Regálové systémy Vjezdové a průjezdné regály

Ukládáním do větší hloubky ušetříte místo

  • Kompaktní skladování s maximálním využitím prostoru
  • Bezpečné ukládání zboží, které je citlivé na tlak
  • Ideální pro skladování velkého množství stejných produktů
  • Vynikající přehled o velkých skladových zásobách

Chtěli byste ve vašem skladu skladovat především velké množství identických výrobků kompaktním způsobem? Pak byste se měli seznámit s úspornými vjezdovými a průjezdnými regály STILL. Díky své flexibilní konstrukci nabízí tento typ regálů mimořádně efektivní využití prostor ve skladu. Pokud jsou regály konstruovány jako vjezdové regály, materiál se ukládá a odebírá na jedné straně regálu.

Tento skladový systém je ideální pro skladování několika palet zboží za sebou. Regál je navržen tak, aby umožňoval pohyb průmyslových vozíků do regálových kanálů pro ukládání nebo odebírání palet. Tento typ skladování je ideální pro zboží citlivé na tlak nebo pro sklady, kde se skladuje sezónní zboží, protože tyto výrobky obvykle zůstávají v kanálech po dlouhou dobu. Obvykle platí, že se provoz ve vjezdových regálech řídí principem LIFO (poslední dovnitř, první ven). Průjezdné regály je také možné provozovat podle principu FIFO (první dovnitř, první ven).

Kontaktujte nás

V případě zájmu o další informace nás kontaktujte.

+420 602 489 383

Požadavek na: Vjezdové a průjezdné regály

Vyplňte níže uvedený formulář Co nejdříve vás oslovíme.

Oslovení*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Vjezdové a průjezdné regály - konstrukce

Vjezdové a průjezdné regály umožňují skladovému vozíku vjet do regálu za účelem uložení nebo odebrání palet. Palety jsou umístěny za sebou a mohou být stohovány na několika patrech. Palety v tomto typu regálového systému jsou v kanálech skladovány obvykle po delší dobu. Pro bezpečnou jízdu vozíku v regálu jsou na podlaze namontovány vodicí lišty.

Konstrukce nosných lišt je zase důležitá pro správnou funkci regálového systému, protože palety jsou uloženy na nich. Je důležité, aby vzdálenost mezi lištovými podpěrami byla dostatečně velká, aby se průmyslové vozíky mohly pohybovat v regálu a palety byly bezpečně umístěny na lištovou podpěru. Ve standardním provedení jsou lištové podpěry přišroubovány ke konzolám s háčky, které připojují nosné lišty k rámům.


Vjezdové a průjezdné regály - konstrukce

Regálové podpěry

Regálové podpěry jsou vyrobeny ze speciálních ocelových profilů a tvoří pevné části osvědčených vjezdových a průjezdních regálů STILL. Dvě podpěry jsou přišroubovány k rovným profilům, se kterými tvoří sloupek. Pro lepší stabilitu jsou regálové podpěry pevně ukotveny k podlaze. Distanční kusy pak spojují jednotlivé sloupky.

Vodorovné příčné nosníky a podélné nosníky

Sloupky vjezdových a průjezdních regálů jsou podélně spojeny podélnými nosníky, které zvyšují stabilitu regálu.

Svislé příčné nosníky

Svislé příčné nosníky poskytují systému potřebnou stabilitu.

Nosná lišta

Palety jsou uloženy na nosných lištách, které jsou připevněny ke sloupkům pomocí konzol. Výšku každého patra lze individuálně nastavit po 50 mm. Široké nosné plochy a zužující se boční stěny zajišťují bezpečné umístění palet.

Ochranné kryty proti kolizi

Pro zvýšení průmyslové bezpečnosti chrání sloupky dobře viditelné ochranné kryty proti kolizi. V případě poškození lze ochranné kryty proti kolizi snadno vyměnit.


Vjezdové a průjezdné regály - hlavní příslušenství

Podlahové lišty

Podlahové lišty chrání rámy při pohybu vozíků v kanálu. Podlahovou lištu lze v krátkých uličkách na přání vynechat nebo může být lištou chráněn pouze první sloupek. Doporučujeme použít lištu v celém kanálu.

Pomocný najížděcí prvek pro nosnou lištu

Tento pomocný prvek chrání paletu a nosnou lištu, když vozík vjede do kanálu. Kromě toho umožňuje správný vstup do uličky se zvednutou paletou. Pro řidiče vozíku není vždy snadné zjistit, zda je spodní hrana palety již nad nosnou plochou lišty.


Vjezdové a průjezdné regály - důležité parametry plánování

Na obrázku je znázorněn postup ukládání a odebírání zboží u vjezdových regálů, které se obsluhují z jedné strany. Zboží se ukládá zdola nahoru a pak zezadu dopředu. Odebírání se provádí v opačném pořadí. Při ukládání a odebírání se používá princip LiFo (poslední dovnitř, první ven).

Pro vjezdové regály obsluhované z obou stran platí stejný postup ukládání a odebírání, jako pro vjezdové regály obsluhované z jedné strany. Jediný rozdíl: skládají se ze dvou vjezdových regálů, přičemž jejich zadní strany směřují k sobě.

V průjezdních regálech se zboží ukládá na jedné straně a odebírá se z druhé strany regálu. Průjezdné regály se proto řídí principem FiFo (první dovnitř, první ven).

 

Beschickung
Beschickung

Vzdálenosti

Při projektování regálu musí být dodrženy požadavky FEM s ohledem na povinné vzdálenosti mezi rámy regálu a paletami, respektive vozíkem.


Nákup vjezdových a průjezdných regálů

Plánovaný efektivní sklad zaručuje vysokou ekonomickou výhodnost. Využívejte možnosti odborných konzultací s našimi kvalifikovanými pracovníky společnosti STILL již od začátku plánování skladu. Než učiníte rozhodnutí o nákupu, pomůžeme vám ve všech jednotlivých aspektech, tj. od kontroly návrhu vašeho skladu až po diskusi o plánovaných pracovních postupech. Existuje mnoho důvodů, proč byste se měli při nákupu vjezdového a průjezdného regálu rozhodnout pro výrobky STILL:

  • mnoho let zkušeností: jsme nablízku svým zákazníkům už více než 100 let.
  • partnerství, na které se můžete spolehnout.
  • špičková holistická koncepce - od poradenství po servis.
  • vždy jsme vám nablízku: pouze v Německu máme 14 poboček, 37 půjčoven a 800 servisních techniků.
  • vyškolený montážní tým zaručuje správnou montáž vašich vjezdových a průjezdních regálů.