Optimalizace flotil - Nové měřítko v managementu flotil

Řízení flotily

Flotila STILL neXXt

Nastavení standardu v řízení flotily

Flotila STILL neXXt je nejinovativnější a nejvýkonnější webový portál pro optimalizaci flotil průmyslových vozíků. Tento systém určuje nové standardy z hlediska přístupu, dostupnosti, transparentnosti, uživatelské přívětivosti a vizualizačních prostředků. Flotila STILL neXXt shromažďuje všechny relevantní informace pro uživatele v jediném nástroji. To je konec individuálního kombinování různých druhů dat. Flotila neXXt spojuje všechna data pro rychlou analýzu a optimalizaci.

Přihlásit se k Flotile STILL neXXt

Zde naleznete odkaz na přihlašovací stránku Flotily STILL neXXt, kde se můžete přihlásit pomocí svých uživatelských údajů.


PŘIHLÁSIT SE

Stručně o Flotile STILL neXXt

 • Přehled všech relevantních dat flotily a jednotlivých vozíků v jedné aplikaci
 • Jasná vizualizace
 • Online přístup z libovolného zařízení
 • Data jsou bezpečně spojována na serverech společnosti STILL
 • Individuální nastavení až 9 způsobů použití
 • oznámení (buď jako systémové zprávy nebo jako e-maily) automaticky informují o tom, že jsou překročeny určité hodnoty nebo termíny

Přehled modulů: součásti Flotily STILL neXXt

Flotila STILL neXXt sestává z 9 různých aplikací.

 • Jasný přehled a vysoká transparentnost flotily vysokozdvižných vozíků
 • Užitečné základní informace o každém jednotlivém vozíku jsou rychle k dispozici
 • Přímý přístup k důležitým dokumentům týkajících se vozíků

Soustavný přehled o správě flotily:

Tento přehled o flotile jasně prezentuje kompletní flotilu. Mohou být zobrazeny jednotlivé vozíky na jednotlivých místech. Kromě toho lze ukládat konkrétní informace pro jednotlivé vozíky. Tyto informace může uživatel upravovat a doplňovat.

 • Plná transparentnost nákladů na servis a financování
 • Automatické upozornění na překročení stanovených limitů nákladů
 • Propracovaný přenos dat pomocí Excelu pro vlastní reportovací nástroje

Přehled všech aplikací:

tato aplikace poskytuje detailní přehled všech fakturačních dokladů týkajících se flotily, např. náklady na údržbu a opravy, bezpečnostní kontroly a pojištění. Tato aplikace umožňuje srovnávat několik vozíků z různých míst. Tato srovnání a fakturační dokumenty lze importovat do aplikace Excel nebo je stáhnout.

 • Vizuální přehled všech údajů o údržbě a kontrolách v jediné aplikaci
 • Dokumentace údržby a kontrol
 • Automatické upozornění na nadcházející data údržby a kontrol

Přehled a kontrola FEM/bezpečnosti:

s touto aplikací mají uživatelé přehled o všech nadcházejících datech kontroly flotily. Čtyři týdny před termínem údržby nebo bezpečnostní kontroly systém automaticky odešle zprávu. V případě zmeškaného termínu kontroly se na obrazovce zobrazí výstražné hlášení.

 • Přesné vyhodnocení využití vozíku
 • Snadná a rychlá identifikace potenciálních úspor
 • Automatické oznámení, pokud využití klesne pod určené limity

Přehled použití vozíku:

tato aplikace shromažďuje data uložená v GSM zařízení na vozíku. Analýzy využití vozíku mohou být prováděny na základě zaznamenaných časů přihlášení, jízdy, zvedání a spouštění. Je možné provádět porovnání využití vozíků na různých kontinentech/zemích nebo místech. Případně mohou být také porovnány vozíky v rámci jedné flotily.

 • Automatické generování klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) pro vyhodnocení nákladů a výkonu
 • Stanovení potenciálu porovnáním KPI na několika lokalitách s individuálně určenými obdobími
 • Analytické zpracování dat o využití a nákladech

Shrnutí KPI:

tato aplikace analyzuje určená KPI, které jsou automaticky vypočítávány ze shromážděných dat. Podávání zpráv o KPI je určeno na základě zdrojů dat (předplacené aplikace). Získané KPI lze snadno použít k vytvoření grafů nebo jiných vizuálních zobrazení o správě flotily. Možné jsou i podrobné výpisy KPI pro jednotlivé vozíky a porovnání KPI podle místa, času nebo jiných srovnávacích parametrů.

 • Aktuální přehled motohodin každého vozíku včetně historie vozíku
 • Včasná identifikace vozíků s vysokou úrovní využití, aby se předešlo prostojům v důsledku poruch způsobených opotřebením
 • Automatické upozornění, pokud jsou překročeny stanovené motohodiny

Přehled motohodin flotily:

tato aplikace zobrazuje všechny aktuální a minulé provozní doby vozíků. Snadný přehled o všech motohodinách umožňuje optimalizovat intervaly údržby a využití flotily. Lze také porovnávat motohodiny různých vozíků. Při překročení nebo kritickém přiblížení se smluvním limitům bude uživatel informován.

 • Zobrazení a vyhodnocení všech minulých událostí pro konkrétní vozík
 • Rychlá identifikace shluků událostí vizuálním porovnáním
 • Snadný přístup k detailním zprávám o každé jednotlivé události

Vše z jednoho zdroje:

tato aplikace umožňuje shrnout všechny úkony pro konkrétní vozík na jediné obrazovce a poskytnout tak rychlý přehled o každém jednotlivém vozíku. Takto lze rychle a snadno jednotlivé vozíky vzájemně porovnávat. Kromě aktuálních dat obsahuje aplikace pro správu flotily historická data, která umožňují sledovat vývoj v průběhu času.

 • Individuální zadávání faktur za dodatečný servis a hlášení o servisu
 • Dokumentace a údržba dat pro služby třetích stran
 • Upraví se přehledy v části „Zprávy o nákladech“ a „Kontrola údržby“
 

Správa flotily z jednoho zdroje:

s touto aplikací si mohou zákazníci společnost STILL rychle a snadno vypracovat zprávy o servisu mimo společnost STILL pro potřeby dokumentace nebo tisku. Kromě toho mohou provozovatelé smíšených flotil vytvářet zprávy o servisu pro vozíky jiných výrobců než STILL, aby si aktualizovali systém a zobrazili si vozíky jiných výrobců než STILL ve flotile neXXt.

 • Rychlé doplnění dalších informací o vozíku
 • Volitelná vstupní obrazovka pro zadávání nákladů u externích poskytovatelů servisu
 • Individuální vytváření vozíků jiných výrobců v systému

Individuální nastavení:

tato aplikace poskytuje možnost zadávat do systému jednotlivá data. Pro zadávání interních informací jsou k dispozici různé vstupní obrazovky. Uživatel si může určit, které vozíky musí být vyhodnoceny a které budou ignorovány.

Individuální nastavení:

Osobní kontakt

Vaše místní kontaktní osoba vám ráda zodpoví vaše dotazy. Informujte se o možnostech správy flotily pomocí Flotily STILL neXXt!

Datový list

Více informací naleznete v datovém listu Flotily STILL neXXt.

Požadavek na: Flotila STILL neXXt

Vyplňte níže uvedený formulář Co nejdříve vás oslovíme.

Oslovení*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.