Oborová řešení

Elektroprůmysl

Spolehlivě přinášet inovace

Spektrum produktů od výroby elektrických přístrojů pro domácnost až po nanotechnologii je velmi široké, ale především nesmírně dynamické. Díky neustálému vývoji je obor charakterizován krátkým životním cyklem produktů, vysokou potřebou inovací, výrazným tlakem na náklady a globálně propojenými dodavatelskými řetězci.

Tím více ovšem firmy zabývající se elektronikou potřebují spolehlivá logistická řešení, která zajistí rychlý a cílený pohyb materiálu a ochranu flexibilních dodavatelských řetězců před výpadky. Důležitým tématem je Průmysl 4.0 s cílem vytváření automatizované průmyslové tvorby hodnot prostřednictvím digitálních procesů.

Požadavky oboru elektro

  • Dostupnost: dodavatelský řetězec musí být vysoce spolehlivý
  • Přesnost: bezpečný transport choulostivých součástí
  • Automatizace:vysoký počet kusů produktů stejného druhu
  • Antistatické prostředí: ochrana citlivých součástí