Inteligentní tažné soupravy

Tažná síla s budoucností

Inteligentní tažné soupravy a tahače STILL

Začátkem úspěšné historie tahačů a inteligentních tažných souprav STILL byl hospodářský zázrak v 50. letech a boom logistiky, který v této době probíhal. Již v roce 1946 slavila společnost STILL úspěch s elektrickým vozíkem EK 2000. Robustní elektrický vozík se postaral o to, že se společnost STILL přeorientovala na výrobu manipulační techniky. Logickým pokračováním tohoto vývoje byl v roce 1948 obratný tříkolový tahač Muli-Mobil. Tento kompaktní elektrický vozík se svým malým poloměrem otáčení vystihl potřeby doby. V hamburském přístavu se obratný stroj stal nepostradatelným pomocníkem. Tříkolový tahač s firemním logem na přídi tahal až deset přívěsů nejrůznějších zásob.

Chytrá tažná síla

Jak „just in time“ …

Dobová tažná souprava určovala tempo průmyslových procesů. Cílem dříve obvyklé pásové výroby, jak ji známe od Henryho Forda, bylo v co nejkratším čase smontovat co nejvíce stejných koncových produktů. V rostoucí diverzifikaci a individualizaci ale tento systém neobstál. Japonský vedoucí výroby Taiichi Ohno a jeho kolega Shigeo Shingo proto krátce po druhé světové válce vyvinuli systém výroby „just in time“ a „Kanban“, který využívala Toyota.


Základní myšlenkou je rozdělení činností vytvářejících hodnoty a činností, které hodnoty nevytvářejí, a tím důsledné odstranění jakéhokoli plýtvání. V automobilovém průmyslu je v současnosti dodávána přibližně třetina všech dílů v režimu „just in time“. Výrobci počítačů a spotřební elektroniky se tomuto způsobu štíhlého zásobování rychle přizpůsobili. Princip: jakmile si zákazník objedná, určí se objednané varianty a analyzuje se, které díly budou kdy a kde potřeba, kolik dílů má jakou barvu, kolik z nich je ze stejného materiálu a jaké spojovací prvky jsou potřeba k montáži. Efekt: výrazné zkrácení doby průchodu dílů výrobou, podstatné snížení skladových zásob a tím snížení nákladů.

Lean & Clean: Durchdacht getimte Routenzug-Konzepte
Lean & Clean: promyšlený timing koncepcí s inteligentními tažnými soupravami umožňuje zásobování výroby „just in time“ nebo „just in sequence“ – což přináší menší objem skladových zásob a nižší náklady.

… tak také „just in sequence“ –

ale vždy s vhodným přívěsem

Další stupeň se nazývá „just in sequence“. Při něm probíhá navíc třídění, které odpovídá pořadí při montáži. Zaměstnanci si musí pro materiál jen sáhnout. Ale jak se díly v zásobování just in time nebo just in sequence dostanou na místo výroby? Zde boduje myšlenka systému inteligentní tažné soupravy. Přibližně od roku 2008 se o tomto pojmu v evropských a německých odborných kruzích mluví, pokud se jedná o taktované vnitropodnikové zásobování materiálem. Inteligentní tažná souprava přitom není žádným novým technickým vynálezem – tahače s přívěsy se v logistice používaly již mnohem dříve (jak ukazuje STILL Muli) – ale chytrou koncepcí. Tahače s přívěsy zásobují na bázi individuálních načasování a s využitím vhodných přepravních systémů výrobu zcela bez použití vysokozdvižných vozíků.

Efektivita a flexibilita

Efekty štíhlých výrobních linek

Výroba bez využití vysokozdvižných vozíků snižuje počet potřebných strojů a přeprav v materiálovém toku. Doba obrátky nákladové jednotky se redukuje na minimum a pracovní procesy jsou rychlejší, efektivnější a bezpečnější. Ušetřené investiční a provozní prostředky lze využít jinde.

Inteligentní oběhové hospodářství

Princip Milk Run

Pohled na ulice malých anglických měst v šedesátých letech: mlékař projíždí každý den svou trasu a ví, že prázdné lahve stojící přede dveřmi musí vyměnit za plné. Tak vzniká permanentní dodavatelský koloběh. Z této úspěšné myšlenky vzešlo zásobování inteligentními tažnými soupravami. Ale u inteligentní tažné soupravy se jedná o koncepci a ne o vozík v klasickém smyslu. Tahače a přívěsy se používají tak, aby byla možná výroba zcela bez vysokozdvižných vozíků. Tato výroba nastavuje nová měřítka v oblastech efektivity a bezpečnosti. Řidič tahače nasune ve skladu dílů pojízdné vozíky naložené paletami na rámy připojené za tahač. Se soupravou projede definovanou trasu podél montážních linek, dodá potřebné díly na cílová místa v principu just in time nebo just in sequence a odveze palety, popř. pojízdné vozíky s již smontovanými polotovary.

