Oborová řešení

Obchod s potravinami

Když plný regál znamená vše

Obor je živý, sortiment je velmi dynamický. Je pro něj charakteristický neustálý vývoj produktů a inovace v oblasti odbytu a rovněž silná konkurence. Pro spotřebitele je důležitá kvalita, trvanlivost, původ a zpracování potravin.

Obchod s potravinami vyžaduje komplexní logistiku - od dodávek zboží přes skladování specifické v závislosti na produktech až po vychystávání v supermarketu, a to i za přítomnosti zákazníků. Procesy musí být přesné, stejně jako spolehlivá dostupnost při současných vysokých požadavcích na hygienu a bezpečnost.

Požadavky v obchodu s potravinami

  • Dostupnost: nutnost efektivního využívání krátkých časových oken bez přítomnosti zákazníků
  • Transparentnost: možnost zpětného sledování zboží
  • Vhodnost potravin: hygienická a čistá logistika
  • Bezpečnost: bezpečné skladování a přeprava, zejména v místě prodeje