Strategie

Poslání společnosti STILL


Jsme našim zákazníkům k dispozici. Jejich spokojenost řídí veškeré naše aktivity.

Naším úkolem je aktivně přispívat k úspěchu našich zákazníků. Řídíme se aktuálními i budoucími potřebami našich zákazníků.
S řešeními vypracovanými podle požadavků zákazníků si každý den získáváme důvěru našich zákazníků. Spokojení zákazníci jsou základem našeho udržitelného úspěchu.

Nabízíme vynikající řešení a aplikujeme intralogistické postupy, abychom našim zákazníkům poskytovali konkurenční výhodu.

Zvyšujeme výkon našich zákazníků prostřednictvím odborných znalostí a inovací. Abychom v daném odvětví byli na špici, investujeme do našich zaměstnanců a technologií.
Aktivně pronikáme do inovativních oblastí, jako je digitalizace nebo automatizace. Získáváme tak odpovědi na otázky budoucnosti. Zaměřujeme se na kvalitu a dlouhodobou životnost. Naše řešení jsou jedinečná, protože klademe důraz na ergonomický komfort a uživatelskou přívětivost.

Přebíráme plnou odpovědnost. V týmové spolupráci je naše síla.

Každý z nás nese svou vlastní odpovědnost za cíle naší společnosti. Požadujeme a podporujeme samostatnou práci založenou na individuální odpovědnosti. Spolupracujeme jako partneři orientovaní na výkon.
Poskytujeme a očekáváme přínosnou zpětnou vazbu, která je nutná pro soustavné zlepšování. Podporujeme všestrannost a potenciál našich pracovníků a zodpovídáme za vyváženost pracovního života.

Chráníme životní prostředí a jednáme s ohledem na trvalou udržitelnost.

Ochrana zdravého životního prostředí představuje základ našeho působení. Přírodní zdroje využíváme odpovědným způsobem. Při vývoji nových výrobků již od začátku posuzujeme jejich ekologickou stopu. Používáme recyklovatelné materiály a ekologické výrobní procesy. Naše pracovní prostory navrhujeme jako ekologické. Zavazujeme i naše dodavatele a partnery, aby fungovali ekologickým způsobem.

Jsme spolehliví a dodržujeme místní platné předpisy a respektujeme společenskou a kulturní rozmanitost.

Jako mezinárodní společnost působíme v různých zemích.
Dodržujeme právní předpisy a interní směrnice. Tímto způsobem přispíváme k udržitelnému rozvoji společnosti.

Chceme být přínosem pro každou osobu, která s námi přijde do styku.

Využíváme naše silné stránky a schopnosti konstruktivně, kooperativně a s důrazem na řešení, aby byly přínosné pro všechny zúčastněné strany.
Pouze ziskový podnik může i v budoucnu zajišťovat pracovní místa. Našich firemních cílů dosahujeme díky našim odborným znalostem a spolehlivosti. Z toho pak mají prospěch naši zákazníci, zaměstnanci, dodavatelé i akcionáři.

Značka STILL

Chcete se dozvědět více o naší filosofii a značce? Pak se podívejte do naší příručky:

nebo si objednejte příručku v našem obchodě: Prodejna STILL