Poradenství

Kompetence v poradenství s budoucností

Efektivní procesy, harmonizované flotily a integrace nových technologií, která přináší zisk. V intralogistice je odnepaměti velmi důležité odborné poradenství. Zákazníci společnosti STILL to oceňují od samého začátku. Zakladatel firmy Hans Still jim nabízel nejen rychlou pomoc, ale poskytoval jim také odborné poradenství! Suroviny jeho receptu na úspěch: transparentnost, orientace na řešení, kompetence, individualita. Na základě těchto klíčových faktorů nabízejí experti STILL na intralogistiku od roku 2017 jako samostatnou službu intralogistické poradenství, které je mnohem rozsáhlejší, než bylo dosud zvykem.

Dobré poradenství a řešení na míru

Více než sto let se společnosti STILL daří poskytovat na bázi individuálního poradenství na míru střižená a inovativní řešení z celé produktové palety pro všechny výzvy stále komplexnější přepravy zboží. Již při jedné z prvních velkých zakázek na konci 40. let usiloval Hans Still o to, aby poskytl svým zákazníkům poradenství na bázi individuálních potřeb a nabídl řešení přesně odpovídající profilu nasazení – elektrický vozík EK 2000 pro železniční společnost Deutsche Bundesbahn. Výsledkem intenzivní vývojářské práce byl úzký, obratný a flexibilní vozík, který přesně odpovídal stísněným prostorovým podmínkám na nástupištích a nákladištích.

„Neexistuje“ – to slovo ve společnosti STILL neexistuje:
Individuální řešení vyžadují vynikající poradenství

Se změnami v logistice přepravy se mění i potřeby zákazníků. A protože zaměření na zákazníka je ve společnosti STILL vždy nejvyšší prioritou, kontinuálně se rozvíjí i rozrůstající se portfolio produktů STILL. Koncepce vozíků a poradenské služby se intenzivněji zaměřují na oborově a zákaznicky specifické procesy. Výsledkem je například „stavebnicová konstrukce“ vozíků. Obsáhlé a hluboké znalosti procesů v jednotlivých oborech a u jednotlivých zákazníků společnosti STILL umožňují konfigurovat vozíky, které přesně odpovídají jejich potřebám. Společně se zákazníkem vypracují produktoví a systémoví poradci STILL perfektní kombinaci vozíků a systémových komponent. Pokud zákazník navíc potřebuje specifikace, které sériově vyráběné produktové portfolio nepokrývá, následuje individuální speciální výroba (Customer Options).

 

Lepší dobré poradenství než rychlý prodej

Základem je know-how a důvěra

Když se z prodejců stanou poradci a ze servisních techniků spolehliví poskytovatelé podpory, je položen základní kámen silného a důvěrného partnerství – dalece přesahující podpis smlouvy. Vedle vysoké kvality poradenství v oblasti prodeje jsou pro toto silné partnerství rozhodující také široké expertní znalosti servisních techniků STILL. Již v roce 1947 poslal Hans Still na silnice první servisní vozidlo. Dodnes jsou znalosti servisních techniků, které se týkají procesů a potřeb zákazníků, základem poskytování individuálních řešení. Vedle důvěry to přináší především ekonomický úspěch zákazníků.

Společnost STILL brzy pochopila, jak důležité je know-how servisních techniků pro poskytování optimálního poradenství – vždyť dokonale znají procesy a problémy zákazníků.

Fundované poradenství snižuje náklady a podporuje růst

Efektivní procesy jsou základními pilíři ekonomického úspěchu. A dobré poradenství se zde opravdu vyplatí. Dlouhodobý úspěch může mít řešení jen tehdy, když se individuální procesy a standardy v oboru zohlední již při plánování a předjímají se požadavky budoucnosti. Příklad společnosti Lufthansa Technik Logistik Services ukazuje, proč je to tak důležité: Každý typ letadla má svou logistiku náhradních dílů s desetitisíci různých součástek. Na bázi podrobného poradenství, analýz a návrhu koncepce společností STILL se například centralizovala operativní správa skladu, čímž se mimo jiné redukovaly přepravní trasy a náklady na pronájem. Díky souhře nejmodernějších a nejefektivnějších skladových technologií jsou navíc zaručeny včasné dodávky komponent pro nový Airbus A350. „S novým skladem náhradních dílů můžeme flexibilně reagovat na nejrůznější zakázky,“ bilancuje Oliver Hartung-Senger, vedoucí centrálních úkolů a projektů.

Přečíst celý příběh →

Dobré poradenství se člověk musí naučit. Profesionálové ve výrobním závodě.

Intralogistické poradenství: „Produkt“ s přidanou hodnotou

Vytvoření logistických koncepcí jako u společnosti Lufthansa Technik Logistik Services vyžaduje transparentní a jasně strukturovaný proces poradenství. V popředí je vždy otázka, jakých cílů by chtěl zákazník v rámci svého zásobování dosáhnout. Přání i profily aktivit jednotlivých společností jsou velmi individuální a sahají od efektivního využívání zdrojů přes snížení komplexnosti až po optimalizované využití kapacit.

