Intralogistické poradenství

Přímo k věci

Řešení pro vaše úkoly zaměřená na cíl

Společnost STILL má za sebou téměř 100 let zkušeností v oblasti skladové techniky, intralogistiky a výroby vysokozdvižných vozíků. Na poli intralogistiky jsme odborníci, autority a průkopníci a aktivně formujeme - od cílově orientovaného poradenství až po realizaci.
Konkrétně to znamená, že navrhujeme pouze taková řešení, o nichž jsme si jisti, že je budeme schopni realizovat a které budou stále fungovat i v budoucnu. Abychom to zajistili, navštěvujeme naše zákazníky přímo ve skladových a výrobních prostorách, hovoříme se zaměstnanci a pečlivě zkoumáme všechny příslušné procesy.
Vytvoříme si ucelenou představu o vašich individuálních úkolech a následně pro vás vypracujeme řešení na míru, abyste mohli dosáhnout maximální efektivity nákladů. Pracujeme s plnou rozhodností, klademe velký důraz na férové a transparentní jednání a jasně a přímo vás informujeme o tom, co přesně naši poradci dělají. Vytváříme tak pevný základ pro důvěryhodnou spolupráci k Vaší maximální spokojenosti.


Faktory úspěchu

Stručný přehled nejdůležitějších skutečností

Transparentnost
Kompletní přehled: naši zákazníci přesně chápou, co poradce dělá a jaký přístup se používá k dosažení společně stanoveného cíle.

Orientace řešení
Spolehlivá realizace: stále hledáme ta nejlepší řešení, aby byla moderní a proveditelná.

Kvalifikace
Desítky let zkušeností: naši poradci jsou odborníky ve svém oboru a jsou schopni realizovat projekty podle nejvyšších standardů a využívat zkušenosti z projektů zákazníků STILL.

Individualita
Bezkonkurenční výsledky: naši poradci mají jedinečnou perspektivu, která jim umožňuje navrhovat originální a efektivní řešení.

Náš závazek

Jasnost: hovoříme srozumitelným jazykem a jednáme transparentně

Přesnost:
vypracováváme řešení na míru a vždy orientované na budoucnost

Praktické využití:
chytrá slova proměníme v chytrá řešení

Zkušenosti:
optimalizujeme intralogistiku - a to již více než 100 let

Spolehlivost:
plníme své slovo a sliby našim zákazníkům

Získání informací přímo k věci

Naši poradci vám rádi zodpoví všechny vaše dotazy. Kontaktujte nás prosím a my rádi zodpovíme vaše dotazy.

Kontakt

+420 602 489 383

Požadavek na: Intralogistické poradenství

Vyplňte níže uvedený formulář Co nejdříve vás oslovíme.

Oslovení*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Intralogistické poradenství

Získávání dat

Vynikající analýza obecně závisí na vysoce kvalitních souborech dat.

Úspěch každého projektu je proto velmi závislý na kvalitě dostupných dat pro plánování. Získávání dat má proto rozhodující význam. Vaše data důkladně kontrolujeme, abychom zajistili jejich úplnost a konzistentnost a připravili je pro následnou analýzu.

Analýza Používáme postupy, jako je seskupování, třídění, komprimování a filtrování, abychom získali logistické výsledky s využitím připravených dat, které pak slouží jako podklad pro plánování.

Pomocí grafických metod jsme schopni vizualizovat komplexní procesy, jako jsou materiálové a informační toky. Tím můžeme odhalit potenciál pro zlepšení a určit logistické úkoly s ohledem na další plánování. Naše poradenské služby zahrnují analýzu flotily, modelování obchodních procesů a procesy ekonomické analýzy pro seskupování skladových položek.

Optimalizace Neustálé změny v provozních oblastech mohou vyžadovat úpravu stávajících systémů a procesů.

Naším cílem je proto optimálně přizpůsobit stávající logistické procesy přirozeným podmínkám a zlepšit je tak, aby byly vyhovovaly současným i budoucím požadavkům. Se softwarovými řešeními pro plánování materiálových toků a naším metodickým know-how vám můžeme systematicky poskytovat pomoc při optimalizaci vašich materiálových toků. Naše poradenské služby mimo jiné zahrnují optimalizaci flotily, procesů a skladů.

Konceptualizace Naším cílem je minimalizovat náklady na dopravu, skladování a manipulaci.

Abychom zajistili potřebné zvýšení efektivity logistických systémů a materiálových toků, budeme s vámi úzce spolupracovat při vývoji různých aplikací a řešení. Poté zkontrolujeme všechny verze z hlediska jejich efektivity nákladů a posoudíme jejich výhody a nevýhody. Výsledkem pak bude optimalizovaná a na míru připravená koncepce. Naše poradenské služby zahrnují také podporu při výběru vhodného regálového systému, vypracování plánu skladu a určení požadavků na průmyslové vozíky.

Naši poradci jsou inteligentní pracovníci a osobnosti; právě proto mohou nabízet originální a individuální řešení. Budou řešit jakékoliv úkoly v oblasti intralogistiky, bez ohledu na to, jak jsou náročné, a vypracovávají pouze realizovatelné a do budoucna orientované koncepce.

