Historie


Představujeme vám historii společnosti STILL, abychom osvětlili jednotlivé vývojové linie naší firmy. Tyto vývojové linie přivedly společnost STILL od jejího založení na pozici přední společnosti poskytující řešení v oblasti logistiky po celém světě. Zde si můžete příručku objednat "STILL - historie" ve formátu pdf: STILL - historie


Silná a nezávislá společnost - více než 90 let

Naši zákazníci mají prospěch ze spolehlivosti našich produktů a služeb již více než 90 let. Začínali jsme opravami motorů, vyvinuli jsme mobilní generátory a stali jsme se jedním z předních poskytovatelů služeb pro intralogistiku. Nabízíme komplexní koncepci pro intralogistiku, která řídí výměnu informací mezi vozíky a všemi souvisejícími systémy. Náš komplexní přístup se zaměřuje na efektivní souhru všech složek zapojených do intralogistiky včetně pracovních sil. Kvalitní a rychlý servis u společnosti STILL zaručuje vysokou dostupnost. Naše výrobky jsou uživatelsky přívětivé, a proto šetří čas potřebný k obsluze. Analýzou toku materiálu a informací našich zákazníků jsme schopni nabídnout řešení šitá na míru pro každou individuální poptávku. Pomocí inovativních a chytrých nápadů plníme svou odpovědnost, kterou máme vůči životnímu prostředí. Úsporný program Blue-Q například umožňuje ušetřit 10 až 20 procent energie, kterou vozík spotřebuje, aniž by to ovlivnilo jeho výkon. Naši zkušení pracovníci vám vždy rádi poradí. Osobní vztahy jsou základem dlouhodobých obchodních vztahů.


2000: Obnova pozice - společnost STILL se řadí mezi špičkové značky.

Neustálý růst v průběhu minulých let a expanze na nové trhy představovaly významný obchodní úspěch, ale také vyvolaly nové požadavky. Když se společnost STILL stala globální společností, musela stále více čelit výzvám globalizovaného trhu. Proto se společnost STILL rozhodla odstranit veškeré známé nedostatky a prosadit své silné stránky. Na přelomu tisíciletí zahájila společnost STILL investiční program ve výši více než milion eur, jehož cílem bylo optimalizovat výrobní struktury v sídle v Hamburku a dále zlepšovat odvětví služeb, které již bylo dobře zavedeno. Současně s tím společnost STILL rozšířila své mezinárodní výrobní a prodejní kapacity převzetím příslušných zařízení. Tyto aktivity byly doprovázeny interními opatřeními pro zajištění kvality a vývojem vysoce inovativních produktů a služeb. Byla vyvinuta nová vozidla, která stanovují nové standardy z hlediska efektivity, kvality a výkonu. Kromě toho společnost STILL vytvořila koncepci služeb, která zákazníkovi nabídla dosud nevídaný rozsah individuálních dohod - PartnerPlan. V rámci interního omlazení se také prohloubil vnější profil společnosti. Společnost STILL se stávala stále známější jako světová prémiová značka, a to nejen díky široké nabídce vozíků, ale také mimořádně inovativním službám a řešením pro tok materiálu. Díky přerodu z pouhého výrobního zařízení na dodavatele kompletních intralogistických řešení mohla společnost STILL získat vedoucí pozici na evropském trhu, kde nabízí řízení intralogistických procesů. Nicméně i přes svou vysokou schopnost přizpůsobit se novým trendům se společnost STILL drží své tradice. Zákazníci, dodavatelé, zaměstnanci a spolupracovníci se proto mohou spolehnout na základní hodnoty a záměry, které jsou stanoveny ve firemní filozofii, která je stále platná i v devátém desetiletí historie společnosti. Dnes i v budoucnu se společnost STILL zavazuje k tomuto hlavnímu úkolu: „Chceme být prospěšní pro všechny, kdo s námi spolupracují.“


