S námi můžete jezdit bezpečně

Safety Assist

Existuje mnoho příčin chyb v procesech – nedostatečná koncentrace, nesprávné posouzení situace, vlivy prostředí, kvůli nimž není řidič schopen reagovat správně nebo dostatečně rychle. Naše chytré asistenční systémy nejenže neustále monitorují prostředí a poskytují tak navádění pro řidiče, ale v určitých situacích mohou také aktivně zasáhnout. Rozpoznávají potenciálně kritické jízdní situace a mohou nezávisle zrychlovat a zpomalovat vozík. Vedle zvýšené bezpečnosti skladu a obsluhy zajišťují také nejvyšší výkon s maximální energetickou účinností díky inteligentním jízdním programům.


Asistenční systémy a funkce od STILL

 

 

Výstražné světlo STILL

Ideální doplněk ke STILL SafetyLight

Výstražné světlo STILL promítá dva luminiscenční pruhy vlevo a vpravo od vysokozdvižného vozíku. Toto volitelné vybavení slouží jako vizuální varování pro chodce a ostatní řidiče v blízkosti díky promítání luminiscenčních pruhů na podlahu haly po stranách vysokozdvižného vozíku. Výstražné světlo STILL proto skvěle doplňuje STILL SafetyLight, které promítá modrý kužel světla před vozík ve směru jízdy.

Díky bezpečnostnímu osvětlení, které se pohybuje s vysokozdvižným vozíkem, můžete předejít zranění osob a kolizím ve vytížených pracovních oblastech.

 

STILL Kontrola před změnou

Bezpečnost na prvním místě: digitálně vedená kontrola před změnou

Prostřednictvím funkce Pre-Shift Check v palubním počítači STILL Easy Control STILL dosahuje novou úroveň bezpečnosti pro řidiče a vysokozdvižný vozík: před začátkem každé změny anebo v uživatelem stanovených intervalech musí řidič potvrdit funkčnost pomocí palubního počítače před uvedením vozidla do provozu se všemi jeho funkcemi.

Zákazník si může zvolit kritéria bezpečnostní kontroly. Kromě standardního dotazu je možné na displej palubního počítače uložit několik jednotlivých dotazů. A pokud je odpověď negativní Zákazník má všechny možnosti.

Například může v systému definovat, že výkon vozidla je automaticky omezený, pokud dotaz ukáže negativní výsledek testu.

Pro větší bezpečnost

 • Kontrola před změnou
  se STILL Easy Control v palubním počítači
 • Jednoduchá kontrola před změnou
  Potvrzení řidičem, zda je vozidlo připravené na provoz/li>
 • Pokročilá kontrola před změnou
  Specifické otázky zákazníků poskytují ještě větší bezpečnost
 • Omezení vozidla
  Omezený výkon nastavitelný v případě negativních výsledků
 • Je vozidlo připravené na provoz?
  Jsou provozní tekutiny (např. olej, voda, palivo) viditelně unikající?
  Jsou zničená kola? Jsou používaná nad přípustné hranice?
  Je výkonový štítek přítomný, nepoškozený, čitelný?
  Funguje provozní brzda správně?
STILL Kontrola před změnou
 

STILL SafetyLight 4plus

Vizuální výstražný systém pro snížení počtu nehod

Modré výstražné světlo STILL SafetyLight 4plus podstatně zvyšuje bezpečnost práce v oblastech, které jsou nepřehledné nebo plné zatáček. Modré světelné body se promítají asi 5 m před a za vozíkem a varují osoby o blížícím se vozíku, čímž se předchází hrozícím kolizím.

Výhody pro vás:

 • vyšší bezpečnost chodců a dalších účastníků interního provozu
 • Vyšší bezpečnost při práci s několika vysokozdvižnými vozíky, která vyžaduje rychlé reakce, zvláště v nepřehledných oblastech
 • Kolemjdoucí si rychleji všimnou vysokozdvižného vozíku a mají více času reagovat díky čtyřem světelným bodům
 • Nejnižší možný vliv na dobu provozu vozíku díky nízké spotřebě energie LED světla (5 W a 12 V)
 • Bezúdržbový provoz a dlouhá životnost 20 000 hodin
 • Minimální rozptyl a tudíž dokonalá viditelnost i na podlahách ve světlých barvách
 

STILL iGo pilot safety

Šest na jeden zátah

Optimalizované brzdné dráhy: na konci uličky vysokozdvižný vozík pozvolna zpomalí ve vztahu k rychlosti a výšce zdvihu, což zvyšuje kapacitu překládky.

Automatické přizpůsobení rychlosti: v definovaných zónách lze automaticky nastavovat rychlost podle podmínek.

Omezení výšky: nastavitelné omezení výšky umožňuje optimální využití prostoru pod střechou pro různé výšky hal.

Ochrana před kolizí: lze definovat známé překážky. Řidič si nemusí pamatovat všechny podrobnosti systému a může se soustředit na svou práci.

Asistent vyjetí z uličky: řízení se může zablokovat na stanovené rozpětí, např. při výjezdu z uličky, aby se zabránilo kolizím.

Výběr pozice: výběr umožňuje cílený pohyb do definovaných, často používaných pozic, jako jsou například předávací stanice.


Další funkce Safety Assist

Zde najdete kompletní přehled všech asistenčních systémů a funkcí od STILL v oblasti Safety Assist.

 
Zvukový signál

Zvukový signál během couvání zvyšuje bezpečnost ve skladu. Kolegové si díky němu rychle všimnou vysokozdvižného vozíku, i když jsou k němu otočeni zády.

