Oborová řešení

Gumárenský průmysl a průmysl plastů

Pro látky, z nichž vznikají inovace

Průmysl plastů dodává inovativní produkty a řešení pro téměř všechny průmyslové obory. Mezinárodní tržní a výrobní struktury požadují od oboru efektivnost zejména z hlediska nákladů, dostupnosti a disponibility surovin a energie. Hnacím motorem vývoje je recyklace a efektivní hospodaření se zdroji. Z hlediska úspěchu jsou kritickým místem nízké výrobní náklady. Efektivnost procesů a optimální využívání energie jsou rozhodujícími faktory. Mimořádná pozornost je věnována automatizaci výroby a toku materiálů.

Požadavky průmyslu plastů

  • Bezpečnost: výroba, přeprava a skladování nebezpečného zboží
  • Přesnost: přesná manipulace se surovinami a přípravnými produkty
  • Síla: náročné podmínky, včetně prašného prostředí

Bohužel pro toto odvětví zatím neexistují žádné ukázkové aplikace.

Zde najdete přehled všech našich referencí.


Nejčastěji používaná manipulační technika