1990: Současnost - oživení na východě

Na začátku devadesátých let jsme se poměrně intenzivně věnovali expanzi na východ. S rozpadem dříve monolitického východního bloku, sjednocením Německa a vznikem nových, reformně orientovaných demokracií se otevřely nové trhy. Společnost STILL se od začátku zaměřuje na dlouhodobé, stabilní a důvěryhodné vztahy s našimi zákazníky a partnery z východní Evropy. Tento přístup byl jednou ze základních podmínek našeho vzestupu na vedoucí postavení na trhu v bývalých východoněmeckých zemích. Základní kámen pro úspěch na východě byl položen v roce 1990 zřízením obchodního zastoupení v Lipsku, po kterém brzy následovalo založení dceřiných společností v Maďarsku (1992), České republice (1993) a Polsku (1995). Od té doby byly navázány další kontakty, například až do Ruska. Východní trh zaznamenal silný růst. Cesta společnosti STILL do budoucnosti tak byla připravena. S produktovou řadou zaměřenou na požadavky průmyslu, která sahá od těžkých průmyslových vozíků až po skladová zařízení a s celkem 12 zahraničními společnostmi a servisní sítí po celém světě, je dnes společnost STILL synonymem spolehlivosti a kvality. Společnost Still GmbH a její pracovníci budou dále pokračovat na své cestě i v budoucnu podle motta zakladatele firmy Hanse Stilla: „Naše práce je hledání individuálních řešení. Při vývoji nových způsobů přepravy je naším cílem již dnes splnit požadavky zítřka.


1980: První miliarda - na vzestupu

Od počátku sedmdesátých jsme mohli sledovat mimořádný růst obratu. V roce 1971 dosáhl obrat výše 200 milionů DM. Do poloviny osmdesátých let se toto číslo téměř ztrojnásobilo a v roce 1989 prolomilo hranici 1 miliardy DM. Úspěšnost tržeb, která se projevila v obratu, byla doprovázena racionalizačními opatřeními, zvýšením produktivity a významnými investicemi s cílem zajistit pevný základ pro rychlý růst. Jedním z těchto kroků i byla i příprava nového školicího semináře a výstavba nové budovy pro oddělení vývoje a konstrukce.


1970: Pokrok - kdo nabízí inovace, musí inovace také využívat

Když byl v roce 1970 představen první osobní počítač IBM, nikdo nemohl předvídat, jaký bude mít výpočetní technologie dopad na průmysl a celou společnost. Nové technologie ale nabídly nové možnosti a ve společnosti STILL, která sama přišla s novými nápady, byly novým možnostem dveře vždy otevřeny. I dnes využíváme technické inovace všude, kde se to jeví jako výhodné. Současně s počítači tak byly ve výrobě instalovány první plně automatické stroje. I v organizaci pracovní doby zkouší společnost STILL využívat nové koncepce: zavedením pružné pracovní doby v roce 1972 nabídla společnost STILL svým zaměstnancům více individuální svobody při rozhodování, ale i větší osobní odpovědnost. STILL prostě nevyužívá pouze výsledky pokroku, ale také se na něm aktivně podílí. S inovativními produkty byly v odvětví průmyslových vozíků stanoveny nové standardy. Začalo to tím, když bylo učiněno rozhodnutí zkonstruovat vozíky s jedním kolem patentované v roce 1948 a rozhodně to neskončilo ani v roce 1983, kdy byl vyroben první hybridní průmyslový vozík na světě - inovativní síla společnosti STILL trvá dodnes. V sedmdesátých letech společnost STILL podala další příklad svých inovativních sil: „nosník s výhledem“. Vědecké výzkumy prokázaly, že tento nový vývoj výrazně zlepšil bezpečnost a snadnost obsluhy vysokozdvižných vozíků. Konstruktéři a vývojoví pracovníci společnosti STILL také intenzivně pracují na řešeních pro ochranu životního prostředí. Od roku 1974 byly emise výfukových plynů z motorových vozíků sníženy tak, aby splňovaly přísné požadavky tzv. kalifornské zkoušky. Pokrok nebyl ve společnosti STILL nikdy samoúčelný. Na prvním místě byl vždy přínos pro zákazníka. Tento základní princip je často oceňován a vede k dalšímu růstu. V roce 1979 se počet zaměstnanců zvýšil na přibližně 2 500 osob.


