Oborová řešení

Chemický průmysl

Když všechno ladí rychle a bezpečně

Dodavatelské řetězce v chemickém průmyslu jsou vzhledem k rozmanitosti produktů, požadavkům na skladování a transport a rovněž přísným bezpečnostním opatřením velmi komplexní. Trh se stále více globalizuje. Požaduje pružné a rychlé zásobování, přesné dodržování termínů při neustále rostoucí rychlosti a stupňování nároků na kvalitu.

Velmi důležitá je profesionální manipulace se zbožím. Ve všech fázích přepravy musí být zaručena bezpečnost člověka i ochrana životního prostředí. U transportu a skladování chemických produktů jsou kromě dokonalého logistického know-how nutné i perfektní znalosti oboru.

Požadavky chemického oboru

  • Bezpečnost: výroba, transport a skladování nebezpečného zboží
  • Přesnost: bezpečná přeprava látek s vysokou hodnotou
  • Vše od jednoho dodavatele: komplexní firemní struktura vyžaduje přímé kontaktní partnery
  • Ochrana proti výbuchu: vznětlivé plyny a prach v pracovním prostředí

Bohužel pro toto odvětví zatím neexistují žádné ukázkové aplikace.

Zde najdete přehled všech našich referencí.