Regálové systémy Mobilní regály

Systém pro maximální využití prostoru

  • Maximální využití dostupných skladových prostor - úspora místa až 80% ve srovnání s běžnými regály.
  • Pracovní uličky jsou přizpůsobeny konkrétnímu vozíku a procesu - v případě potřeby může být naplánován větší počet pracovních uliček nebo může být otevřeno několik úzkých uliček pro vychystávání objednávek
  • Systém může být instalován v několika fázích pro postupné zvyšování skladové kapacity
  • Přístup ke všem skladovým prostorám v otevřené pracovní uličce
  • Krátké vzdálenosti

 

 

Chcete skladovat své zboží tak, abyste ušetřili co nejvíc prostoru? Seznamte se s mobilními regály od společnosti STILL. Tento regálový systém vyžaduje pouze prostor pro jednu pracovní uličku pro ukládání a odebírání; zbytek skladu může být kompletně využit pro skladování. Výhody mobilních regálů: uličky v tomto systému jsou instalovány na podvozcích, které jsou poháněny elektromotory. Mobilní regál STILL umožňuje úsporu místa při skladování, kdy každé skladovací místo je přímo přístupné přesunutím regálu. Protože existuje pouze jedna pracovní ulička, je možné optimálně využít dostupné skladovací prostory. To je například výhodné pro chladírny a mrazírny. Ve srovnání s ostatními regálovými systémy lze na dané podlahové ploše uložit mnohem více zboží. Šířku pracovní uličky lze u mobilního regálu STILL přizpůsobit průmyslovým vozíkům. Vozíky jsou řízeny ovládacími prvky na regálové konstrukci, dálkovým ovládáním nebo automaticky přes rozhraní, které je připojeno k hlavnímu systému řízení skladu. Pro ochranu osob jsou instalovány světelné závory.

Kontakt

Pro další informace kontaktujte naše konzultanty.

+420 274 001 411

Požadavek na: Mobilní regály

Vyplňte níže uvedený formulář Co nejdříve vás oslovíme.

Oslovení*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Mobilní regály - konstrukce

Mobilní regály se skládají z vlastního regálu, podvozků, pojezdových a vodicích kolejnic a ovládacího a bezpečnostního zařízení. Pro ochranu osob jsou instalovány světelné závory. Regál je obvykle paletový nebo konzolový regál. Na regálech proto mohou být uloženy dlouhé materiály nebo různé zboží na paletách. Délku mobilních regálů a počet a výšku pater lze individuálně přizpůsobeny vašim požadavkům. Pak se zvolí vhodný podvozek, který vyhovuje požadovanému zatížení. Podvozky se pohybují po kolejnicích.


Mobilní regály - součásti

Kolejnice

Mobilní regálový systém vyžaduje kolejnice v podlaze, po kterých se mobilní regály mohou pohybovat. Jsou zde vodící kolejnice s drážkami a hladké kolejnice, tzv. pojezdové kolejnice. Horní plocha těchto pojezdových a vodicích kolejnic je na úrovni podlahy. Vzhledem k tomu, že podlaha v nově stavěných budovách není ještě provedena, je často možné instalovat vyšší jeřábové kolejnice. Vysoké jeřábové kolejnice lze instalovat do horní vrstvy podlahy. Tato vrstva jeřábové kolejnice pevně ukotví do podlahy. Ve stávajících skladech mohou být instalovány ploché kolejnice do řezané drážky nebo přímo na stávající podlahu. Přímá instalace na stávající podlahu vyžaduje provedení nové vrchní podlahové vrstvy.

Podvozky

Podvozek je hlavní součástí mobilních regálových systémů. Na podvozku jsou upevněny regály. Podvozky jsou vybaveny motory. Tyto motory pak pohánějí podvozky po kolejnicích na podlaze. K dispozici jsou dvoukolové nebo čtyřkolové podvozky vybavené buď hladkými nebo vodícími koly. Konstrukce podvozků závisí na plánovaném zatížení.

Ochrana čelní strany

Čelní strana mobilního regálu je opatřena světelnými závorami. Světelné závory se používají pro kontrolu vstupu/přístupu za provozu. Pokud jsou světelné závory z celní strany narušeny chodcem nebo vozíkem při pohybu mobilního regálu, systém se automaticky zastaví. Celý systém je navíc vybaven tlačítky nouzového zastavení.


Mobilní regály - důležité parametry plánování

Na obrázku je zachycen vztah mezi patry regálu, výškami zdvihu, požadovanými vozíky a pracovními šířkami uliček. Vozíky a mobilní regály jsou synchronizovány a plánovány podle vašich požadavků.