Hodnoty společnosti STILL


Hodnoty společnosti STILL vypovídají o našich individuálních činnostech a spolupráci s kolegy, nadřízenými, zaměstnanci, zákazníky, dodavateli a uchazeči o zaměstnání.

Při vytváření sdílených hodnot chtěla společnost STILL naslouchat co největšímu počtu různých hlasů a názorů. Naše nové hodnoty tedy odrážejí přesvědčení celé společnosti STILL a představují aktivní součást naší každodenní práce. Do procesu tvorby se zapojili kolegové ze všech úrovní, regionů a poboček společnosti STILL.


INTEGRITA

Děláme to, co je správné.

 • Jednáme podle pravidel etiky, udržitelnosti a v souladu se standardy.
 • Říkáme, co děláme, a děláme, co říkáme.
 • Nezříkáme se svých závazků.
 • Jednáme pravdivě, otevřeně a včas.

ODVAHA

Měníme a inovujeme.

 • Podporujeme nové nápady.
 • Ceníme si odlišných názorů a rozmanitosti.
 • Přijímáme nová řešení a uvážlivě podstupujeme riziko.
 • Jednáme a přispíváme k našim sdíleným cílům.

SPOLUPRÁCE

Věříme si navzájem.

 • K závazkům přistupujeme v duchu spolupráce jako jeden tým.
 • Sdílíme otevřeně nápady a usilujeme o plnohodnotný závazek.
 • Budujeme dlouhodobé vztahy.
 • S ostatními jednáme tak, jak bychom chtěli, aby oni jednali s námi.

DOKONALOST

Vytváříme pro zákazníky to nejlepší.

 • Měníme celé odvětví skrze inovace.
 • Chápeme potřeby svých zákazníků a přinášíme jim nadstandardní řešení a služby.
 • Trvale zvyšujeme efektivitu a jednoduchost.
 • Investujeme do lidí a technologií s cílem zajistit úspěch v budoucnu.