Bezpečnost

Kontrola regálů

Technická kontrola regálových systémů

Společnost STILL ČR nabízí provedení technické kontroly skladových regálových systémů podle předpisů platných v České republice. Nabídneme vám kompletní technickou kontrolu regálových systémů ve vašem skladu a následný servis,  a to včetně dodání originálních náhradních dílů i pro další regálové systémy.

Dle ČSN EN 15 635 musí být v „Místním řádu skladu“ stanoven termín prohlídek a kontrol skladovacích zařízení a prostředků a následně z těchto kontrol pořízen zápis. Kontrola regálového systému musí být provedena technicky odborně způsobilou osobou minimálně 1x ročně (obecně závazný právní předpis, vládní nařízení č. 378/2001 Sb., § 4 odst. 2), nebo po každém přemístění a přestavení regálů.

Kontrolní proces

Kontrola skladových systémů nevyžaduje přerušení provozu a zahrnuje následující služby:

  • pohledová prohlídka technického stavu ocelové konstrukce regálu
  • pohledová kontrola kompletnosti konstrukce
  • kontrola průhybu horizontálních konstrukcí
  • kontrola šroubových spojů, svárových spojů a pojistek
  • kontrola nivelity
  • kontrola kotvení
  • kontrola zátěžových tabulek a bezpečnostních značek
  • umístění přepravních prostředků umístěných v regálech
  • umístění břemene na paletě

Po provedení technické kontroly je vypracována zpráva o technické kontrole, která je následně zaslána zákazníkovi.