Logistika

Oborová řešení

Poháníme ho právě my

I v oboru logistiky se nelze obejít bez digitalizace a propojení, inteligentní komunikace a logistických procesů zabezpečených proti výpadkům. Ne nadarmo je logistika s obratem cca 230 miliard eur v Německu třetím nejsilnějším oborem.

Neustále rostoucí rozsah spojování stacionárního obchodu s digitálními odbytovými kanály, rozšiřující se nabídka individualizovaných produktů na sítích, rychlé vyřizování zakázek - to vše vede k úspěchům v souladu s myšlenkami projektu Logistika 4.0.

Naše řešení těmto vysokým požadavkům vyhovují, ale již dnes myslíme na budoucnost. Automatizace a digitalizace inteligentní intralogistiky je hlavním hnacím motorem oboru logistiky.

Hlavní požadavky oboru logistiky

Logistika již dávno neznamená pouhou organizovanou a prokazatelnou přepravu, dnes je pozornost zaměřena na taková témata jako digitalizace, propojení, rychlost a malé individuální zakázky.

Přehled nejaktuálnějších témat

  • IT-Infrastruktura pro lepší kontrolu a řízení
  • Inteligentní komunikace a propojování stacionárních a digitálních odbytových kanálů
  • Vysoký stupeň schopnosti individualizace řešení
  • Mimořádně efektivní skladová logistika pro rychlou distribuci produktů

Bohužel pro toto odvětví zatím neexistují žádné ukázkové aplikace.

Zde najdete přehled všech našich referencí.


Nejčastěji používaná manipulační technika