1960: Transformace - jako Fénix z popela

Požár v montážní dílně (1961) za pár hodin zcela zničil dva měsíce práce. Naštěstí nebyly ztraceny žádné lidské životy. Ukázalo se, že místo demotivace plameny zaměstnance společnosti STILL ve skutečnosti nabudily. Během krátké doby byla výroba obnovena v pronajatých prostorách a o pár let později byla na místě spáleniště postavena nová moderní montážní hala. Požár tak symbolicky stál na počátku obnovy a transformace společnosti STILL. Již v roce 1960 bylo rozhodnuto o modernizaci a rozšíření závodu. Byly navrženy nové budovy pro výrobu vozíků a rozvaděčů. Kromě toho byla vystavěna nová kancelářská budova a vybudováno ústřední vytápění a zásobování energií. Do roku 1964 byly tyto stavební projekty dokončeny a společnost STILL mohla vstoupit do druhé poloviny šedesátých let mnohem silnější a efektivnější, než by se po ničivém požáru na začátku desetiletí mohlo zdát. Stavební úpravy také přispěly k zajištění moderní podoby společnosti. Kromě toho bylo obměněno logo společnosti STILL, kterým se prezentuje světu. Až do roku 1968 značku charakterizovalo písmeno „S“ představující elektrický blesk. Tento nápad pocházel od zakladatele firmy a odkazoval na původní výrobu se zaměřením na elektrické stroje. Po roce 1969 však bylo toto výrobní odvětví zcela nahrazeno výrobou vozidel. První úprava loga společnosti v souvislosti se změnou výrobního sortimentu byla provedena při fúzi se vozíků Esslingen. Vzniklo nové logo „SE Vehicle Works GmbH“, které se používalo osm let a bylo bez „elektrické symboliky“. Konečné firemní logo, pod kterým je společnost STILL dnes známa, bylo navrženo v roce 1976: STILL GmbH.


1950: Světové trhy - kvalita nemá hranice.

Německo jako stát na počátku padesátých let pracovalo s nadšením na ekonomickém zázraku a brzy bylo opět schopno nabídnout vysoce kvalitní produkty pro export do celého světa. Značka „Made in Germany“ získala opět skvělou pověst. Společnost STILL se zařadila mezi společnosti, jejichž produkty vzbudily velký zájem v zahraničí. S nově vyvinutými vozíky se jí podařilo úspěšně proniknout na exportní trhy. První významnou objednávku obdržela společnost STILL od britské armády operující v Německu. V roce 1950 si objednala 60 elektrických vozíků EWL 1500. Zahraniční obchod je součástí tradice společnosti STILL. Již v roce 1924, pouhé čtyři roky po svém založení, se společnost STILL prezentovala na exportním veletrhu v Lipsku osvětlovacími stanicemi a elektromotory. V té době byla elektrická rozvodná síť stále ještě velmi řídká, což je důvod, proč bylo potřeba na odlehlých plantážích v tropických zemích zřizovat vlastní elektrocentrály. Společnost STILL je dodávala do všech koutů světa. Úsilí o vstup na světové trhy zůstalo pro společnost zásadním úkolem dodnes. V roce 1951 vystavovala společnost STILL na veletrhu v Kodani v sousedním Dánsku a snad právě proto začala být považována za společnost otevřenou světu. V každém případě v tomtéž roce otiskla hamburská periodika velkou obrazovou zprávu s nadpisem „Světový úspěch společnosti STILL“. Objednávky německých státních drah byly také velmi prospěšné pro export. Nejprve byly zakoupeny elektrické vozíky a vysokozdvižné vozíky STILL (1949), což mělo nepochybně vliv i na rozhodování ostatních železnic, aby se také vybavily nově vyvinutými výrobky STILL. Italské železnice začaly používat produkty STILL v roce 1954, po nich následovaly železnice zemí Beneluxu a v roce 1959 byly mimo jiné přijaty objednávky od japonských železnic. Tyto velké exportní zakázky znamenaly pro společnost STILL dvě věci: na jedné straně obnovu a nový rozmach po náročných čtyřicátých letech a na straně druhé byl zaveden nový futuristický směr s výrobou nových vysokozdvižných vozíků. Již v roce 1954 tato divize předstihla zavedenou úroveň elektrických strojů.