Důsledně cestou úspěchu

STILL LiftRunner®

V roce 2008 vyvinuly firmy STILL a BMW společně STILL LiftRunner® jako klíčový prvek pro zásobování výroby bez vysokozdvižných vozíků na inovativních principech štíhlého zásobování. Procesní logistika vycházející ze systému Milk Run se od té doby v automobilce k zásobování výroby úspěšně využívá. Od té doby se STILL LiftRunner® etabloval na celém trhu a neustálými inovacemi a vývojem nastavuje měřítka v oboru. STILL LiftRunner® se kromě toho ideálně hodí k automatizaci intralogistiky. Je možné vytvoření automatizovaného materiálového toku až k výrobnímu pásu, který umožňuje efektivní, taktované zásobování různých výrobních linek.

Souprava za soupravou k cíli

Dokonalá souhra pojízdných vozíků a rámů

Přeprava dílů probíhá na podstavcích s kolečky, pojízdných vozících, na které se naloží nákladové jednotky a nasunou se do rámů tažených tahačem. Energii potřebnou k nadzdvižení rámů dodává tahač. Promyšlené rámy pojízdné vozíky před jízdou nadzdvihnou, což minimalizuje hluk při jízdě. Vývoj rámů v minulých letech neustále pokračoval. Například v roce 2015 uvedla společnost STILL na trh B-rám. Jeho výhodou je, že jej lze nakládat a vykládat z obou stran, což přináší větší flexibilitu do plánování tras a přepravy.

/products/Company/100_Jahre_STILL/Tugger_trains/Bild_06.jpg

Rychlejší jízda s digitální soupravou

Automatizované inteligentní tažné soupravy

Digitální revoluce a multioborová dynamizace veškerých výrobních a dodavatelských řetězců jsou dvěma stranami jedné mince. Hybnou silou je online ekonomie s vysokou potřebou přepravní logistiky, kratšími životními cykly produktů, ale také rostoucími mzdovými náklady a nedostatkem odborných pracovníků. Tento trend zintenzivňují i vyšší nároky zákazníků na individualizaci, dodací lhůty a menší výrobní dávky. Nezávisle na příslušném oboru jsou proto automatizovaná řešení ve formě přepravních systémů bez řidiče slibnou cestou ke zvýšení konkurenceschopnosti vlastní firmy.

Oceněno experty v oboru

IFOY Award s tažnou silou

Od zásobování výroby až k zasilatelské logistice: automatizovaná řešení s inteligentními tažnými soupravami se v budoucnu stanou nepostradatelnou součástí vnitropodnikové manipulace s materiálem. Již nyní inteligentní tažné soupravy s přepravními systémy bez řidiče úspěšně využívá řada předních hráčů v oboru – a se ziskem. Ne nadarmo získala společnost STILL renomovaného „Oscara v oboru“, ocenění IFOY Award: pro automatizovaný elektrický vysokozdvižný vozík LTX 50 plus LiftRoller iGo systems s automatizovanou funkcí nakládání a vykládání v kategorii „AGV Intralogistics Robot“ 2019. Toto řešení poprvé plně automaticky zvládá přepravu a manipulaci s břemeny o hmotnosti až 1 200 kg na každém přívěsu.

 

Rychle pro hasiče

STILL LiftRunner® ve výrobním taktu

Jako přední dodavatel protipožární techniky dokáže společnost Ziegler GmbH ocenit rychlost a flexibilitu řešení s využitím inteligentních tažných souprav. Protože možnost flexibilně synchronizovaného zásobování výroby při nízkých zásobách materiálu přináší nižší objem vnitropodnikové přepravy, menší riziko nehod a nasazení personálu dle potřeb na pozadí nedostatku odborných pracovníků.