 

Poradenství jako samostatná služba

Již několik let poskytuje STILL poradenství jako samostatnou službu. Tým intralogistického poradenství STILL poskytuje své expertní znalosti vždy, když si zákazník přeje více než jen produktové a systémové poradenství: komplexní řešení, která propojují velké části řetězce tvorby hodnot ve společnosti a veškeré prvky materiálových a informačních toků do inteligentní a efektivní logistické koncepce. Protože čím jsou intralogistické procesy ve skladech komplexnější, tím větší je potřeba poradenství – a tím poradenství přinese větší zisk. Zejména proto, že se v posledních letech zcela změnilo vnímání intralogistiky a intralogistika se stává jedním z nejdůležitějších klíčových faktorů úspěchu firmy. Stejně vysoká jsou očekávání od intralogistických řešení.

Beratung

Ve čtyřech krocích k úspěchu.

Čísla, data, fakta – od sběru dat po individuální koncepci

STILL sází na poskytování poradenství ve čtyřech krocích. Na začátku je vždy shromáždění dat, s jejichž kvalitou stojí a padá úspěch projektu. V druhém kroku následuje podrobná analýza jako spolehlivý základ projektu. Zde se ukážou potenciály zlepšení, na kterých staví další plánování. Ve třetím kroku – optimalizaci – jde o optimalizaci stávajících logistických procesů, jejich dokonalé přizpůsobení rámcovým podmínkám a tedy pokrytí současných a budoucích potřeb. Závěrečný čtvrtý krok zahrnuje koncepci a formulování individuálních řešení, která obsahují aspekty jako je výběr vhodných regálových a přepravních systémů, návrh rozvržení skladu a koncepce automatizace.

Am Ende einer Intralogistikberatung steht ein effizientes Lagerlayout, bei dem alle Aspekte perfekt ineinandergreifen.
Na konci intralogistického poradenství stojí efektivní rozvržení skladu, ve kterém do sebe všechny aspekty dokonale zapadají.

Nekomplikovanost a transparentnost jako základ úspěšného poradenství

Tým intralogistického poradenství STILL realizuje ročně přibližně 20 poradenských projektů. Zákazníci profitují z velkých zkušeností a kompetencí v oblastech optimalizace procesů, projektování nasazení inteligentních tažných souprav, rozvržení skladů a automatizace. Intralogistické poradenství STILL analyzuje procesy, potřeby a potenciály v úzké spolupráci se zodpovědnými osobami na místě. Nejdůležitější je přitom transparentnost a nekomplikovanost. „Vypracujeme pouze koncepce, o jejichž realizovatelnosti a dlouhodobé úspěšnosti jsme absolutně přesvědčeni. Rozhodující roli přitom hrají cíle našich zákazníků, ale také rámcové podmínky a realistické možnosti jejich organizace,“ vysvětluje Marina Hein, Head of Intralogistics Consulting ve společnosti STILL.

 

75 procent všech projektů zahrnuje otázky automatizace

Megatrendem aktuálních poradenských projektů je automatizace. Tři čtvrtiny všech poptávek projektů od firmy STILL v současnosti zahrnují zhodnocení možností automatizace u zákazníka. Skutečnost, která podtrhuje, že budoucnost patří digitálně řízeným vnitropodnikovým procesům – na tom se všichni experti shodují. Poradenství ve věku Průmyslu 4.0 musí dnes ukázat, jak lze propojit digitální data ze skladu a fyzické logistické procesy s co nejvyšší přidanou hodnotou a jak může fungovat integrace automatizovaných a autonomních systémů ve stávající organizaci. Konkrétně to znamená, „vytvořit již dnes předpoklady k tomu, aby zákazníci mohli v budoucnu dle konkrétních potřeb integrovat prvky automatizace do organizace svých procesů,“ vysvětluje Marina Hein.

Beratung

Digitální řešení jako přínosné doplnění fundovaného poradenství

Vedle optimalizace prostřednictvím automatizace zajišťují ekonomický úspěch také inteligentní softwarové nástroje. Zatímco intralogistické poradenství identifikuje rozhodující potenciály v procesní úrovni, výkonné webové aplikace jako STILL neXXt fleet nabízejí zákazníkům možnost samostatné optimalizace flotily manipulační techniky. V digitálním věku mají firmy prostřednictvím těchto nástrojů vždy a z jakéhokoli místa přehled o své flotile. Vozíky tak mohou být na základě přehledně podávaných informací optimálně využívány, zabraňuje se nadměrným kapacitám a servisní opatření se plánují na optimální dobu s ohledem na výrobní procesy. Zákazníkovi tak nic neujde, oznamovací funkce ho automaticky upozorňuje na překročení nastavených mezí nákladů nebo překročení termínů. Obě složky – optimalizace procesů prostřednictvím poradenství a optimalizace flotily digitálním „vlastním managementem“ vozíků – inteligentně a spolehlivě zajišťují, že zákazníci mohou dlouhodobě profitovat z odborných zkušeností a technologického know-how společnosti STILL. Historie úspěchu s budoucností.


Kompetentní poradenství STILL

Máte dotazy k naší nabídce poradenství? Kontaktujte nás

Oslovení*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.