Individualizace

Vyhovíme každému vašemu požadavku

Zákaznická volba & Individualizace

Už od svého založení v roce 1920 má firma STILL na srdci jediné: hluboké porozumění potřebám svých zákazníků. Jedině tak mohou vznikat na míru šitá řešení a vysoce personalizované produkty pro hladký chod celé firemní intralogistiky.

Henry Ford, výrobce automobilů a průkopník pásové výroby, své zákazníky před nějakými sto lety ujišťoval, že mohou mít auto jakékoliv barvy, pokud to ovšem bude černá. S takovým postojem se Hans Still ovšem rozhodně neztotožňoval.

100 Jahre maßgeschneiderte Produkte & Dienstleistungen

Přestože společnost po svém založení v roce 1920 i nadále působila jako opravna elektrických generátorů, Hans Still dokázal proniknout do podstaty rozličných problémů, s nimiž jeho zákazníci přicházeli. Každé opravě pak mohl věnovat individuální péči. Výrobky a služby šité na míru pro Hanse Stilla představovaly základ prozákaznického přístupu, který si snažil udržet za všech okolností. A právě tento přístup mu vynesl klíčovou konkurenční výhodu a hlavní motto společnosti STILL.

Řešení na míru: eso v rukávu firmy STILL

Schopnost a ochota přizpůsobit systémová řešení individuálním potřebám zákazníka jsou pevně zakódované v DNA firmy. Ani po posunu od generátorů k vysokozdvižným vozíkům hamburská společnost ze své filozofie neustoupila: ať už to měl být nátěr ve firemních barvách, provedení či doplňky pro specifické účely, či na zakázku zhotovené výrobky dle nadmíru specifických požadavků, firma STILL vždy nabízela širokou škálu individuálních přepravních řešení. Přispívala k tomu jednak velká výrobní kapacita, a pak také výroba vlastních vozíků. Díky tomu také v roce 1947 firma získala zakázku na velké množství elektrických vozíků EK 2000 pro Německé spolkové dráhy. Vozíky byly skladné, snadno ovladatelné a flexibilní, čímž plně odpovídaly potřebám omezeného prostoru nástupiště a místa nakládky i vykládky. Nástupci těchto vozíků fungují na německých i evropských vlakových nádražích dodnes.

Například v roce 1947 si Německé spolkové dráhy objednaly velké množství elektrických vozíků EK 2000. Díky svému úzkému provedení, snadné ovladatelnosti a flexibilitě dokonale pasovaly na uzounké prostory nástupišť a nákladních kolejí. Nástupci těchto klasických vozíků dodnes charakterizují přepravu zboží na německých i evropských vlakových nádražích.

/products/Company/100_Jahre_STILL/Customer_Options/Bild_03.png

Nárůst poptávky po zakázkové výrobě

S dalšími desetiletími poptávka po zakázkové výrobě neustále stoupala. Impulsem pro další vývoj se stalo období německého „hospodářského zázraku“ a s tím související nárůst prosperity velké části obyvatelstva. Kustomizace, masová kustomizace a průmyslová zakázková výroba se staly význačnými trendy 21. století: snaha naplnit zákazníkovu touhu po autonomii, individualitě a sebeurčení. Cílovou skupinu pro takto personalizovaný produkt pak tvoří pouhý jedinec.

V podstatě se jedná o logickou triádu: individuální potřeby volají po řešení na míru, jejichž realizace si dále žádá upravené výrobní postupy – a týká se to i řešení v oblasti intralogistiky. Posun od standardizované výroby k výrobě na zakázku jde ruku v ruce s potřebou flexibilního a zároveň účinného výrobního i dodavatelského řetězce. Výrobní společnosti by měly začít do výrobního procesu zahrnovat nákupčího, tj. sladit výrobu i logistiku tak, aby výsledný produkt odpovídal profilu zákazníka. Jedině tak lze zajistit životaschopnost produktových řad a řešení, a zachovat zákazníkovu věrnost.

