Intralogistické systémy

STILL iGo

Inteligentní řešení autonomních vozíků

Díky širokému sortimentu STILL iGo pomáhá automatizovat téměř celý tok materiálů ve skladu bez ohledu na to, zda je nově navržen nebo se již používá. Široká škála řešení a možností rozšíření umožňuje nejen přizpůsobení stávajícím podmínkám, jako jsou úzké nebo široké uličky, ale i celkovou automatizaci vertikální i horizontální dopravy. Automatické vozíky STILL pokrývají celý interní tok materiálů ve vašem skladu, a to od příjmu zboží až po konečnou expedici vašim partnerům. Využijte výhod systému STILL iGo a optimalizujte své interní logistické procesy s ještě vyšší bezpečností, dokonalostí procesů, dostupností a ekonomickou výhodností.

Kontaktujte nás

V případě zájmu o další informace nás kontaktujte.

Kontakt

+420 274 001 411

Požadavek na: Automatizace

Vyplňte níže uvedený formulář Co nejdříve vás oslovíme.

Oslovení*

4 kroky k automatizaci

Děláme automatizaci hmatatelnou!

Díky naší odbornosti vám pomáháme analyzovat procesy, identifikovat potenciál pro automatizaci, a připravit tak vaši firmu na budoucnost.

Sběr dat

  • Návštěva na místě včetně prohlídky skladu/provozu
  • Transparentní vizualizace vašeho materiálového toku

Analýza potenciálu

  • Odhalení potenciálu pro automatizaci na základě vašich procesů a transportních dat
  • Posouzení technické a ekonomické proveditel- nosti různých automatizačních řešení

Doporučení postupu

  • Prezentace možných automatizačních řešení
  • Doporučené akce na základě mnoha let odborných znalostí v tomto odvětví s přihlédnu- tím ke klíčovým ukazatelům, např. návratnost investice, zvýšení přesnosti zásob, překladový výkon atd.

Specifikace koncepce a požadavku

  • Vývoj jasného konceptu automatizace, který ukáže přidanou hodnotu
  • Vypracování funkční specifikace jako základ pro implementaci