Konkrétní úkol ve společnosti Ziegler: vývoj a realizace komplexní koncepce logistiky výroby. Individuální řešení od společnosti STILL: po intralogistické analýze s příslušným poradenstvím byla navržena 11 metrů dlouhá inteligentní tažná souprava s C-rámy. Jako tažný vozík funguje elektrický tahač LTX 70. Zásobovací místa podél montážní linky nyní obsluhují inteligentní tažné soupravy STILL. Projektový vedoucí společnosti Ziegler, Mirco Adam: „Při plánování musí být možné integrovat tento systém inteligentních tažných souprav i do stávající infrastruktury našeho provozu. Z analýz vyplynula maximální délka inteligentní tažné soupravy 11 metrů. Kvůli složitému půdorysu budovy musí být inteligentní tažná souprava také velmi obratná. Kromě toho lze trasami projíždět jen jedním směrem, obracení není možné. Proto také otáčení soupravy pro návrat na zásobovací trasu probíhá na volném prostranství.“ Prostě jako u hasičů.

Koncepce s inteligentními tažnými soupravami pro experta na protipožární techniku, společnost Ziegler, je přizpůsobena na míru architektuře skladu. Trasa vede uvnitř budovy i venku.
Koncepce s inteligentními tažnými soupravami pro experta na protipožární techniku, společnost Ziegler, je přizpůsobena na míru architektuře skladu. Trasa vede uvnitř budovy i venku.

Více než jen jídlo na kolech

Zdraví 24 hodin denně prostřednictvím inteligentní tažné soupravy

Více než 60 klinik a vědeckých institutů, přibližně 1 500 postelí pro péči o přibližně 341 000 pacientů ročně ve fakultní nemocnici v Mohuči – tep tohoto komplexního organizmu zajišťují inteligentní tažné soupravy STILL. A to nepřetržitě. Podle osvědčeného principu Milk Run přepravují elektrické tahače STILL R 07 s C-rámy LiftRunner® v areálu kliniky jídlo, prádlo, prázdné obaly a druhotné suroviny. Dále přepravují také speciální nákladové jednotky pro poštu, dusík, acetylen a kabelové bubny. Bernd Broszehl, vedoucí centrálních služeb fakultní kliniky v Mohuči: „Inteligentní tažné soupravy jezdí nepřetržitě od 6 hodin ráno do 22 hodin večer. Pro 1 500 pacientů v lůžkové části je každý den ráno, v poledne a večer přepravováno z kuchyně na kliniku až 4 500 jídel.“ Velmi důležitá je přitom bezpečnost, vysvětluje Andreas Bade, regionální prodejní ředitel pobočky STILL ve Frankfurtu: „Při nastoupení řidiče do tahače R 07 se sepne ovládání hydrauliky a všechny rámy se automaticky zvednou a při opuštění opět spustí. Vany z ušlechtilé oceli pečlivě zbavené otřepů je možné tímto způsobem s naším patentovaným principem LiftRunner spustit do úrovně podlahy a pojízdné vozíky lze snadno nakládat a vykládat. Elektronika vozíků s potravinami je při jízdě chráněna, šetří se kolečka pojízdných vozíků a nepoškozují se.“ Zde tahá člověk a technika za jeden provaz ve službách zdraví.

Routenzug mit Straßenzulassung
Inteligentní tažná souprava se schválením pro provoz na veřejných komunikacích: Na fakultní klinice v Mohuči se tahač R 07 stará o rozvoz 4 500 jídel denně pro 1 500 pacientů lůžkové části.

Člověk nebo stroj?

Obojí – a to ergonomicky!

Kvalifikovaný a zdravý odborný personál je nejdůležitějším zdrojem firmy. Při automatizaci je v popředí nejen úspora personálu, ale také efektivnější využití lidského potenciálu – protože se vytváří vyšší hodnota a šetří se zdraví. Automatizace s koncepcemi inteligentních tažných souprav zbavuje zaměstnance fyzicky náročných nebo repetitivních prací a vytváří nové oblasti nasazení, které vyžadují kreativitu a odborné znalosti. Z toho profitují lidé ve společnosti, protože automatizace otevírá nové oblasti úkolů a zodpovědností. Příkladem je logistická zodpovědnost za rozsáhlou výrobní linku místo za jediný procesní krok. Dalším přínosem je zlepšení ergonomie. Manipulace s inteligentními tažnými soupravami je ergonomická, protože obsluha tráví v sedě pouze krátkou dobu. Přídavné příslušenství jako TrolleyMover 4W 15 pro nakládání a vykládání B-rámů a E-rámů nebo naklápěcí nástavec STILL na pojízdný vozík zajišťují díky optimální pracovní výšce a snadnému přístupu do boxů vyšší ergonomii při práci. Nebo jinak řečeno: soupravu za soupravou za zdravím při práci!


Inteligentní tažné soupravy a tahače STILL

Máte dotazy k našim inteligentním tažným soupravám? Kontaktujte nás.

Oslovení*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.