Energetické systémy pro intralogistiku

Pohonné systémy v intralogistice

Jaký energetický systém je správný pro moji intralogistiku?

Energetické systémy pro intralogistiku sestávají z vozidla, nosiče energie a energetické infrastruktury - např. vysokozdvižný vozík + Lithium-Iontová baterie + nabíječ / nabíjecí stanice.

Rozhodnutí o správném energetickém systému je především strategické rozhodnutí. Týká se konkrétního použití, nákladů, ale i potřebných rámcových podmínek, jako i trvalé udržitelnosti a perspektivy klimaticky neutrální práce.

Při rozhodovaní je možné vyjmenovat pět následujících kritérií:

 • Dostupnost vozíků: Kolik energie může energetický systém poskytnout a na jak dlouhou dobu?
  Do jaké míry je provozní dostupnost vozíků omezená, např. časem odstávky z důvodu výměny baterií, procesů nabíjení anebo údržbářských prací?
 • Infrastruktura: Každý energetický systém vyžaduje specifickou infrastrukturu, např. prostor pro nabíjecí stanice, skladování, údržbu a úsilí potřebné k nastavení dodávek energie.
 • Investiční náklady: Náklady na uvedení do provozu, např. na baterie a zřízení potřebné infrastruktury.
 • Provozní náklady: Průběžné náklady, např. na údržbu a opravy, ale také náklady na energii a spotřebu energie.
 • Udržitelnost: Jaký potenciál má ten který energetický systém, jak dlouho se dá používat a do jaké míry se dá úplně vyhnout emisím CO2.

Porovnání pohonných systémů v intralogistice


Dostupnost vozíku

Olověná baterie

 • přibližně 1 vrstva v závislosti od typu vozíku a použití
 • při vyšší spotřebě max. 5 hodin
 • 8 hodin nabíjení představuje přibližně 6 hodin jízdy
 • žádné průběžné dobíjení > výměna baterie (5-15 min)
 • vysoká náročnost údržby
 • klesající výkon během provozu

Lithium-Iontová baterie

 • 1 hodina nabíjení představuje přibližně 3 hodiny jízdy
 • možné průběžné dobíjení
 • bez potřeby údržby
 • konstantní výkon během provozu

Palivový článek

 • 1 naplnění nádrže představuje přibližně 8 hodin používání
 • žádné prostoje/čas nabíjení > plnění trvá jenom 2-3 min.
 • Pravidelná údržba
 • konstantní výkon během provozu

Infrastruktura

Olověná baterie

 • Nabíjecí stanice
 • Nabíječe
 • Vyměnitelné baterie
 • Zařízení na výměnu baterie
 • Zásobníky na vodu
 • Systém odsávání vzduchu
 • Značné prostorové požadavky

Lithium-Iontová baterie

 • Nízké nároky
 • Nabíjecí infrastruktura + jenom 1 baterie + palubní nabíječ
 • Nízké prostorové požadavky

Palivový článek

 • Palivový článek (Výměnný modul baterie)
 • Plnicí stanice
 • Skladování vodíku
 • Dodávka anebo produkce vodíku (elektrolyzér)
 • Možnost využívání prostoru mimo sklad

Investiční náklady

Olověná baterie

 • Nízké pořizovací náklady

Lithium-Iontová baterie

 • vysoké pořizovací náklady, klesající tendence
 • Delší životnost baterie

Palivový článek

 • Vysoké investiční náklady (faktor 4 až 5 ve srovnání s olověnými bateriemi)
 • Možnosti financování

Provozní náklady

Olověná baterie

 • Energetické náklady
 • Náklady na údržbu
 • Náklady na výměnu baterie (čas)
 • Prostorové náklady

Lithium-Iontová baterie

 • 30 % snížení nákladů na energii
 • žádné náklady na údržbu
 • nízké prostorové náklady
 • Inteligentní energetický manažment / možnost řízení nakládky

Palivový článek

 • V současnosti vysoké náklady na vodík2 (10-12€/kg vodíku, od září 2021) > Především náklady na přepravu

Udržitelnost

Olověná baterie

 • Využívaná technologie
 • látky škodlivé pro životní prostředí
 • náročná recyklace s vysokými náklady na energii

Lithium-Iontová baterie

 • Nepřetržitý další rozvoj
 • Očekáva se zvýšení efektivity a snížení pořizovacích nákladů
 • Problematické suroviny > nové složení v procesu vývoje
 • Osvědčené a testované struktury

Palivový článek

 • Nasaditelná technologie, ale zatím žádná zavedená infrastruktura
 • žádné vzácné zeminy
 • skutečně zelená, přes zelený vodík2
 • Stále nejasný politický vývoj

Použití a závěr

Olověné baterie
Olověné baterie jsou užitečné na použití v několika vozíkách s malým počtem pracovních hodin.
Celkově jde o zavedený, spolehlivý a dobře využitelný energetický systém.

Li-Ion
Použití Lithium-Iontových baterií se doporučuje při trvale vysokých a konstantních energetických požadavcích při vícesměnném provozu.
Při vhodném profilu použití je tento energetický systém nejvhodnějším pro životnost Lithium-Iontové baterie (10 let).

Palivový článek
Tento energetický systém je ideální pro nepřetržité, intenzivní používání ve vícesměnném provozu s více než 1 000 provozními hodinami ročně.
Palivový článek jako nejčistší energetický systém pro pohon průmyslových vozíků je zatím málo zavedený, ale považuje se za systém budoucnosti pro ekologickou intralogistiku.