1940: Neklidné časy - produkty společnosti STILL v pohybu.

První polovina čtyřicátých let byla silně poznamenána druhou světovou válkou a v Německu nikdo nezůstal tímto obdobím nedotčen. Společnost STILL pokračovala ve výrobě zařízení na výrobu elektřiny a její výrobní kapacity vytrvale rostly. Počátkem roku 1945 dosahoval počet zaměstnanců STILL až 1 500 osob a výroba se prakticky ztrojnásobila. Po poválečném kolapsu však začala restrukturalizace, kdy se počet pracovníků snížil na pouhých 500. Téměř polovina výrobních ploch ležela v troskách a zpočátku se společnost STILL držela nad hladinou jen díky opravám elektromotorů a transformátorů. Již v červenci roku 1945 však začal vývoj nových produktů. Vznikl dvoučlenný konstrukční tým, který již následujícího roku mohl představit „elektrický vozík EK 2000“. Tento elektricky poháněný vozík s kapacitou 2 tuny představoval zásadní změnu v zaměření výroby společnosti STILL. Od té doby byl stále více kladen důraz na mobilitu a konstrukci „průmyslových vozíků“. V případě „EK 2000“ byly již realizovány nové nápady. Patenty na nový typ zavěšení jednoho kola a řízení pomocí ovládací oje byly získány v roce 1948 a 1952. V roce 1947 získal vozík EK 2000 významného zákazníka - německé státní železnice. S dalšími inovacemi došlo ke znatelně dynamičtějšímu vzestupu: Byl vyvinut tříkolový tahač, tzv. „Mule-mobile“ (1948), a již o rok později byla oslavena výroba 100. vzestupu: byl vyvinut
V tomtéž roce (1949) následoval další nový produkt: první vysokozdvižný vozík společnosti STILL, EGS 1000. Nebyly to však jen produkty, které určovaly mobilitu společnosti STILL, ale i její servis. Na konci čtyřicátých let začala společnost STILL používat své vlastní dodávkové vozy. První autobus VW byl zakoupen v roce 1947. Od té doby se servisní flotila v Německu rozrostla na přibližně 750 vozidel. Na celém světě je jich dnes více než 1 000.


