Bezpečně na cestě

Drive Assist

Naše chytré asistenční systémy detekují potenciálně kritické jízdní situace a jsou schopny automaticky zabrzdit vozík. Vedle zvýšené bezpečnosti skladu a obsluhy zajišťují také nejvyšší výkon s maximální energetickou účinností díky inteligentním jízdním programům.


Asistenční systémy a funkce od STILL

 

 

Active Floor Compensation (AFC)

Aby všechno fungovalo hladce – i když podlaha hladká není

Active Floor Compensation (AFC) pro vozíky STILL VNA MX-X l – maximální výkon i na nerovných podlahách.

S asistenčním systémem pro vozík MX-X pro velmi úzké skladové uličky nabízí STILL skutečnou alternativu k renovaci podlahy skladu. Systém rozpoznává jakékoli nerovnosti podlahy v trase opěrných kol a v reálném čase je vyrovnává. Rám vozíku tak zůstává neustále ve vodorovné poloze a stožár ve svislé poloze. Na trhu jedinečný systém AFC reaguje díky ultra rychlým procesorům bez zpoždění i při maximální možné rychlosti jízdy. Oproti pasivním systémům, které pouze tlumí, se aktivně potlačují vibrace dříve než vzniknou.

Méně vibrací, vyšší obrat zboží: prevence kývání stožáru chrání břemeno, sklad a řidiče a v neposlední řadě se díky AFC dosahuje výrazně vyššího výkonu překládky.

Podlahy ve skladech VNA musí být velmi kvalitní. Pokud podlahy vykazují nerovnosti a stopy opotřebení, přenášejí se ve formě vibrací přímo na vozík. Pro maximální rychlosti a efektivitu musí být podlaha absolutně rovná. Renovace podlahy je nejen drahá, ale znemožňuje i plné využívání skladu během prací.

 

Řízení rychlosti při zatáčení

Automatická změna rychlosti v zatáčkách

Omezovač rychlosti řízený úhlem natočení kol snižuje riziko poškození zboží z důvodu nevhodné rychlosti v zatáčce. Tato asistenční funkce je k dispozici pro různé vysokozdvižné vozíky a technologická skladová zařízení a automaticky reguluje rychlost jízdy podle úhlu natočení kol. Jinými slovy, řidič se při zatáčení nemusí starat o rychlost. Vozík automaticky zpomalí na přesnou rychlost potřebnou pro bezpečný průjezd zatáčkou.

 

Řídicí oj OptiSpeed

Pracuje v jakémkoli úhlu

Řídicí oj OptiSpeed automaticky zajišťuje, aby se maximální rychlost jízdy přizpůsobovala podle úhlu. ať již je jakýkoli. Pokud je úhel ostřejší, jednotka se automaticky zpomalí. Řídící oj pomáhá zajišťovat bezpečný pohyb i ve stísněných prostorách. Pracovník obsluhy proto může řídit a pracovat ergonomicky.

Řídící oj OptiSpeed je k dispozici jako volitelná možnost pro běžné paletové vozíky STILL.


Další funkce Drive Assist

Zde najdete kompletní přehled všech asistenčních systémů a funkcí od STILL v oblasti Drive Assist.

 
Pomalý pohyb pro stanovenou výšku zdvihu

Vysokozdvižný vozík jede pomalou rychlostí (5 km/h) při stanovené výšce zdvihu. To významně snižuje riziko nehody, protože řidič má dostatek času, aby v případě nebezpečné situace rychle reagoval.

 
Snížení rychlosti při zdvižení vidlic

Pro bezpečnou přepravu zboží: při jízdě se zdviženými vidlicemi existuje riziko převržení naložených palet a poškození zboží. Aby se tomu předešlo, snižuje se rychlost jízdy automaticky v závislosti na výšce zdvihu.

 
Ruční vedení vozíku

Na každém kroku: ruční vedení vozíku umožňuje obsluze pracovat efektivně, protože již nemusí neustále nastupovat a vystupovat při přepravě zboží na různá místa. Maximální rychlost ručně vedeného vozíku je 4 km/h.

 
Jízdní programy

Správný jízdní program pro všechny požadavky: obsluha může vybírat mezi třemi předdefinovanými a dvěma volně konfigurovatelnými jízdními programy ve třech provozních režimech: Blue-Q, normální a sprint Jízdní programy lze vybírat podle situace pro dosažení maximálního výkonu nebo úspory energie.