Nespoléhají se na standardní řešení a jejich zázemí společnosti STILL a dlouholeté zkušenosti s optimalizací intralogistiky jsou pro jejich práci velkým přínosem. Velký důraz klademe na transparentnost a důvěru a naše projekty energicky realizujeme. Stručně řečeno, naši poradci jsou „prostě chytří“.

 • Datový list Intralogistické poradenství PDF, 1 MB Stáhnout

Podrobné informace o našem intralogistickém poradenství

Optimalizace flotily

Chcete ze své flotily vytěžit maximum? Žádný problém! Naši intralogističtí experti vám rádi poskytnou nezávislé a transparentní poradenství ohledně nejlepší možné kombinace vozíků a využití flotily. Bez ohledu na to, zda jsou vaše vysokozdvižné vozíky od společnosti STILL nebo jiného výrobce, pomůžeme vám najít takové řešení, které bude vyhovovat vašim potřebám. Nejprve vypracujeme komplexní analýzu využití a provedeme kontrolu vašich pracovních procesů a prostorových podmínek přímo na místě. Následně připravíme koncepci flotily podle vašich požadavků, která zohlední veškeré dopravní prostředky, procesy a systémy a může také zahrnovat standardizaci a zefektivnění zařízení nebo rozšíření flotily vysokozdvižných vozíků. To nám umožňuje využít synergii mezi vašimi vozíky a zajistit optimální využití kapacit a efektivní přepravu zboží.

 • Analýza využití v rámci celé flotily

 • Vypracování doporučení pro opatření ke zvýšení efektivity flotily

 • Kontrola a hodnocení automatizačních řešení

 • Provedení analýz možnosti využití tažných souprav

 

Plánování skladů

Ten, kdo má velké plány, by měl být také schopen je realizovat, a přesně to poradci společnosti STILL dělají. Plánování skladu začíná přesnou analýzou příslušných požadavků. Při ní jsou zohledněny skladové podmínky, struktura položek a pracovních úkonů a procesy, jako je vychystávání. Pak pro vás vypracujeme holistickou koncepci, která stanoví efektivní logistický systém, a to včetně regálových systémů, průmyslových vozíků a možností automatizace a požadavků na software. Výsledkem je optimální systém pro skladování, manipulaci, vychystávání a přepravu s efektivními procesy pro tok materiálů a informací. Bez ohledu na využitou poradenskou službu pak společnost STILL v případě potřeby přebírá odpovědnost za realizaci projektu.

 • Analýza skladů (ABC/XYZ, analýza obratu/zásob)

 • Dimenzování skladu (kapacita, obrat zásob/výkon)

 • Vypracování koncepce přepravy/materiálového toku

 • Návrh procesu a uspořádání (hrubý/detailní plán uspořádání; 2D/3D)

Naším cílem je proto optimálně přizpůsobit stávající logistické procesy přirozeným podmínkám a zlepšit je tak, aby byly vyhovovaly současným i budoucím požadavkům. Se softwarovými řešeními pro plánování materiálových toků a naším metodickým know-how vám můžeme systematicky poskytovat pomoc při optimalizaci vašich materiálových toků. Naše poradenské služby mimo jiné zahrnují optimalizaci flotily, procesů a skladů.

Optimalizace procesů

Každá optimalizace může být pouze tak dobrá jako analýza procesů, která jí předchází. Proto se spoléháme na přesnou analýzu jednotlivých kroků procesu. Abychom zde zajistili maximální přesnost, začínáme posouzením výchozí situace ve vašich prostorách. Určíme potenciál pro zlepšení, provedeme praktické hodnocení realizace a využijeme je ke stanovení vhodných opatření. Zdokumentujeme logistické procesy v naší analýze skutečné situace jasným a srozumitelným způsobem na základě standardizovaných jazyků modelování. Platí zde toto obecné pravidlo: co nejjednodušší a co nejpodrobnější. To používáme jako výchozí bod a budeme s vámi úzce spolupracovat na vypracování doporučení pro optimalizaci analyzovaných procesů a logistických postupů. Můžeme tak realizovat úspěšná opatření, která umožní efektivní fungování vaší intralogistiky. Aby bylo možné dokončit optimalizaci procesů, jsou výsledky analýzy skutečné situace a posuzovaná opatření převedeny do cílové koncepce tak, aby se mohly okamžitě optimalizovat vaše logistické procesy.

 • Zaznamenání logistických procesů podle reálné situace

 • Modelování a dokumentace procesů

 • Analýza slabých míst v toku informací a materiálů

Abychom zajistili potřebné zvýšení efektivity logistických systémů a materiálových toků, budeme s vámi úzce spolupracovat při vývoji různých aplikací a řešení. Poté zkontrolujeme všechny verze z hlediska jejich efektivity nákladů a posoudíme jejich výhody a nevýhody. Výsledkem pak bude optimalizovaná a na míru připravená koncepce. Naše poradenské služby zahrnují také podporu při výběru vhodného regálového systému, vypracování plánu skladu a určení požadavků na průmyslové vozíky.

Získání informací přímo k věci

Naši poradci vám rádi zodpoví všechny vaše dotazy. Kontaktujte nás prosím a my rádi zodpovíme vaše dotazy.

Kontakt

+420 602 489 383

Požadavek na: Intralogistické poradenství

Vyplňte níže uvedený formulář Co nejdříve vás oslovíme.

Oslovení*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.