Am Ende steht das personalisierte Produkt

Skutečný odborník přes zákaznickou volbu

Jak se firma STILL na takový vývoj připravila? Předně zavedla koncept modulárních vozíků, včetně příslušných výrobních postupů, díky kterému může produkovat řadu vysoce personalizovaných vozíků daleko nad rámec konfiguračních možností všeobecně známých sériových vozíků. Dále poskytuje prostor pro tzv. zákaznickou volbu (ZV). Pakliže požadavek zákazníka nefiguruje v rozsáhlé produktové nabídce, STILL se dané provedení vynasnaží zařadit do nabídky zakázkové výroby, přičemž na něm začne pracovat bezprostředně po zadání objednávky. Pokud se pak toto řešení ukáže být užitečné i pro ostatní zákazníky a bude poptáváno častěji, stane se součástí stálé nabídky.

Odvážně vpřed

Jedním z hnacích motorů kustomizace je rozvoj technologií, a tedy i sociálních sítí, jenž s sebou přinesla digitalizace. Díky novým možnostem technologického networkingu, jako je například crowdsourcing, se zákazníci podílejí na výrobě i na konečných úpravách. A nejde jen o mezilidskou komunikaci, ale i o komunikaci mezi stroji a lidmi, či stroji mezi sebou. Digitalizace a konektivita proto významně ovlivňují zákaznickou volbu v intralogistice.

Je velice pravděpodobné, že ve stále specializovanějším světě obchodu bude zákaznická volba nabývat na důležitosti. Jeden z předpokladů úspěchu spočívá v zavádění co možná nejhospodárnějších řešení šitých na míru, a to tak, aby přidaná hodnota vykompenzovala pořizovací cenu a dané řešení se zákazníkovi vyplatilo. Rozhodující bude v tomto ohledu zvýšená modularita výrobní linky. Zároveň však bude potřeba, aby ji společnosti ve větší míře aplikovaly na progresivní trh automatizace. Pakliže lze řešení na míru implementovat kombinací rozličných modulů, ve srovnání s výrobou nadplán dojde k zefektivnění nákladů pro zákazníka. Zároveň je však nutné oprostit se od strachu z výzev, které se mohou zpočátku jevit jako poněkud znepokojivé.

/products/Company/100_Jahre_STILL/Customer_Options/Bild_07.png
2016 präsentiert STILL das autonome Kommossionierfahrzeug vGo neo CX20

 

Poskytování podpory

Kdyby před dvaceti lety někdo poptával vychystávací vozík, který by se dokázal sám orientovat v prostoru, plánoval si vlastní trasu ve skladu, byl by vždy dokonale připraven pro pracovníka obsluhy a uměl rozlišit mezi ostatními zaměstnanci skladu, mnozí by si nejspíš ťukali na čelo. Inženýři a produktoví specialisté z firmy STILL však natolik věřili ve své možnosti, že právě takový vozík vytvořili.

V roce 2016 firma STILL představila autonomní vychystávací vozík iGo neo CX 20, který je navržen tak, aby splňoval nároky společností, pro něž je častý a efektivní výdej zboží zásadní. Jako příklad uveďme potravinářství: než se na trhu objevil iGo neo, který pracovníka obsluhy samostatně následuje, musela obsluha z vozíku často seskakovat a zase nastupovat, jen aby vozík o pár metrů či dokonce centimetrů posunula. Během osmihodinové pracovní doby to musel pracovník obsluhy učinit 1 500krát. K dybychom to přepočetli na schody, bylo by to jako denně vystoupat na Empire State Building a zase zpět. Naše produkty vznikají na základě hlubokého porozumění zaměstnancům, a proto teď už existují řešení, která lze bohatě konfigurovat a dále přizpůsobovat zákaznické volbě.


Co o nás říkají naši partneři


Perfektní spojenec pro vaše podnikání

Pro další informace i odpovědi na případné dotazy ohledně individualizace se neváhejte obrátit na naše odborné konzultanty.

Oslovení*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.