Chytrý autopilot: režim Blue-Q (modré tlačítko) se aktivuje po stisknutí tlačítka. Chytrou optimalizací pohonu uspoříte energii v době, kdy není v rámci pracovního procesu využívána.

Až 10 % úspor spotřebované energie v závislosti na profilu používání a vybavení vysokozdvižného vozíku.

 
Omezení rychlosti nezávisle na zdvihu

Pro zvýšení bezpečnosti během operací zaskladňování a vyskladňování se rychlost jízdy automaticky snižuje od výšky zdvihu300 mm. Pokud se vidlice zdvihnou nad „požadovanou hodnotu až do 500 mm“, rychlost vysokozdvižného vozíku se automaticky sníží.

 
Kombinovaná řídicí oj

Neúnavný provoz díky elektrickému posilovači řízení: délku řídicí oje můžete snadno upravit pro zajištění vhodné vzdálenosti mezi řidičem a jednotkou. Pro řidiče to znamená výrazné zvýšení bezpečnosti a efektivnější práci. Při vysunutí kombinované řídicí oje se maximální rychlost jízdy zvyšuje na 6 km/h.

 
Assistant Truck Control

Kompaktně spojený základní bezpečnostní balíček: chytrý asistenční systém Assistant Truck Control nabízí několik funkcí, které detekují potenciálně kritické jízdní situace a informují o nich obsluhu, případně i jednají nezávisle.

Součástí tohoto asistenčního systému jsou následující funkce:

  1. Bezpečný odchod/parkování: pokud se sedadlo uvolní, aniž by byla zatažena ruční brzda, zazní výstražný signál. Předchází se tak zaparkování nezajištěného vozíku.
  2. Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu: není-li zapnutý bezpečnostní pás, automaticky se sníží rychlost jízdy. Ve vozících s kabinou se systém zapojuje pouze v případě, že jsou otevřené dveře kabiny. Pracovník obsluhy je také upozorněn, že si má zapnout bezpečnostní pás.
  3. Omezovač rychlosti podle úhlu natočení kol (Řízení rychlosti při zatáčení): rychlost jízdy se v zatáčkách automaticky přizpůsobí. Prostřednictvím omezovače rychlosti, který se řídí podle úhlu natočení kol, se předchází možnému poškození zboží díky nastavení vhodné rychlosti jízdy do zatáčky.
  4. Omezovač rychlosti při zdvižených vidlicích: pokud jsou vidlice během jízdy zdviženy nad „požadovanou hodnotu až do 500 mm“, rychlost vysokozdvižného vozíku se automaticky sníží. Výhodou této funkce je bezpečná jízda i v případě zdvižených vidlic.
 
Detekce uličky

Chytrá orientace: vysokozdvižné vozíky, které se pohybují s využitím indukčního vynuceného řízení nebo mechanického vynuceného provozu, jsou schopné detekovat, zda jsou ve správné uličce skladu díky bezkontaktní detekci uličky.

 
OptiSpeed 3.0, 3.1, 3.3 pro vidlicový vozík

Maximální kapacita překládky: STILL OptiSpeed

Balíček se skládá z komplexních hardwarových a softwarových asistenčních systémů, které optimalizují pohyby vozíku bez ohledu na náklad. Tím se výrazně zvyšuje kapacita překládky. OptiSpeed využívá software ke stanovení optimálních pohybů vidlice a jízdy v závislosti na výšce zdvihu. Systém nabízí neustálé přizpůsobování rychlosti jízdy v uličce, nezávisle na výšce zdvihu. To zajišťuje vyšší kapacitu objemu, komfort a bezpečnost.

Varianta OptiSpeed 3.3 kombinuje výhody předchozích variant se senzorem hmotnosti: vedle vizuálních a zvukových signálů se po dosažení určitých mezních hodnot spustí zastavení jízdy a zdvihu, pokud je překročena přípustná hmotnost nákladu. Systém vypočítává ideální pohyb při přepravě a optimalizuje se na základě výšky zdvihu a podle nákladu. To umožňuje vyšší rychlosti bez nákladu nebo při nakládání a vyzvedávání.

Kontaktujte nás

V případě zájmu o další informace nás kontaktujte.

+420 602 489 383

Požadavek na: Drive Assist

Vyplňte níže uvedený formulář Co nejdříve vás oslovíme.

Oslovení*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.