 
FleetManager

Kdo je oprávněn používat které vozíky a v jaké oblasti? Jaká je kapacita vozíku? Kdy došlo k nárazu? Věci, které lze poměrně snadno řídit, pokud je vozíků jen pár, ale s jejich narůstajícím počtem ve vozovém parku je to stále složitější. Náš chytrý systém FleetManager nabízí řešení. Prostřednictvím tohoto inovativního softwaru budete moci řídit svůj vozový park efektivněji a účinněji než kdy dříve.

FleetManager se skládá z několika modulů:

 • Oprávnění k přístupu
 • Přehled provozních údajů propojený s ovladačem vozíku
 • Detekce nehod s reakcí vozíku (např. pomalá rychlost)
 • Rozpoznání nákladu pomocí tlakového senzoru v hydraulickém systému zdvihu bez indikace hmotnosti na displeji a se dvěma datovými kartami
 • Detekce nárazu ve spojení se systémem FleetManager: vysokozdvižný vozík detekuje potenciální kolizi a přepne se na pomalý pohyb, vydá signál nebo se zcela vypne
 • Možnost konfigurace podle přání zákazníka

Čtečka karty FleetManager je snadno přístupná vlevo vedle sloupku řízení. Přístup k systému FleetManager vyžaduje zvláštní oprávnění.

 
Výstražné světlo

Výstražné světlo zvyšuje bezpečnost ve skladu a upozorňuje ostatní zaměstnance pracující ve skladu na vysokozdvižný vozík pomocí blikajícího žlutého světla.

 
Ochrana nohou

Aby se nohy nedostaly pod pneumatiky - k ručně vedeným vozíkům ze připevnit gumovou lištu pro ochranu nohou. Volitelná ochrana nohou s kontaktním páskem je k dispozici jako speciální funkce, která zajišťuje, aby se vozík v případě kontaktu zastavil.

 
Výstražný signál při couvání

Bezpečnost ve všech směrech: zvukový signál během couvání varuje kolegy, že se blíží vozík. Mohou díky tomu rychle reagovat, i když jsou otočeni zády k vozíku.

 
Denní osvětlení

Vždy bezpečný provoz: LED denní osvětlení zajišťuje, že vysokozdvižný vozík je vždy jasně viditelný i v tmavších oblastech.

 
Zadní opěra

Udržení zboží na místě: zadní opěra stabilizuje přepravované zboží na nosiči vidlic, takže může být bezpečně přepraveno z místa A do místa B.

 
Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu

Jste připoutaní? Pokud ne, kontrola zapnutí bezpečnostního pásu zajistí automatické snížení rychlosti jízdy. Ve vozících s kabinou se systém zapojuje pouze v případě, že jsou otevřené dveře kabiny.

 
Oprávnění k přístupu

V případě potřeby můžete omezit používání vašeho vysokozdvižného vozíku na konkrétní osoby nebo skupiny osob prostřednictvím udělování oprávnění k přístupu. Můžete si zvolit, zda se přístup bude přidělovat pomocí klíčového spínače nebo s využitím systému digitálních kódů s deseti nastavitelnými přístupovými kódy.

 
Zámek posunu a spouštění

Neponechejte nich náhodě: systém integrovaný ve vidlicovém vozíku FM-X v podstatě eliminuje riziko poškození zboží při zdvihání palet. Výhoda zámku posunu a spouštění spočívá v tom, že pokud byly palety zdviženy křivě nebo při spouštění diagonálně leží na ramenech kol, dojde k jejich vychýlení nebo posunutí při stahování vidlice a je proto třeba náklad nejdříve zkontrolovat. Řidič proto musí vždy provést kontrolu toho, zda byl náklad vytažen správně.

 
Zádržné systémy

EasyBelt

Díky systému EasyBelt je bezpečnostní pás již diagonálně napnutý přes sedadlo řidiče. Při nastupování si řidič jen musí sednout za předem napnutý pás. Díky rychlé a pohodlné manipulaci se systémem EasyBelt je zapínání pásu hračkou.

Výhody pro vás:

 • levný doplněk k bezpečnostnímu pásu, který zajišťuje správné a nenáročné zapínání pásu
 • Umožňuje rychlé zapínání a rozepínání bezpečnostního pásu, což má pozitivní vliv na produktivitu
 • Vysoká úroveň pohodlí v pracovním prostoru řidiče pro rychlou a snadnou manipulaci s bezpečnostním pásem – výsledkem je velká míra spokojenosti řidičů vysokozdvižných vozíků
 • Snadné dodatečná instalace – EasyBelt lze snadno dodatečně nainstalovat do vašich vysokozdvižných vozíků s protizávažím

Zádržný systém Sauermann

Tento systém je k dispozici v různých variantách – mechanický nebo elektrický. Zádržný systém je nainstalovaný na boku vysokozdvižného vozíku a může se otevírat buď ručně nebo automaticky. Každá z možností zajišťuje nejvyšší úroveň ochrany obsluhy a umožňuje řidiči rychle a snadno nastupovat a vystupovat z vysokozdvižného vozíku.

 
Osobní bezpečnostní systém

Mobilní integrovaný osobní bezpečnostní systém spolehlivě detekuje osoby v úzkých uličkách a včas zastaví vysokozdvižný vozík, než může dojít k nehodě. Na konci uličky může být použito také automatické brzdění v kombinaci s osobním bezpečnostním systémem.

 
Automatické brzdění