iGo - Automatizace

We drive automated vehicles

We drive automated vehicles

Pro automatizaci vozíků nabízí STILL jedinečnou a širokou paletu standardizovaných a rozšiřitelných řešení. Je tak možné kdykoli bez komplikací realizovat záměr automatizace. Každá firma – nezávisle na své velikosti – tak může profitovat z výhod automatizovaných procesů přepravy.

Komplexněji. Rychleji. Levněji. Také se v každodenním boji o spokojené zákazníky setkáváte s podobnými výzvami?

  • Prodlení v dodávkách kvůli většímu objemu přijatých zakázek.
  • Skladové kapacity narážejí na své hranice.
  • Zaměstnanci ve skladu jsou vystaveni vysoké fyzické zátěži.
  • Neefektivní procesy způsobené chybami, jízdami s nevytíženými stroji a poškozeními při přepravě.

Pak byste měli zvážit automatizaci svých intralogistických procesů – maximálně produktivní způsob velmi ekonomického řešení těchto a podobných problémů.

Přesto ne každá technologická inovace je pro vaši situaci ekonomicky smysluplná. Naši poradci a experti navrhnou v úzké spolupráci s vámi vhodnou úroveň automatizace a dají pozor, abyste se neztratili v džungli digitálních nabídek Průmyslu 4.0. Budeme postupovat společně a probereme různé stupně automatizace: manuálně, poloautomaticky a plně automaticky.

Profitujte i vy z výhod produktové palety STILL iGo a zvyšte bezpečnost, plynulost procesů, disponibilitu a hospodárnost své intralogistiky.


Vysvětlíme vám vše o automatizaci

S našimi odbornými zkušenostmi vám pomůžeme při analýze vašich procesů a identifikujeme potenciály automatizace, abychom připravili vaši firmu na budoucnost. Vy se rozhodnete, zda budete chtít využít i naši nabídku poradenství. Služby jsou zajišťovány zkušenými experty na intralogistiku ze společnosti STILL a zahrnují následující možnosti:

1. Sběr dat

Po prohlídce skladu získáme transparentní přehled o stávajícím materiálovém toku.

2. Analýza

Z procesních údajů a údajů o přepravě odvodíme potenciály automatizace a nastíníme technickou a ekonomickou realizovatelnost různých variant automatizace.

3. Doporučení opatření

Na základě dlouholetých zkušeností z praxe a vašich ekonomických ukazatelů vám doporučíme individuální opatření.

4. Koncepce a technická specifikace

Vytvoření koncepce, která jasně ukáže přidanou hodnotu. Vypracování funkční technické specifikace jako základu pro realizaci vašeho individuálního řešení.


Řešení automatizace od firmy STILL

Tři stupně automatizované budoucnosti

1. Asistovaná jízda

V tomto stupni podporují řidiče v plnění jeho úkolů různé asistenční systémy, za navigaci ale zůstává v každé situaci zodpovědný sám. STILL tak například individuálně nastavitelnými varováními a úpravami rychlosti jízdy v závislosti na situaci umožňuje při manuálním řízení maximálně bezpečnou a neunavující práci.

2. Částečně automatizovaná jízda

Tento stupeň automatizace zahrnuje řešení, s nimiž se mohou vozíky prostřednictvím speciálního softwaru nebo umělé inteligence a senzorů částečně samostatně pohybovat skladem. Stávají se tak inteligentním partnerem svého uživatele. S příslušným vybavením tak mohou vychystávací vozíky následovat obsluhu na každém kroku a regálové vozíky mohou poloautomaticky optimální trasou najíždět ke správné pozici palety. Zodpovědnost za pohyb vozíku ale zůstává v každém kroku na řidiči. Tímto způsobem usnadňují částečně automatizované vozíky řidiči práci a zvyšují jak produktivitu, tak bezpečnost ve skladu.

3. Plně automatizovaná jízda

Samostatně jezdící vozíky pro automatizaci vnitropodnikové logistiky se již úspěšně využívají v mnoha předních společnostech z různých oborů – a průkazně v nich výrazně zvýšily výkon překládky. Se standardizovanými sadami pro automatizaci je možné jednotlivé sériové vozíky STILL rychle automatizovat pro různé procesní požadavky a vybavit pro kompletně automatizovaný logistický proces.

iGo pilot

Asistenční systém pro úzké uličky

Asistenční systém iGo pilot propojuje svými funkcemi iGo pilot navigation a iGo pilot safety individuální topografii vašeho skladu s regálovými vozíky, které ve skladu pracují. Funkce iGo pilot navigation vede řidiče s regálovým vozíkem poloautomaticky optimální trasou k požadované pozici palety, iGo pilot safety chrání řadou bezpečnostních funkcí zboží, regály, vybavení budovy a vozík před poškozením.

iGo neo

Autonomně pracující partner

Společnosti STILL se s technologií iGo neo jako první podařilo udělat ze sériově vyráběných vozíků samostatně pracující asistenty obsluhy. Vychystávací vozík OPX iGo neo dokáže následovat obsluhu na každém kroku. Vozík přitom vždy zastaví přesně v optimální pozici pro vychystávání a prostřednictvím umělé inteligence intuitivně přizpůsobí dráhu a rychlost příslušnému úkolu.

iGo systems

Plně automatizovaný logistický proces

iGo systems zajišťuje automatizovanou souhru jednoho nebo několika různých vozíků pro realizaci úkolů přepravy bez řidiče. Pro každý úkol přepravy se přitom sadou pro automatizaci iGo automatizuje vhodný sériově vyráběný vozík STILL. Software iGo následně přebírá řízení vozíků a provoz a zajišťuje aktivní vytížení flotily a sledování stavů nabití všech baterií.

Nemůžete se rozhodnout?

Na vaše otázky týkající se našeho portfolia vám kdykoli odpoví některý z našich odborníků.

Oslovení*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
 

Příklady od zákazníků

Audi

"Každý den dosahujeme pevně definované výkonnosti dvou strojů a někdy ji dokonce překračujeme. Je tomu tak určitě také díky velmi dobré spolupráci se společnostmi STILL a Dematic."

Stefan Meier, projektant logistiky ve společnosti Audi

 

CASA

"Veškeré naše logistické aktivity se tím spojily do nového, vysoce automatizovaného evropského distribučního centra."

Bart Dauwen, manažer skladu ve společnosti CASA International

Přečíst celý příklad od zákazníka →

Kuraray Trosifol

„Na trhu přepravních systémů pracujících bez řidiče a komplexních řešení jsme svůj projekt představili mnoha známým dodavatelům. Na konci zůstali jen tři, kteří si na realizaci vůbec troufli. Jako poslední dokázala jen společnost STILL požadovanou komplexní koncepci realizovat jako generální dodavatel v napjatém termínu pouhých devíti týdnů.“

Manfred Kania, Head of Logistics, ve společnosti Kuraray Trosifol

Přečíst celý příklad od zákazníka →


Ke stažení

 

Kontaktovat

Na vaše otázky týkající se našeho portfolia vám kdykoli odpoví některý z našich odborníků.

Vyplnit formulář

K vaší poptávce vás budeme co nejdříve kontaktovat.

Zavolat poradci

Specialista na automatizace:

Oslovení*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.