Oborová řešení

Potravinářský průmysl

Když logistiku určuje čerstvost

Potravinářský průmysl znamená dokonale ovládat celý komplex interní, externí a specifické logistiky v závislosti na produktu. Od efektivního skladování přes distribuci až k manipulaci v místě prodeje musí systém fungovat hygienicky, rychle a přehledně. Nic není důležitější než dobrá kvalita. Jako jeden z oborů s nejrozmanitějším sortimentem má potravinářský průmysl nanejvýš různorodé požadavky. Zvýšený tlak konkurence, přísné zákonné požadavky, zvyšující se ceny surovin a energie a spotřebitelé, jejichž preference se mění stále rychleji - výrobci potravin dnes musí být stále flexibilnější a současně musí zajistit maximální hospodárnost. Logistika je přitom rozhodujícím faktorem.

Stejně jako pro firmy z potravinářského průmyslu je i pro firmu STILL prioritou produkt. Uděláme všechno pro to, abychom dostáli vašim požadavkům.

Požadavky potravinářského průmyslu

Aktuální změny trhu a rostoucí komplexnost procesů kladou nové požadavky na dodavatelské řetězce v potravinářském průmyslu. Pro průmysl a obchod v tomto oboru to znamená neustálé přizpůsobování a vývoj logistických služeb z hlediska kvality a flexibility. Přehled aktuálních požadavků:

  • zpětná sledovatelnost zboží a produktů
  • oddělené skladování zmrazených a chlazených produktů bez přerušení chladicího řetězce
  • péče věnovaná transportu choulostivého ovoce a zeleniny
  • flexibilita získaná zásobováním prostřednictvím více odbytových kanálů
  • zajištěná hygiena a bezpečnost