhé materiály nebo různé zboží na paletách. Délku mobilních regálů a počet a výšku pater lze individuálně přizpůsobeny vašim požadavkům. Pak se zvolí vhodný podvozek, který vyhovuje požadovanému zatížení. Podvozky se pohybují po kolejnicích.


Mobilní regály - součásti

Kolejnice

Mobilní regálový systém vyžaduje kolejnice v podlaze, po kterých se mobilní regály mohou pohybovat. Jsou zde vodící kolejnice s drážkami a hladké kolejnice, tzv. pojezdové kolejnice. Horní plocha těchto pojezdových a vodicích kolejnic je na úrovni podlahy. Vzhledem k tomu, že podlaha v nově stavěných budovách není ještě provedena, je často možné instalovat vyšší jeřábové kolejnice. Vysoké jeřábové kolejnice lze instalovat do horní vrstvy podlahy. Tato vrstva jeřábové kolejnice pevně ukotví do podlahy. Ve stávajících skladech mohou být instalovány ploché kolejnice do řezané drážky nebo přímo na stávající podlahu. Přímá instalace na stávající podlahu vyžaduje provedení nové vrchní podlahové vrstvy.

Podvozky

Podvozek je hlavní součástí mobilních regálových systémů. Na podvozku jsou upevněny regály. Podvozky jsou vybaveny motory. Tyto motory pak pohánějí podvozky po kolejnicích na podlaze. K dispozici jsou dvoukolové nebo čtyřkolové podvozky vybavené buď hladkými nebo vodícími koly. Konstrukce podvozků závisí na plánovaném zatížení.

Ochrana čelní strany

Čelní strana mobilního regálu je opatřena světelnými závorami. Světelné závory se používají pro kontrolu vstupu/přístupu za provozu. Pokud jsou světelné závory z celní strany narušeny chodcem nebo vozíkem při pohybu mobilního regálu, systém se automaticky zastaví. Celý systém je navíc vybaven tlačítky nouzového zastavení.


Mobilní regály - důležité parametry plánování

Na obrázku je zachycen vztah mezi patry regálu, výškami zdvihu, požadovanými vozíky a pracovními šířkami uliček. Vozíky a mobilní regály jsou synchronizovány a plánovány podle vašich požadavků.


Mobilní regály - příslušenství

 • Ovládání osvětlení: ovládání mobilního regálu lze rozšířit o další ovládací prvky, například pro zapnutí osvětlení v otevřené uličce.
 • Cirkulace vzduchu v noci: pracovní uličky jsou rovnoměrně rozmístěny mezi všemi podvozky. Vzhledem k tomu, že vzduch může v této poloze lépe cirkulovat, používá se tato funkce často v mrazicích skladech, kde umožňuje optimální chlazení zboží.
 • Pozice pro vychystání objednávek: pracovní ulička je umístěna mezi několika podvozky. V tomto případě musí být určeno, zda mají být uličky stejně široké pro všechny vozíky nebo pouze pro určité typy vozíků. Jsou vytvořeny úzké uličky, ve kterých mohou pracovníci vychystávat objednávky z nižších pater systému. Se systémem pak může pracovat několik zaměstnanců zároveň.
 • Řízení: ovládací prvky slouží k otevření pracovní uličky pohybem jednotlivých podvozků.
 • Dálkové ovládání: volitelný dálkový ovladač umožňuje zkrátit vzdálenosti a čas otevřením pracovní uličky přímo z manipulačního vozíku.
 • Hlavní rozvaděč: hlavní rozvaděč je zpravidla instalován v blízkosti regálového systému. Spínací skříňka obsahuje hlavní řídicí prvky systému. Různé kontrolky poskytují informace o stavu regálu a signalizují možná chybová hlášení.
 • Dodatečný ovládací panel: aby se zkrátily vzdálenosti pohybu ve skladu, lze namontovat další ovládací panel na regál. Jedná se o dodatečnou řídicí jednotku, která nabízí všechny funkce, které jinak zajišťuje pouze hlavní skříňka. Používá se také v chladírnách nebo mrazírnách, kde je hlavní skříňka umístěna v odděleném prostoru mimo chladicí prostory. Pomocí dodatečného ovládacího panelu lze ovládat všechny funkce z chladicích prostor.
 • Detekce vozíků: s volitelnou funkcí „detekce vozíků“ systém rozpozná, zda vozík přijíždí do pracovní uličky nebo ji opouští, pomocí dodatečných světelných závor, které jsou umístěny ve výšce nosníku vozíku. Pokud vozík opustí pracovní prostor, systém se automaticky přepne do stavu „volno“ a není třeba stisknout žádné další tlačítko. Systém se může okamžitě pohybovat.
 • Kryty podvozků: podvozky jsou vybaveny kryty (dřevotřísková deska/rošty), které chrání přístupná nebezpečná místa a zabraňují nehodám. Kromě dřevotřískových desek mohou být použity vkládací rámy, které zvyšují nosnost dřevotřískových desek na nejnižší úrovni podvozku.
 • Ochranné sítě v krajních pozicích/bezpečnostní zábrany: ochranné sítě na zadní stěně regálu  se používají k ochraně osob. Tyto díly jsou připevněny k zadní straně regálu nebo k podlaze. Ochranné sítě chrání zaměstnance před zraněním paletami, které by mohly vypadnout z regálu. Bezpečnostní zábrany zajišťují, aby byl systém přístupný pouze ze strany chráněné světelnými závorami.


Nákup mobilních regálů

Plánovaný efektivní sklad zaručuje vysokou ekonomickou výhodnost. Využívejte možnosti odborných konzultací s našimi kvalifikovanými pracovníky společnosti STILL již od začátku plánování skladu. Než učiníte rozhodnutí o nákupu, pomůžeme vám ve všech jednotlivých aspektech, tj. od kontroly návrhu vašeho skladu až po diskusi o plánovaných pracovních postupech. Existuje mnoho důvodů, proč byste se měli při nákupu mobilního regálu rozhodnout pro výrobky STILL:

 • mnoho let zkušeností: jsme nablízku svým zákazníkům už více než 100 let.
 • partnerství, na které se můžete spolehnout.
 • špičková holistická koncepce - od poradenství po servis.
 • vždy jsme vám nablízku: pouze v Německu máme 14 poboček, 37 půjčoven a 800 servisních techniků.
 • vyškolený montážní tým zaručuje správnou montáž vašich regálů typu shuttle