1930: Lidé a stroje

Jsou to lidé, kteří dělají společnost silnou. Také třicátá léta byla silně ovlivněna hospodářským vzestupem. Generátorová zařízení firmy STILL si udělala velmi dobré jméno. První jednotka osvětlovací stanice Matador dodávala pouze 0,5 kW. Později byla na jejím základě vyvinuta nová modelová řada, která nabízela až 1,5 kW. Do roku 1933 byly vyvinuty generátory o výkonu až 10 kW, ale ani to nestačilo. V následujícím roce byly vyrobeny první mobilní jednotky. Ty se pak od roku 1935 staly trvalou součástí prodejního sortimentu. Společnost STILL vyvíjela vysoce kvalitní stroje, které splňovaly potřeby zákazníků. To však nebylo jediným důvodem neustálého růstu. Neméně důležití byli (a stále jsou) angažovaní zaměstnanci, jejich energie a nápady. Tohoto faktu si byl zakladatel firmy Hans Still velmi dobře vědom. Jeho zaměstnanci byli pro něj více než pouhými faktory ve výrobě. Považoval je za spolutvůrce úspěchu společnosti. V souladu s tímto pohledem se stalo tradicí firmy STILL pečovat o své pracovníky a jejich zájmy. Již v roce 1934 byly zorganizovány první podnikové výlety a také Vánoce se slavily společně. Další inovace následovaly v příštích letech: v roce 1935 byly poprvé podány zlepšovací návrhy ze strany zaměstnanců. Kromě toho začala být poskytována závodní lékařská péče a k dispozici byl závodní lékař. O tři roky později vznikly první firemní sportovní kroužky, které dodnes zůstávají oblíbenou součástí aktivit společnosti. I v pozdějších letech bylo zjevné, že spokojení zaměstnanci jsou základem obchodního úspěchu společnosti STILL.
V roce 1940 registroval Hans Still „Sdružení pro pomoc v nouzi Hanse Stilla“, které pravidelně rozdělovalo zaměstnancům vysoké částky a v souladu s touto tradicí se dodnes vyplácí firemní důchod. V roce 1941 byla otevřena závodní knihovna a od roku 1943 byly rozdělovány firemní byty. Další součástí podpory zaměstnanců bylo vzdělávání stážistů. Se svými vlastními školicími středisky společnost STILL položila základy pro vysokou úroveň kvalifikace svých pracovníků.


1920: Doba zakladatele

Dne 1. února 1920 se jeden mladý muž postavil na vlastní nohy založením malého podniku na opravu elektromotorů na ulici Spaldingstrasse v Hamburku. Tomuto mladému muži bylo pouhých 22 let byl plný energie. Všechno muselo probíhat rychle, a to zejména pro jeho zákazníky. Nabízel „rychlou pomoc“, spolehlivost a vysokou kvalitu. Úspěch na sebe nedal dlouho čekat. Vzestup firmy byl ohromující. Vedle oprav elektromotorů byly od roku 1920 již vyvíjeny i vlastní výrobky. Prvním z nich byla osvětlovací stanice „Matador“, po které následovaly malé přenosné generátory (1924). Nabídku výrobků navíc doplnil komerční sortiment generátorů. Rychlost, jakou se mladá společnost rozrůstala, je zřejmá z rostoucího počtu zaměstnanců. Na začátku měl Hans Still pouze dva zaměstnance, navíječe a montéra. Tito tři průkopníci brzy potřebovali posily. Každý rok byli přijímáni další pracovníci. Již v roce 1924 se počet pracovníků rozrostl na 20, v roce 1937 jich bylo přes 500 a jen o dva roky později už více než 1 000. Dnes společnost STILL zaměstnává více než 6 000 lidí po celém světě. Netrvalo dlouho, a podnik potřeboval nové prostory. V roce 1927 se společnost STILL přestěhovala do větších prostor na nedaleké ulici Wendenstrasse, ale ani tam nemohla zůstat dlouho. Růst pokračoval a velmi brzy se kapacita opět naplnila. Hans Still musel najít nové místo, které by nabízelo prostor pro budoucí expanzi. V roce 1932 bylo konečně nalezeno: nacházelo se mezi ulicí Liebigstrasse a rovnoběžnou Berzeliusstrasse v hamburské čtvrti Billbrook. Sídlo společnosti STILL je tam dodnes. Hans Still byl v čele podniku až do své tragické smrti v roce 1952 (zemřel spolu se svou ženou při dopravní nehodě). Jeho trvalým dědictvím je společnost STILL, která naplňuje jeho zásady, které kdysi popsal jako: „Vysoký standard práce, ekonomická životaschopnost výrobků, pečlivá výroba a kompletní servis jsou pevným základem kvality společnosti STILL“. STILL těmto zásadám zůstává věrná.