Společnost

O nás

Vysoký výkon má u společnosti STILL dlouhou tradici

Aktivity zakladatele firmy Hanse Stilla, který se v roce 1920 pustil do podnikání s obrovskou mírou kreativity, podnikatelského nadšení a kvality, rychle přerostly v celosvětově známou a silnou značku. V současné době se na plnění požadavků našich zákazníků po celém světě podílí přibližně 8 900 kvalifikovaných zaměstnanců v oblasti výzkumu a vývoje, výroby, marketingu a služeb. To je možné díky našim hodnotám společnosti STILL, které jsou základními kameny naší činnosti: integrita, spolupráce, odvaha a dokonalost. Klíčem k úspěchu společnosti jsou vysoce efektivní produkty, které sahají od kompletních řešení pro konkrétní průmyslová odvětví, přes velké i malé provozy, až po počítačové logistické programy pro efektivní řízení skladu a materiálových toků.


100 let STILL